Rząd prognozuje wysoki, bo 4,3 proc. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w przyszłym roku. Dla samozatrudnionych, których większość płaci składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej stawki oznacza to prawie 6 proc. wzrost daniny.

- Rząd szacuje, że przeciętnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniesie w przyszłym roku 3959 zł. Spowoduje to istotny wzrost podstawy wymiaru składek do ZUS, która jest powiązana ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia – mówi Witold Michałek ekspert BCC. Dla przedsiębiorców oznacza to, że w 2015 roku składka będzie wyraźnie wyższa i wraz z ubezpieczeniem chorobowym i powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrośnie do prawie 1100 zł.

Ekonomista tłumaczy, iż problemem dla drobnych przedsiębiorców jest nie tyle wzrost składki ile to, że trzeba ją płacić niezależnie od osiąganego dochodu. - Wiele najdrobniejszych, głównie jednoosobowych przedsiębiorstw ma z tym istotny problem. Jak wykazały badania przeprowadzone przez GfK Polonia na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw na zlecenie Business Centre Club, w przypadku braku płynności finansowej odprowadzanie składki często przyczynia się do pogorszenia sytuacji firmy, a nawet jej eliminacji z rynku. – relacjonuje Michałek. Zwraca uwagę, iż jest to problem nierozwiązany od lat, pomimo iż stanowi jeden z najistotniejszych czynników negatywnie wpływających na skłonność do legalnego rozpoczynania i rejestrowania działalności gospodarczej – a w konsekwencji wielkości szarej strefy w obszarze zatrudnienia i stopy rejestrowanego bezrobocia.

Na wysokie obciążenie składkami kilka dni temu zwrócił uwagę Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem obowiązek płacenia składek w sytuacji gdy nie osiąga się dochodu jest absurdem. Większość samozatrudnionych płaci składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej możliwej podstawy, czyli od 60 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W tym roku jest to 3.746 zł, w przyszłym – 3966 zł. W tym roku przedsiębiorca (samozatrudniony) płaci 987,39 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne) lub 1042,46 zł – gdy zdecydował się na wszystkie daniny (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz z obowiązkowymi składkami na Fundusz Pracy i NFZ). W przyszłym roku same składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 817,40 zł ( będą wyższe od tych z tego roku o 45,35 zł). Każdy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić jeszcze składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (gdzie podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2015 roku będzie 75 proc. przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 roku) oraz składkę na FP. Można się spodziewać, że wszystkie te daniny przekroczą 1100 zł.

Sama składka emerytalna wzrośnie o prawie 26 zł. Emerytury prowadzących działalność gospodarczą należą do najniższych w ZUS. Przeciętnie wyniosły w pierwszej połowie roku 1,6 tys. zł przy przeciętnym świadczeniu emerytalnym z ZUS – 2 tys. zł.