Giełda za likwidacją obligacji w OFE

W jednym z sejmowych druków pojawiło się stanowisko GPW w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Wynika z niego, że warszawski parkiet jest za eliminacją obligacyjnej części OFE.

Publikacja: 29.09.2013 16:40

Giełda za likwidacją obligacji w OFE

Foto: Bloomberg

Dotychczas Giełda Papierów Wartościowych była powściągliwa w komentowaniu planowanych przez rząd zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jednak w druku sejmowym nr. 1735, w którym przedstawiane są opinie wszystkich instytucji biorących udział w debacie o przyszłości systemu emerytalnego, znalazł się także opis stanowiska GPW.

Giełda wskazuje na pozytywną rolę Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynku kapitałowym, jednak uważa, że bez zmian dotychczasowych zasad działania może dojść do istotnego pogorszenia atrakcyjności publicznego rynku kapitałowego. Wskazuje na najistotniejszy z punktu widzenia rynku giełdowego parametr świadczący o jego atrakcyjności tj. płynność obrotu, uważa, że OFE w polskich spółkach osiągnęły stosunkowo wysoki poziom zaangażowania i w niektórych przypadkach przekroczyły już poziom, który można uznać za optymalny, co wpływa na malejącą płynność całego rynku.

Giełda rekomenduje pierwszy wariant zmian zaproponowany w Przeglądzie tj. likwidację części obligacyjnej OFE.

- W sytuacji kiedy decyzja o zmianach w systemie zapadła, należy sie skupić na najlepszym jej wykonaniu – tłumaczy „Rz" Adam Maciejewski, prezes GPW.

- Spośród trzech zaprezentowanych wariantów wg naszej opinii tylko wariant pierwszy stwarza realne szanse utrzymania atrakcyjności publicznego rynku kapitałowego a nawet - jeśli zostanie zaprojektowany z wykorzystaniem propozycji, jakie przedłożyliśmy - podniesienia jego jakości – uważa Maciejewski.

Jak wynika z druku sejmowego, warszawski parkiet ponadto zarekomendował m.in. zmianę limitów inwestycyjnych oraz zmiany w polityce lokacyjnej również przez zwiększenie limitów inwestycji zagranicznych, zmianę w zakresie wynagradzania i premiowania PTE, ustalenie benchmarku zewnętrznego, uzależnienie wynagrodzeń PTE od wyników.

- OFE bez istotnego zliberalizowania polityki inwestycyjnej będą coraz mniej efektywne i będą prowadziły do spadku płynności rynku wtórnego, a przez to do spadku atrakcyjności całego rynku publicznego, który i tak posiada - globalnie - szereg wad systemowych, które muszą być eliminowane, jeśli mamy poważnie myśleć o utrzymaniu i wzroście jego roli w gospodarce i w funkcjonowaniu społeczeństwa – zaznacza prezes GPW.

- GPW nie reprezentuje jakiegoś interesu społecznego tylko interes swoich akcjonariuszy – zaznacza główny Maciej Bitner, ekonomista Wealth Solutions, ekspert Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego. – Stanowisko prezentowane przez zarząd ociera się o działanie na szkodę spółki – dodaje ekonomista.

Dotychczas Giełda Papierów Wartościowych była powściągliwa w komentowaniu planowanych przez rząd zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jednak w druku sejmowym nr. 1735, w którym przedstawiane są opinie wszystkich instytucji biorących udział w debacie o przyszłości systemu emerytalnego, znalazł się także opis stanowiska GPW.

Giełda wskazuje na pozytywną rolę Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynku kapitałowym, jednak uważa, że bez zmian dotychczasowych zasad działania może dojść do istotnego pogorszenia atrakcyjności publicznego rynku kapitałowego. Wskazuje na najistotniejszy z punktu widzenia rynku giełdowego parametr świadczący o jego atrakcyjności tj. płynność obrotu, uważa, że OFE w polskich spółkach osiągnęły stosunkowo wysoki poziom zaangażowania i w niektórych przypadkach przekroczyły już poziom, który można uznać za optymalny, co wpływa na malejącą płynność całego rynku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami