Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ( czyli głownie z ZUS, ale też świadczeń mundurowych oraz dla sędziów i prokuratorów)  w sierpniu była o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem  i wyniosła 1933,04 zł. Dokładnie o taki sam procent wzrosła w ciągu ośmiu miesięcy tego roku w porównaniu do zeszłego roku. A to oznacza, że realnie są wyższe o 4,1 proc. niż w sierpniu zeszłego roku i 4,4 proc. – gdy porównuje się osiem miesięcy tego i zeszłego roku.

Emerytury rolników są znacząco niższe niż pracowników ( ok. 1,12 tys. zł), ale rosną w tym roku nieco szybciej. Nominalnie w ciągu ośmiu miesięcy – o 6,5 proc. , czyli realnie o 5,3 proc.

W tym samym czasie płace w sektorze przedsiębiorstw ( w firmach, gdzie pracuje od 10 osób) podniesiono przeciętnie o 2,6 proc. A to oznacza, iż ich siła nabywcza w sierpniu była wyższa o 0,9 proc. niż rok wcześniej. Zaś w ciągu ośmiu miesięcy wynagrodzenia realnie wzrosły o 1,7 proc.

Dzięki przeprowadzonej w zeszłym roku waloryzacji kwotowej emerytury i renty ( z obu systemów ZUS i KRUS) nie straciły na swojej wartości, a płace pracowników od połowy roku realnie nie rosły.

Z danych ZUS wynika, że pod koniec sierpnia przeciętna emerytura wynosiła nieco ponad 2 tys. zł brutto, a renta z tytułu niezdolności do pracy 1,5 tys. zł. brutto. Nieco wyższe są renty rodzinne – 1,76 tys. zł brutto.