Wyższy wiek emerytalny zgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w środę uznał, że podniesienie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 67 lat jest zgodne z ustawą zasadniczą. TK zakwestionował jednak niektóre przepisy.

Publikacja: 07.05.2014 17:52

Wyższy wiek emerytalny zgodny z Konstytucją

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, chociaż jak się okazuje decyzja nie była jednogłośna. Pełny skład TK - przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku - uznał, że zaskarżone przez NSZZ "Solidarność", posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z konstytucją i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Sędziowie zakwestionowali jedynie przepisy związane z emeryturami przejściowymi i związanym z nimi zwiększeniem różnic w wieku emerytalnym między kobietami i mężczyznami z 5 do 7 lat.

- Państwo świadome złej kondycji systemu emerytalnego ma nie tylko prawo, ale i powinność podjęcia środków naprawczych - powiedziała sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. W ocenie Trybunału ustawodawca jako główny środek naprawczy przyjął wydłużenie wieku emerytalnego i miał prawo tak uczynić.

Decyzja Trybunału nie jest zaskoczeniem. Za zgodnością ustawy z konstytucją opowiadał się przedstawiciel Sejmu, a prokurator generalny zgłosił wątpliwość dotyczącą dwóch przepisów. Podczas pytań do stron prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego wyraził też swój pogląd dotyczący wartości pracy w życiu człowieka.

Mam poczucie, że traktujemy w tej ustawie i w dyskusji o tym pracę jako swoistą katorgę, torturę, rzecz niemal haniebną, i chcemy jak najszybciej obywateli uwolnić od tej katorgi i jak najszybciej uczynić z nich emerytów - powiedział prezes TK. - Mnie się to kłóci z tym, czym jest praca, jak silnie od zawsze, od samego początku, wyznacza ona nasze człowieczeństwo - podkreślił.

Konstytucyjność przepisów podnoszących wiek emerytalny i zrównujących go dla kobiet i mężczyzn bada pełny skład TK. O sprawdzenie zgodności tych zmian z ustawą zasadniczą wniosły NSZZ "Solidarność", OPZZ i grupa posłów PiS. Rozprawę zaplanowano na dwa dni.

Wnioskodawcy zarzucili przepisom m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie praw.

-Główny zarzut to jednak naruszenie konwencji organizacji pracy, która nie pozwala na przekroczenie granicy 65 lat przy ustalaniu wieku emerytalnego - mówił dziennikarzom jeszcze przed rozprawą pełnomocnik "Solidarności" profesor Marcin Zieleniecki.

Jak tłumaczył, problem zdolności do pracy osób starszych został potraktowany zdawkowo. Stwierdzono, że skoro żyją dłużej, to są w dobrym zdrowiu. A to - przekonywał profesor Zieleniecki - nie jest prawdą, co pokazują badania GUS i Eurostat. Związkowców wspierał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dariusz Joński przekonywał, że przez dwa lata od uchwalenia kontrowersyjnych przepisów, rząd nie zrobił nic, by w jakikolwiek sposób pomóc znaleźć pracę ludziom po 60 roku życia.

Zaczęła się faza pytań - zadała je we wtorek jedynie sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Pytała m.in., czy zmiana systemu emerytalnego jest niezbędna w obecnej sytuacji Polski.

- Zmieniono tylko jeden element systemu: podwyższono wiek emerytalny, co nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem problemu - odparł przedstawiciel NSZZ "S" prof. Marcin Zieleniecki.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 r. Ustawa pozwala też przejść wcześniej na częściową - 50 proc. - emeryturę; dla kobiet jest to wiek 62 lat, dla mężczyzn 65 lat.

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, chociaż jak się okazuje decyzja nie była jednogłośna. Pełny skład TK - przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku - uznał, że zaskarżone przez NSZZ "Solidarność", posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z konstytucją i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Pozostało 88% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości