Chiny reformują system emerytalny

Do 2020 roku Chiny chcą zniwelować różnice w poziomie świadczeń emerytalnych między mieszkańcami obszarów wiejskich a tymi z miast.

Publikacja: 05.03.2014 09:35

Chiny reformują system emerytalny

Foto: ROL

Z powodu różnych systemów podstawowych emerytur do tej pory mieszkańcy miast korzystali po przejściu na emeryturę z lepszych warunków niż mieszkańcy wsi. Nowy jednolity miejsko-wiejski system emerytalny zakłada, że po osiągnięciu wieku 60 lat mieszkańcy otrzymają świadczenia pochodzące z puli, która powstała głównie z ich rocznych składek i subwencji państwowych. Aby nabyć prawo do podstawowych świadczeń składki będą musiały być dobrowolnie odprowadzane minimum przez 15 lat. Wysokość składki będzie ustalana na kliku poziomach od 100 do 2000 juanów czyli od około 50 do 1000 zł.Wartość składki wpłynie na wysokość wypłacanej emerytury.

Owa emerytura minimalna zapewni utrzymanie bezrobotnych seniorów z miast oraz mieszkańców wsi. System nie obejmuje pracowników rządowych ani zarejestrowanych pracowników miejskich, którzy są w systemie państwowych emerytur z większymi korzyściami.

Na ujednoliceniu podstawowych emerytur skorzystają najbardziej migrujący z wsi do miast chińscy pracownicy. Będą mogli otrzymywać podstawową emeryturę nawet, jeśli zostaną obywatelami miasta. Dostaną również możliwość otrzymania państwowych emerytur, jaką mają zarejestrowani pracownicy, jeśli będą opłacać przez 15 lat odpowiednie miesięczne ubezpieczenie. Od 1 lipca podstawowe emerytury miejsko-wiejskie staną się wymienne z państwowymi emeryturami, więc zainteresowane osoby będą mogły przenieść swoje składki.

Te regulacje mogą zachęcić migrujących pracowników do zmiany swojej podstawowej miejsko-wiejskiej emerytury na państwową, która daje więcej korzyści na stare lata.

Udział w systemie działającym na obszarach wiejskich jest dobrowolny, a jego obsługą zajmują się lokalne samorządy. Korzyści płynące z tego systemu są o wiele mniejsze niż dla osób z systemu miejskiego. Szacuje się, że jedynie 9 procent ludności wiejskiej korzystało z systemu emerytalnego w 2003 roku.

Emerytury miejskie obecnie zbudowane są na systemie ubezpieczeń społecznych. Składa się on z dwóch filarów, z czego jeden opłacany jest przez pracodawcę. System jest dobrowolny dla migrujących ze wsi pracowników, ale ze względu na oskładkowanie, pracownicy wolą pobierać wyższe pensje niż odkładać na emeryturę.

System emerytalny w Chinach powstał w 1951 r. W myśl obowiązujących do dziś przepisów kobiety nabywają prawo do emerytury po przekroczeniu 55 lat, a mężczyźni - po 60. Wyjątek stanowią kobiety pracujące fizycznie, mogą one odejść z pracy w wieku 50 lat. Reliktem dawnych czasów jest przywilej dla partyjnych pracowników kadrowych, którzy nabierają praw do emerytury po przepracowaniu 10 lat.

Po przemianach gospodarczych i wprowadzeniu gospodarki rynkowej konieczna stały się zmiany. W 1997, obok funkcjonującego funduszu emerytalnego, obsługującego przedsiębiorstwa państwowe i administrację, wprowadzono drugi - dla przedsiębiorstw prywatnych. Przynależność do systemu jest dobrowolna. Każdy, kto ukończył 16 rok życia może wpłacać składki według ustalonych reguł.

Według prognoz naukowców w 2035 r. w Chinach ponad 30 proc. społeczeństwa przekroczy 60 rok życia. Jest to olbrzymie wyzwanie dla rządu.

Z powodu różnych systemów podstawowych emerytur do tej pory mieszkańcy miast korzystali po przejściu na emeryturę z lepszych warunków niż mieszkańcy wsi. Nowy jednolity miejsko-wiejski system emerytalny zakłada, że po osiągnięciu wieku 60 lat mieszkańcy otrzymają świadczenia pochodzące z puli, która powstała głównie z ich rocznych składek i subwencji państwowych. Aby nabyć prawo do podstawowych świadczeń składki będą musiały być dobrowolnie odprowadzane minimum przez 15 lat. Wysokość składki będzie ustalana na kliku poziomach od 100 do 2000 juanów czyli od około 50 do 1000 zł.Wartość składki wpłynie na wysokość wypłacanej emerytury.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał