Na Śląsku najwyższe emerytury i renty z ZUS i KRUS

Tylko na Śląsku emerytury i renty wypłacane z ZUS są wyższe od przeciętnych w kraju. I to o prawie 680 złotych od najniższych, jakie dostają mieszkańcy woj. podkarpackiego.

Publikacja: 09.09.2013 17:50

Na Śląsku najwyższe emerytury i renty z ZUS i KRUS

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak

A to oznacza, jak podaje w najnowszych danych Główny Urząd Statystyczny, że regionalna różnica pomiędzy wysokością przeciętnych emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi ponad jedną trzecią. Taka jest rozpiętość pomiędzy poszczególnymi województwami. Miejsce lidera Śląsk zawdzięcza emeryturom górniczym.

GUS podał właśnie informacje o tym w jakiej wysokości wypłacano emerytury i renty ( z ZUS i Z KRUS) w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Po pierwsze nie rośnie liczba emerytów i rencistów. Pod koniec czerwca świadczenia pobierało 8,98 mln osób i było to mniej o 0,7 pkt proc. niż rok wcześniej. W tym ponad 7,7 mln emerytur i rent wypłacał ZUS, a ok. 1,25 mln – KRUS.

Po drugie szybciej spada liczba wypłacanych świadczeń przez KRUS ( o 3,1 proc.) niż przez ZUS ( o 0,3 proc.) .

Liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się w skali roku we wszystkich województwach  (od 1,6 proc. w małopolskim do 5,2 proc. w lubuskim).

Zaś spadek wypłacanych emerytur i rent z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych odnotowano we wszystkich województwach, w tym najgłębszy w opolskim (o 1,1 proc.).

Po trzecie świadczenia wypłacane w ZUS są wyższe i większa jest przeciętnie regionalna pomiędzy nimi rozpiętość, niż w przypadku świadczeń wypłacanych przez KRUS.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu wyniosła 1,9 tys. zł i była o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Tylko na Śląsku jest wyższa od średniej krajowej i to o 19 proc. – świadczenia wynosiły 2,26 tys. zł. Najniższe zaś wypłacono w Podkarpackiem i lubelskim (odpowiednio o 16,6 proc. i 14,0 proc. mniej niż średnio w kraju) – 1,63 tys. zł i 1,58 tys. zł. Wszystkie kwoty podane są brutto.

Emerytury i renty rolnicze wzrosły więcej niż pracownicze, ale są od nich niższe. Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych  w I półroczu. wyniosła 1,11 tys. zł i w skali roku zwiększyła się o prawie 7 proc. Tu nie ma tak dużej rozpiętości regionalnej jak w przypadku świadczeń wypłacanych z ZUS. W 8. województwach emerytury i renty były wyższe niż średnia w kraju. Liderem także jest Śląsk (1,36 tys. zł). A najniższe wypłacono w woj.

w mazowieckim, małopolskim i podlaskim (odpowiednio o 3,5 proc., 3,3 proc. i 3,2 proc. mniejsze niż średnio w kraju), czyli ok 1,07 tys. zł

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej  i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto rolników wyniosła ok. 287 zł, czyli ponad jedną czwartą świadczenia.

ZUS

A to oznacza, jak podaje w najnowszych danych Główny Urząd Statystyczny, że regionalna różnica pomiędzy wysokością przeciętnych emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi ponad jedną trzecią. Taka jest rozpiętość pomiędzy poszczególnymi województwami. Miejsce lidera Śląsk zawdzięcza emeryturom górniczym.

GUS podał właśnie informacje o tym w jakiej wysokości wypłacano emerytury i renty ( z ZUS i Z KRUS) w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą