Skarga prezydenta oddalona

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć wniosek o udostępnieniu opinii prawnych, na które powołał się podpisując w 2011r. Zmiany w ustawie o OFE.

Publikacja: 12.03.2014 17:27

Skarga prezydenta oddalona

Foto: Bloomberg

Sąd oddalił skargę kasacyjną prezydenta, wobec wniosku eksperta Obywatelskiego Forum Rozwoju Mikołaja Barczentewucza. Domagał się on udostępnienia opinii i ekspertyz prawnych ws. OFE.  Zdaniem Bronisława Komorowskiego ekspertyzy są sprawą wewnętrzną kancelarii prezydenta.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, że sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE, nie stanowią informacji publicznej.

Jest to ciąg dalszy sprawy sądowej eksperta Forum Obywatelskiego Rozwoju - Mikołaja Barczentewicza z Prezydentem RP o dostęp do informacji publicznej dotyczącej nowelizacji tzw. ustawy o OFE z 2011.

W kwietniu 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, ekspert FOR, złożył w Kancelarii Prezydenta RP formalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci ekspertyz dotyczących zmian w ustawie o funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych, spotykając się z odpowiedzią, że zdaniem Kancelarii Prezydenta RP opinie konstytucjonalistów nie stanowią informacji publicznej.

15 lipca 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, złożył skargę na bezczynność Prezydenta RP w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

6 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, że Prezydent RP jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie opinii prawnych dotyczących zgodności tzw. „ustawy o OFE" z Konstytucją RP. Prezydent złożył skargę kasacyjną i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22 marca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Mikołaja Barczentewicza. Sędziowie uwzględnili wniosek pełnomocnika Prezydenta RP odnośnie skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie prawne dotyczy tego, czy zgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiane w ten sposób, że jako informacje publiczne kwalifikują dane, które były wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez Prezydenta RP, zgodnie z jego prerogatywami zapisanymi w Konstytucji RP.

13 listopada 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Konstytucja nie stoi na przeszkodzie udostępnieniu przez Prezydenta informacji publicznej, w tym przypadku - ekspertyz dotyczących zgodności z konstytucją ustawy z 2011 r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE.

Finał jeszcze nie jest przesądzony, m.in. ze względu na kwestie związane z ochroną prawnoautorską, jak i z tym czy ekspertyza dotyczy projektu będącego na etapie parlamentarnym, czy też nie.

Sąd oddalił skargę kasacyjną prezydenta, wobec wniosku eksperta Obywatelskiego Forum Rozwoju Mikołaja Barczentewucza. Domagał się on udostępnienia opinii i ekspertyz prawnych ws. OFE.  Zdaniem Bronisława Komorowskiego ekspertyzy są sprawą wewnętrzną kancelarii prezydenta.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, że sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE, nie stanowią informacji publicznej.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu