Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Artura Maliszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Artur Maliszewski obejmie stanowisko Prezesa Towarzystwa.

Do kwietnia 2014 roku Artur Maliszewski zasiadał w zarządzie Alior Banku, z którym związany był od początku jego istnienia. Wcześniej, w latach 1992-2007, pracował w Raiffeisen Bank Polska. Łącznie ma za sobą ponad 20 lat doświadczenia w pracy na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych, w tym 12 lat w roli członka zarządu i wiceprezesa dwóch banków. W swojej karierze Artur Maliszewski odpowiadał m.in. za segmenty Bankowości Korporacyjnej, MSP, Detalicznej i Private Banking. Koordynował też rozwój sieci sprzedaży i oddziałów, pracę Biura Maklerskiego, Departamentu Skarbu i działów marketingu. Zarządzał produktami skierowanymi zarówno do klientów detalicznych, jak i biznesowych.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego (specjalizacja: Organizacja i Zarządzanie) oraz podyplomowego studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył również w licznych szkoleniach branżowych, również tych przeprowadzanych przez prestiżowe uczelnie zagraniczne: w INSEAD i Darden Business School, University of Virginia..