Na Śląsku najwyższe emerytury i renty z ZUS i KRUS

Tylko na Śląsku emerytury i renty wypłacane z ZUS są wyższe od przeciętnych w kraju. I to o prawie 680 złotych od najniższych, jakie dostają mieszkańcy woj. podkarpackiego.

Publikacja: 09.09.2013 17:50

Na Śląsku najwyższe emerytury i renty z ZUS i KRUS

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak

A to oznacza, jak podaje w najnowszych danych Główny Urząd Statystyczny, że regionalna różnica pomiędzy wysokością przeciętnych emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi ponad jedną trzecią. Taka jest rozpiętość pomiędzy poszczególnymi województwami. Miejsce lidera Śląsk zawdzięcza emeryturom górniczym.

GUS podał właśnie informacje o tym w jakiej wysokości wypłacano emerytury i renty ( z ZUS i Z KRUS) w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Po pierwsze nie rośnie liczba emerytów i rencistów. Pod koniec czerwca świadczenia pobierało 8,98 mln osób i było to mniej o 0,7 pkt proc. niż rok wcześniej. W tym ponad 7,7 mln emerytur i rent wypłacał ZUS, a ok. 1,25 mln – KRUS.

Po drugie szybciej spada liczba wypłacanych świadczeń przez KRUS ( o 3,1 proc.) niż przez ZUS ( o 0,3 proc.) .

Liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się w skali roku we wszystkich województwach  (od 1,6 proc. w małopolskim do 5,2 proc. w lubuskim).

Zaś spadek wypłacanych emerytur i rent z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych odnotowano we wszystkich województwach, w tym najgłębszy w opolskim (o 1,1 proc.).

Po trzecie świadczenia wypłacane w ZUS są wyższe i większa jest przeciętnie regionalna pomiędzy nimi rozpiętość, niż w przypadku świadczeń wypłacanych przez KRUS.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu wyniosła 1,9 tys. zł i była o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Tylko na Śląsku jest wyższa od średniej krajowej i to o 19 proc. – świadczenia wynosiły 2,26 tys. zł. Najniższe zaś wypłacono w Podkarpackiem i lubelskim (odpowiednio o 16,6 proc. i 14,0 proc. mniej niż średnio w kraju) – 1,63 tys. zł i 1,58 tys. zł. Wszystkie kwoty podane są brutto.

Emerytury i renty rolnicze wzrosły więcej niż pracownicze, ale są od nich niższe. Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych  w I półroczu. wyniosła 1,11 tys. zł i w skali roku zwiększyła się o prawie 7 proc. Tu nie ma tak dużej rozpiętości regionalnej jak w przypadku świadczeń wypłacanych z ZUS. W 8. województwach emerytury i renty były wyższe niż średnia w kraju. Liderem także jest Śląsk (1,36 tys. zł). A najniższe wypłacono w woj.

w mazowieckim, małopolskim i podlaskim (odpowiednio o 3,5 proc., 3,3 proc. i 3,2 proc. mniejsze niż średnio w kraju), czyli ok 1,07 tys. zł

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej  i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto rolników wyniosła ok. 287 zł, czyli ponad jedną czwartą świadczenia.

ZUS

A to oznacza, jak podaje w najnowszych danych Główny Urząd Statystyczny, że regionalna różnica pomiędzy wysokością przeciętnych emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi ponad jedną trzecią. Taka jest rozpiętość pomiędzy poszczególnymi województwami. Miejsce lidera Śląsk zawdzięcza emeryturom górniczym.

GUS podał właśnie informacje o tym w jakiej wysokości wypłacano emerytury i renty ( z ZUS i Z KRUS) w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli