To nacjonalizacja naszych oszczędności

W imię obniżenia oficjalnego długu publicznego rząd zdecydował się na faktyczną likwidację drugiego filaru emerytalnego - uważają eksperci KOBE

Publikacja: 09.09.2013 11:23

To nacjonalizacja naszych oszczędności

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego opublikował oświadczenie w sprawie rządowych planów zmian w systemie emerytalnym. Eskperci uważają, że w imię obniżenia oficjalnego długu publicznego rząd zdecydował się na faktyczną likwidację drugiego filaru emerytalnego.

- Argumenty przemawiające przeciwko ta-kiemu rozwiązaniu, które przez ostatnie dwa miesiące prezentowano zdają się nie robić na rządzących najmniejszego wrażenia. Na konferencji prasowej premier powtórzył większość propagandowych klisz, które nie dadzą się obronić w racjonalnej debacie - piszą członkowie komitetu.

Zdaniem KOBE nieprawdą jest, że „państwo nie uległo pokusie nacjonalizacji". Zarówno bowiem przejęcie obligacji skarbowych przez ZUS jak i tzw. mechanizm suwaka bezpieczeństwa są nacjonalizacją oszczędności emerytalnych par excellence. Członkowie Komitetu zaznaczają, że to pierwsze rozwiązanie można uznać nawet za selektywne bankructwo polskiego rządu względem Otwartych Funduszy Emerytalnych. W mechanizmie suwaka zaś nacjonalizacji podlegają kapitały osób w wieku przedemerytalnym, a więc tych, które średnio rzecz biorąc zgromadziły dotąd najwięcej. Tego nie można nazwać inaczej jak wywłaszczeniem - piszą.

- Uderzające jest przy tym lekceważenie umowy społecznej dotyczącej dochodów z prywatyzacji majątku narodowego. Miały one iść na długofalowe cele, w tym na budowę kapitałowego filaru systemu emerytalnego, który sfinansowały jak dotąd w 60 proc.. Trudno nie zadać sobie pytania: co stanie się z tymi pieniędzmi, które są owocem pracy kilku pokoleń Polaków? Czy zostaną tak zwyczajnie wydane w przez najbliższe parę lat? - pytają ekonomiści.

Zdaniem KOBE premier wypowiedział szereg innych nieprawdziwych tez. Powtórzył propagandowy mit o tym, że OFE nie są w stanie wypłacać dożywotnich emerytur kapitałowych, mimo że PTE same mówią co innego, między. innymi. zgodziły się na propozycję KOBE wypłat zgodnie z propozycją opracowaną przez profesorów Otto i Wiśniew-skiego. Znowu wróciła kwestia stóp zwrotu. Premier wbrew wyliczeniom KOBE, których nie zakwestionowali dotąd żadni niezależni od rządu eksperci, stwierdził, że stopy zwrotu w OFE były niższe niż w ZUS. Pojawiła się także kwestia bez-pieczeństwa emerytur z ZUS, gdzie premier i ministrowie odwoływali się jedynie do sloganów o tym, że emerytury z ZUS mają „państwowe gwarancje" i są „bezpieczne". Niestety doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują na co innego: rządy dość często nie dotrzymują zobowiązań, a nawet bankrutują.

KOBE zwraca też uwagę na to jaki wpływ demontaż OFE będzie miał na rynek kapitałowy.

- Nacjonalizacja akcji będących w posiadaniu OFE poprzez mechanizm suwaka oraz wprowadzenie możliwości podjęcia przez uczestników systemu nieodwracalnej decyzji o kierowaniu nowych składek w całości do ZUS spowodują drastyczny spadek inwestycji funduszy na GPW. Reakcja rynków na propozycje rządowe 5-go września jest aż nadto wymowna: silnie spadły ceny akcji i rządowych obligacji - czytamy w oświadczeniu.

- Reakcja rynków nas nie dziwi. Przyjęcie propozycji rządowych powoduje, że polskiej gospodarce grozi peryferyjność – oparcie struktury własnościowej przede wszystkim na podmiotach zagranicznych oraz państwie - ostrzega KOBE.

- Czy o to chodzi rządowi? Czy to ma sprzyjać rozwojowi gospodarczemu? Czy to jest polityka gospodarcza, która pomoże zmniejszyć nasz dystans cywilizacyjny w stosunku do Niemiec czy Stanów Zjednoczonych? - pytają retorycznie eskperci.

Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego opublikował oświadczenie w sprawie rządowych planów zmian w systemie emerytalnym. Eskperci uważają, że w imię obniżenia oficjalnego długu publicznego rząd zdecydował się na faktyczną likwidację drugiego filaru emerytalnego.

- Argumenty przemawiające przeciwko ta-kiemu rozwiązaniu, które przez ostatnie dwa miesiące prezentowano zdają się nie robić na rządzących najmniejszego wrażenia. Na konferencji prasowej premier powtórzył większość propagandowych klisz, które nie dadzą się obronić w racjonalnej debacie - piszą członkowie komitetu.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą