Środki ulokowane na rynkach akcji zyskiwały na wartości dzięki utrzymującemu się optymizmowi na GPW. Indeks WIG dotarł do poziomów obserwowanych ostatnio na początku 2008r., a w skali miesiąca zyskał +2,1 proc. Nastroje inwestorów podtrzymywały dodatkowo dane z realnej gospodarki. PKB wzrósł w 3 kwartale br. o +1,9 proc. w skali roku. - Analitycy portalu podkreślają, iż na plus zaskoczył również wskaźnik PMI, który obrazuje koniunkturę w przemyśle. W minionym miesiącu wzrósł do 54,4 pkt., najwyższego poziomu od kwietnia 2011r.  Zwracają także uwagę na to, że na krajowym rynku długu indeks obligacji o 2-letnim terminie do wykupu IROS-2 zyskał +0,2 proc.. Była to najbardziej stabilna część krzywej rentowności, na co wpływ miał m.in. brak przesłanek do dalszego obniżania stóp procentowych. Z dużym wzrostem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 stracił -1,96 proc.. W rezultacie indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem - 0,62proc..

Analizy Online przypominają, że w listopadzie ZUS przekazał do OFE 0,5 mld zł, a licząc od początku roku 9,7 mld zł. Do wzrostu aktywów w listopadzie o 2,3 mld zł w największym stopniu przyczynił się jednak wynik zarządzania, który ekonomiści szacują  na 1,8 mld zł.

W listopadzie aktywa w największym stopniu powiększyły Allianz Polska OFE (1,2 proc), OFE Warta (1 proc.) oraz Pekao OFE (0,9 proc.), które jednocześnie uzyskały najwyższe stopy zwrotu w minionym miesiącu. Najmniejszy wzrost aktywów zanotowały AXA OFE i Generali OFE (po 0,6 proc.).