Przetasowania w czołówce

Wyniki funduszy emerytalnych | Najefektywniej w długim terminie kapitał pomnażała Nordea, a najbezpieczniej inwestowała Axa.

Publikacja: 16.10.2014 12:34

Przetasowania w czołówce

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Mateusz Pawlak

Trzy pierwsze miejsca w naszym najnowszym rankingu OFE zajmują: Nordea, Axa i Generali (patrz: >G1).

Tuż za nimi znalazł się Allianz. Wypadł on przyzwoicie pod względem stóp zwrotu we wszystkich badanych okresach. Dodatkowo charakteryzuje się małą zmiennością wartości jednostki, zwłaszcza w długich okresach, co jest jego dodatkowym atutem.

Miejsce piąte przypadło MetLife (poprzednio Amplico). Fundusz zebrał punkty głównie za bardzo dobre wyniki inwestycyjne w krótkim i średnim terminie.

Najwięksi ?w środku stawki

Dwie kolejne pozycje zajmują największe na rynku OFE:  Aviva (aktywa 35,5 mld zł) i ING (38 mld zł). Aviva ma wysokie stopy zwrotu w długim okresie. Nieźle wypada pod względem ryzyka w długim terminie. Dodatkową zaletą tego OFE jest obniżona do 0,75 proc. opłata od składki; za to fundusz otrzymał 4 punkty.

Znajdujący się na szóstym miejscu ING ma najwyższą stopę zwrotu wśród wszystkich OFE w ostatnich 15 latach. Dostał także maksymalną notę za średnią pozycję w rankingach Komisji Nadzoru Finansowego.

Miejsce siódme przypadło funduszowi Aegon. Bardzo dobrze wypada on pod względem bezpieczeństwa inwestycji w długim okresie. Niestety, jego stopy zwrotu nie zachwycają.

OFE PZU Złota Jesień uplasował się na ósmej pozycji. Fundusz ma bardzo dobre wyniki w długim okresie, ale znacznie gorsze w krótkich.

Na pozycji dziesiątej znalazł się PKO BP Bankowy. Otrzymał sporo punktów za bezpieczeństwo inwestycji w krótkim i średnim okresie. Niestety, w terminie 15 lat wypada pod tym względem najsłabiej. Fundusz otrzymał niewielką premię za minimalnie niższe opłaty od składki.

Ostatnie miejsca zajęły fundusze: Pekao i Pocztylion. Są to równocześnie najmniejsze na rynku OFE pod względem aktywów. Ich wyniki inwestycyjne są słabe, a dodatkowo wartość jednostek znacząco się waha (poza najdłuższym okresem), co wpłynęło niekorzystnie na ocenę ryzyka.

Najwyższa stopa zwrotu

Najwięcej punktów w kategorii: wysokość stopy zwrotu z inwestycji zdobyła Nordea (ponad 33 pkt na 43 możliwe). Stopa zwrotu tego OFE w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła 36 proc., a pięciu lat – 48 proc. Były to najlepsze wyniki wśród wszystkich funduszy. W ciągu dziesięciu lat Nordea zarobiła 105 proc. Wyprzedza ją tylko MetLife z wynikiem 110 proc.

W okresie 15 lat najlepszy okazał się ING; zarobił 289 proc. Drugie miejsce zajmuje Generali (276 proc.). Natomiast Nordea ze stopą zwrotu wynoszącą 271 proc. jest trzecia.

Drugie miejsce pod względem stóp zwrotu we wszystkich analizowanych okresach zajmuje ING. Zdobył łącznie 30 pkt. Wypadł rewelacyjnie w długim terminie. Znacznie gorzej radzi sobie w ostatnich latach. W ciągu trzech lat wypracował 31 proc., co daje mu dopiero ósmą pozycję.

Trzecią pozycję w rankingu według stóp zwrotu, z dorobkiem 28 pkt, zajął MetLife, który wypada bardzo dobrze w okresie trzech lat (34 proc.) oraz dziesięciu lat (110 proc.). Przez ostatnie 15 lat fundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości 252 proc., co daje mu dopiero ósmą lokatę.

Ostrożne ?inwestowanie to atut

Za bezpieczne inwestowanie oszczędności emerytalnych najwięcej punktów zdobył fundusz Axa (40 pkt na 43 możliwe). Pod tym względem Axa jest najlepsza wśród wszystkich OFE w krótkim i średnim terminie. W okresie 15 lat znajduje się natomiast na czwartej pozycji.

Drugim OFE najbezpieczniej pomnażającym oszczędności jest Generali; otrzymał za to 34 pkt. Podobnie jak Axa wypada bardzo dobrze w krótkich i średnich okresach. Znacznie gorzej jest w długim terminie.

Stabilnie inwestuje również Allianz, który wypada znakomicie w długich okresach. Tuż za nim znalazł się Aegon. Warto zaznaczyć, że różnice punktowe między drugim a czwartym miejscem są znikome.

