Skarga prezydenta oddalona

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć wniosek o udostępnieniu opinii prawnych, na które powołał się podpisując w 2011r. Zmiany w ustawie o OFE.

Publikacja: 12.03.2014 17:27

Skarga prezydenta oddalona

Foto: Bloomberg

Sąd oddalił skargę kasacyjną prezydenta, wobec wniosku eksperta Obywatelskiego Forum Rozwoju Mikołaja Barczentewucza. Domagał się on udostępnienia opinii i ekspertyz prawnych ws. OFE.  Zdaniem Bronisława Komorowskiego ekspertyzy są sprawą wewnętrzną kancelarii prezydenta.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, że sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE, nie stanowią informacji publicznej.

Jest to ciąg dalszy sprawy sądowej eksperta Forum Obywatelskiego Rozwoju - Mikołaja Barczentewicza z Prezydentem RP o dostęp do informacji publicznej dotyczącej nowelizacji tzw. ustawy o OFE z 2011.

W kwietniu 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, ekspert FOR, złożył w Kancelarii Prezydenta RP formalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci ekspertyz dotyczących zmian w ustawie o funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych, spotykając się z odpowiedzią, że zdaniem Kancelarii Prezydenta RP opinie konstytucjonalistów nie stanowią informacji publicznej.

15 lipca 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, złożył skargę na bezczynność Prezydenta RP w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

6 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, że Prezydent RP jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie opinii prawnych dotyczących zgodności tzw. „ustawy o OFE" z Konstytucją RP. Prezydent złożył skargę kasacyjną i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22 marca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Mikołaja Barczentewicza. Sędziowie uwzględnili wniosek pełnomocnika Prezydenta RP odnośnie skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie prawne dotyczy tego, czy zgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiane w ten sposób, że jako informacje publiczne kwalifikują dane, które były wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez Prezydenta RP, zgodnie z jego prerogatywami zapisanymi w Konstytucji RP.

13 listopada 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Konstytucja nie stoi na przeszkodzie udostępnieniu przez Prezydenta informacji publicznej, w tym przypadku - ekspertyz dotyczących zgodności z konstytucją ustawy z 2011 r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE.

Finał jeszcze nie jest przesądzony, m.in. ze względu na kwestie związane z ochroną prawnoautorską, jak i z tym czy ekspertyza dotyczy projektu będącego na etapie parlamentarnym, czy też nie.

Sąd oddalił skargę kasacyjną prezydenta, wobec wniosku eksperta Obywatelskiego Forum Rozwoju Mikołaja Barczentewucza. Domagał się on udostępnienia opinii i ekspertyz prawnych ws. OFE.  Zdaniem Bronisława Komorowskiego ekspertyzy są sprawą wewnętrzną kancelarii prezydenta.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, że sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE, nie stanowią informacji publicznej.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami