Ranking TFI 2013. Najlepsze fundusze inwestycyjne

Aviva Investment Poland, Union Investment i KBC to najlepsze na naszym rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych – wynika z rankingu przygotowanego przez „Rz” i firmę Analizy Online.

Publikacja: 24.10.2013 01:44

Od lat trwała zacięta walka między Union Investment a Aviva Investors Poland o pozycję lidera w naszym rankingu TFI. Union Investment skutecznie bronił pierwszego miejsca przez ostatnie cztery lata. Jednak w tym roku musiał ustąpić pola. Zwycięzcą rankingu zostało Aviva Investors Poland TFI. Na 100 możliwych do zdobycia punktów zgromadziło 73.

To głównie zasługa bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Podkreślmy, że spośród sześciu grup funduszy, jakie braliśmy pod uwagę, te zarządzane przez Aviva TFI zwyciężyły w trzech kategoriach. Dodatkowo fundusze zwycięskiego TFI charakteryzowały się wysoką powtarzalnością wyników inwestycyjnych i stabilnością zespołu zarządzających.

Na drugie miejsce spadł wielokrotny lider naszego rankingu, Union Investment TFI. Zdobył o 7 pkt mniej od lidera. W tym roku fundusze zarządzane przez to towarzystwo zanotowały nieznacznie gorsze wyniki (mierzone wskaźnikiem IR; patrz: metodologia). Niższe noty Union Investment otrzymał też za stabilność zespołu zarządzającego. Natomiast bardzo dobrze wypadł pod względem powtarzalności wyników (drugie miejsce).

Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat Union Investment cieszył się największym uznaniem klientów. Fundusze tego TFI wykazują bowiem najwyższe saldo przepływów; w omawianym okresie nadwyżka wpłat nad umorzeniami wyniosła 1,5 mld zł.

Bardzo duży skok w rankingu zanotowało KBC TFI. Z siódmego miejsca w ubiegłym roku awansowało teraz na trzecie. Fundusze KBC charakteryzują się największą powtarzalnością wyników inwestycyjnych. Co prawda, pod względem stabilności zespołu zarządzających KBC plasuje się dopiero w połowie stawki, ale zdecydowanie nadrabia to wynikami inwestycyjnymi.

Tylko zdobywcom trzech pierwszych miejsc udało się zebrać więcej niż 50 proc. maksymalnej puli punktów.

Dobrą pozycję z ubiegłego roku potwierdził SKOK TFI. Tuż za nim uplasował się tegoroczny debiutant w rankingu, Nobel Funds TFI. Zdobywał on punkty głównie dzięki funduszom akcji.

Najmocniej awansowała  Opera TFI. Przesunęła się w górę aż o osiem pozycji (była 15., jest siódma). Z drugiej strony mamy BPH TFI, które spadło z piątego na 14. miejsce. W dole stawki bez większych zmian. Idea TFI i Pioneer Pekao TFI zgromadziły odpowiednio 8 i 10 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Ranking TFI „Rzeczpospolita" przygotowuje razem z firmą Analizy Online. Obecna edycja jest już dziesiątą (poprzedni ranking opublikowaliśmy w „Moich Pieniądzach" rok temu, 25 października). Podstawowe kryteria oceny towarzystw funduszy inwestycyjnych nie zmieniły się. Główny nacisk kładziemy na wyniki inwestycyjne, stopień ryzyka ponoszonego przez fundusze oraz stabilność zespołów zarządzających. W poprzednich latach ocenialiśmy też politykę informacyjną TFI. Ale w tej dziedzinie praktycznie wszystkie towarzystwa radzą sobie już na tyle dobrze, że oceny nie miałyby wpływu na ostateczne rezultaty. Dlatego w tym roku to kryterium postanowiliśmy zastąpić powtarzalnością wyników inwestycyjnych, co z punktu widzenia klienta jest bardzo istotne.

Nasz ranking może być bardzo pomocny dla wszystkich oszczędzających i inwestujących pieniądze. Najniższy od wielu lat poziom stóp procentowych sprawia, że depozyty bankowe stały się mało atrakcyjne. Dlatego ci, którzy chcieliby korzystniej lokować swoje oszczędności, powinni uważniej przyjrzeć się ofercie funduszy inwestycyjnych.

Polski rynek TFI jest już na tyle rozwinięty, że praktycznie każdy znajdzie ofertę dostosowaną do swoich oczekiwań i tolerancji ryzyka. Ale potencjalny klient może się pogubić w gąszczu funduszy (na polskim rynku działa ich ponad 600). Bo jak wybrać ten, który ma największe szanse na dobre wyniki w przyszłości? Problem jest tym większy, że w ramach jednej grupy funduszy prowadzących podobną politykę inwestycyjną rozpiętość osiąganych rezultatów bywa olbrzymia. Warto zatem przyjrzeć się wynikom naszego rankingu TFI (najlepsze w rankingu towarzystwa zarządzają funduszami najlepiej ocenionymi w rankingu funduszy, który prezentujemy na s. 2–3). Powinien on pomóc w wyborze.

Analitycy twierdzą, że obecnie jest dobry moment na zakup jednostek funduszy inwestujących w akcje. Jest wiele sygnałów płynących z polskiej gospodarki, że tzw. dołek koniunktury jest już za nami. Zatem w optymistycznym scenariuszu na akcjach będzie można zarobić najwięcej.

Rafał Janczyk, dyrektor inwestycyjny Aviva Investors Poland

Analiza średnich stóp zwrotu z akcji w ciągu ostatnich pięciu lat może prowadzić do mylących wniosków. Trzeba pamiętać, że zachowanie rynków w latach 2008–2009, zarówno globalnych, jak i naszego rodzimego, należy traktować jako zjawisko praktycznie niepowtarzalne. Jeśli ograniczymy się do segmentu rynku, w który szczególnie wierzymy w długim terminie, czyli do akcji małych spółek, i zawężymy historyczny okres do lat bardziej normalnych, 2010–2013, to okaże się, że wartość indeksu sWIG80 wraz z dywidendami rosła średnio w roku około 8 proc. W świetle spodziewanej poprawy koniunktury gospodarczej w najbliższych latach średnia roczna stopa zwrotu w tym segmencie rynku nie powinna być niższa, nawet biorąc pod uwagę wpływ proponowanej przez rząd rewolucji w systemie emerytalnym. Ogłoszone projekty zmian w OFE, choć wciąż jest wiele niewiadomych, należy postrzegać jako negatywne dla rynku akcji. Jednak naszym zdaniem zmiany te nie powinny spowodować nagłego załamania na rynku. Prawdopodobnie negatywny wpływ na giełdę rozłoży się na wiele lat. Dlatego siła oddziaływania zmian w OFE będzie miała mniejsze znaczenie niż sytuacja spółek i stan gospodarki.

—jam

Jak ocenialiśmy towarzystwa funduszy inwestycyjnych

- W tym roku w ocenie TFI postanowiliśmy uwzględnić sześć grup funduszy, w których zgromadzonych jest najwięcej pieniędzy. Są to: fundusze akcji, fundusze akcji małych i średnich spółek, fundusze obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone i pieniężne.

- Obok twardych parametrów, takich jak wyniki inwestycyjne, ryzyko oraz stabilność zespołu zarządzających, pod uwagę wzięliśmy również powtarzalność rezultatów funduszy w okresie ostatnich pięciu lat.

- Każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych mogło maksymalnie zdobyć 100 punktów,

w tym:

- 85 punktów za wyniki inwestycyjne swoich funduszy, ryzyko (IR) i wskaźnik rotacji zarządzających,

- 15 punktów za powtarzalność wyników.

- Najlepszym TFI zostało to towarzystwo, którego fundusze inwestycyjne, należące do sześciu analizowanych przez nas grup, zgromadziły w sumie najwięcej punktów.

Od lat trwała zacięta walka między Union Investment a Aviva Investors Poland o pozycję lidera w naszym rankingu TFI. Union Investment skutecznie bronił pierwszego miejsca przez ostatnie cztery lata. Jednak w tym roku musiał ustąpić pola. Zwycięzcą rankingu zostało Aviva Investors Poland TFI. Na 100 możliwych do zdobycia punktów zgromadziło 73.

To głównie zasługa bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Podkreślmy, że spośród sześciu grup funduszy, jakie braliśmy pod uwagę, te zarządzane przez Aviva TFI zwyciężyły w trzech kategoriach. Dodatkowo fundusze zwycięskiego TFI charakteryzowały się wysoką powtarzalnością wyników inwestycyjnych i stabilnością zespołu zarządzających.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami