- Wszystkie 13 powszechnych towarzystw emerytalnych dostarczyło przed godziną 11, a więc zgodnie z harmonogramem raporty dotyczące umorzenia ponad połowy jednostek rozrachunkowych należących do członków otwartych funduszy emerytalnych - poinformował "Rz", Jacek Dziekan rzecznik ZUS.

Do 11 otwarte fundusze miały dostarczyć do centrali ZUS m.in. specyfikację przekazywanych aktywów oraz ich wycenę.

Teraz depozytariusze PTE, czyli banki, które obsługują operacje finansowe każdego funduszu dokonają przekazu odpowiednich aktywów. Poszczególne klasy aktywów muszą trafić do ZUS przed konkretnymi godzinami zapisanymi w rozporządzeniu.

Cała skomplikowana operacja przekazania aktywów do ZUS rozpisana jest na godziny. Do godz. 14 ZUS ma otrzymać od OFE m.in. obligacje i bony skarbowe, a do godz. 15 część obligacji skarbowych, emitowanych na rynki zagraniczne. Ostatnia przewidziana operacja ma się zakończyć do godz. 17.