Najmniej punktów za bezpieczeństwo otrzymały fundusze: ING i Pekao.

Zbyt krótki czas ?na ocenę

W okresie od lutego do końca września 2014 r. najwyższą stopę zwrotu ma Axa (7,3 proc) oraz Aegon (7 proc.), natomiast najniższą: Pocztylion (5,2 proc.) i ING (4,18 proc.)

Należy zaznaczyć, że mimo trudnej sytuacji na giełdzie w pierwszej połowie roku wszystkim funduszom udało się wypracować do września dodatnie wyniki.

Po zmianach w systemie emerytalnym w portfelach OFE dominują akcje. Nic zatem dziwnego, że jednostki rozrachunkowe wszystkich funduszy wykazują znacznie większą zmienność notowań. Najbardziej stabilnymi wynikami w ostatnich miesiącach mogą się pochwalić: Axa i PKO BP Bankowy. Z kolei największe wahania wartości jednostki wystąpiły w Pekao i Pocztylionie.

Zaznaczamy jednak, że trudno jest rzetelnie ocenić otwarte fundusze emerytalne w tak krótkim terminie.

Sposób oceny funduszy emerytalnych został trochę zmodyfikowany w stosunku do metody stosowanej w poprzednich rankingach. Oceniane kategorie i punktację pokazujemy w tabeli z wynikami rankingu (patrz wyżej). Ze względu na zmiany w metodologii nie porównujemy obecnych pozycji z tymi sprzed pół roku.

Opinie

Paweł Pytel | prezes Aviva PTE

W tym miesiącu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała oficjalny ranking wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych na podstawie trzyletnich stóp zwrotu. ?Jest to wystarczająco długi okres, aby ocenić jakość zarządzania.

Jak widać, OFE bardzo dobrze wykorzystały koniunkturę i zarobiły dla klientów średnio 32 proc., co jest wynikiem bardzo dobrym na tle innych wskaźników (np. skumulowana trzyletnia inflacja wyniosła 4,3 proc., a waloryzacja wirtualnego subkonta w ZUS – ok. 16 proc.).

Na uwagę zasługują także wyniki osiągnięte w tym roku, który był z pewnością trudny i pełen wyzwań dla zarządzających. Na tym zmiennym rynku, na którym nie występuje żadna dominująca tendencja, kluczowa była właściwa ocena sytuacji na giełdzie oraz dobra selekcja spółek.

Różnice między wynikami poszczególnych funduszy okazały się znaczne. Stopy zwrotu od początku roku do końca września wahają się od 3,5 do 6,7 proc. Widać zatem, że niektórzy zarządzający poradzili sobie w obecnych, zmienionych warunkach lepiej, a inni gorzej. Jednak średnie tempo przyrostu kapitału w OFE ?w 2014 r. (wyniosło 5,44 proc.), podobnie jak w dłuższych okresach, wyraźnie przewyższa tempo inflacji czy wskaźnik waloryzacji na kontach w ZUS.

Warto wspomnieć, że Aviva OFE obniżyła opłatę od składki do najniższego poziomu 0,75 proc. Obserwujemy rynek i jesteśmy ciekawi, czy pozostałe fundusze również obniżą opłaty swoim klientom, szczególnie tym, którzy zdecydowali się pozostać w OFE.

Wojciech Rostworowski | wiceprezes PKO PTE

W rankingu funduszy emerytalnych za ostatnie 36 miesięcy PKO BP Bankowy OFE zajął wysokie, trzecie miejsce. Osiągnięcie tej pozycji było możliwe dzięki skutecznej realizacji strategii. Jest ona skoncentrowana na typowaniu branż, które w przyszłości będą miały wyniki lepsze niż przeciętne na rynku, oraz na dokładnej selekcji spółek działających ?w tych sektorach.

Nowy kształt systemu emerytalnego ?po wejściu w życie ustawy z 6 grudnia ?2013 r. przeobraził OFE w fundusze akcyjne. Oprócz fundamentalnej zmiany struktury portfela doszło też do znacznego zmniejszenia napływu środków do funduszy w formie składek emerytalnych. Dodatkowo na redukcję aktywów OFE wpłynie konieczność stopniowego umarzania środków na rachunkach członków funduszy objętych tzw. suwakiem.

Sytuacja ta wymusza stosowanie strategii skoncentrowanej na utrzymywaniu płynności portfela akcji. Dlatego fundusze emerytalne stopniowo będą zwiększać zaangażowanie w akcje zagraniczne kosztem – w dłuższym horyzoncie ?– małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Zagraniczne rynki akcji oferują obok dużej płynności znaczny potencjał inwestycyjny i dają możliwość zakupu papierów emitowanych przez spółki z branż i podsektorów biznesowych, które często nie są reprezentowane na giełdzie warszawskiej.

Mateusz Pawlak

Trzy pierwsze miejsca w naszym najnowszym rankingu OFE zajmują: Nordea, Axa i Generali (patrz: >G1).

Pozostało 99% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami