Pracownicze fundusze też ze stratą

Spadki na giełdzie w czerwcu odbiły się na wynikach większości inwestorów i miały spore przełożenie na stopy zwrotu w pierwszej połowie 2013 r. także pracowniczych funduszy emerytalnych

Publikacja: 18.07.2013 01:54

Pracownicze fundusze też ze stratą

Foto: Bloomberg

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy.  Jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy, którymi zarządzają pracownicze towarzystwa emerytalne. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W pierwszej połowie roku, tak jak innym inwestorom, nie sprzyjała im koniunktura rynkowa. Zanotowały, podobnie zresztą jak OFE, stratę. Tyle, że nieco wyższą. Średnia stopa zwrotu wyniosła -0,63 proc., a pracowniczych funduszy przekroczyła 1 proc., a dokładnie wyniosła -1,29 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Żaden z pięciu pracowniczych funduszy emerytalnych nie miał zysku. Najmniejszą stratą może pochwalić się fundusz Nestle Polska, która wyniosła -0,55 proc., oraz Unilever Polska - -0,58 proc. Najsłabiej poszło funduszowi Telekomunikacji Polskiej, który stracił w tym okresie 2,4 proc.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że fundusze pracownicze kupują głównie jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Poza tym nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

W dłuższych okresach PFE mają już zyski. Za 12 miesięcy przeciętna zmiana ich jednostek rozrachunkowych przekracza 8 proc. A w przypadku najlepszych: Nestle i Unilever jest to odpowiednio  9,4 i 8,8 proc. Za trzy lata (licząc od marca do marca) średni wynik przekracza 16 proc.

Od wielu lat nie powstał żaden nowy pracowniczy fundusz emerytalny i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. O ile PPE z funduszami Nestle, Unilever, Telekomunikacji Polskiej czy Słoneczna Jesień (grupa PZU) działają w ramach jednej firmy czy grupy, tak Nowy Świat jest jedynym w którym uczestniczy wielu pracodawców. Nie tak dawno, bo w połowie czerwca została wpisana do rejestru nowa firma - Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR – WAPORE, oddział w Opolu. W sumie PPE z PFE Nowy Świat prowadzi 18 polskich firm, w tym m.in. Lux Med, CDM Pekao czy PGE.

Według ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2012 r. w PPE uczestniczyło 358,1 tys. pracujących (wzrost o prawie 4 proc. w porównaniu z 2011 r., ale to wciąż 2,3 proc. ogółu pracujących w Polsce), w tym prawie 16  proc. z nich oszczędza w pracowniczych funduszach. A dokładnie jest ich 57 tys., nieco mniej niż przed rokiem – 58,2 tys.

 

 

 

 

Na koniec roku aktywa w ramach PPE osiągnęły łączną wartość 8,3 mld zł (wzrosły o 27 proc., czyli o ponad 1,7 mld zł), przy czym te w PFE stanowiły mniej niż jedną czwarta tej wartości (1,88 mld zł). Na koniec czerwca w PFE zarządzały kwotą o 5 mln zł wyższą.

Co ciekawe do pracowniczych funduszy emerytalnych odprowadzane są najwyższe składki w porównaniu z innymi formami PPE (z funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi). Przeciętna roczna składka podstawowa, którą wpłaca za pracownika pracodawca wyniosła 4,8 tys. zł w 2012 r., gdy do PPE formie z funduszem inwestycyjnym było to 3,9 tys. zł, a w formie ubezpieczeniowej – 3,2 tys. zł. Także składka dodatkowa wpłacana samodzielnie przez pracownika była najwyższa – 2,4 tys. zł, gdy np. do PPE w ubezpieczeniowego mniej niż 800 zł.

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego i uczestników tego rynku, programy emerytalne zakładane w firmach wymagają poprawek. Urząd pracuje obecnie nad propozycją możliwych kierunków zmian. Zdaniem nadzorcy, widoczne są obszary, w których możliwe byłoby uproszczenie reguł tworzenia, funkcjonowania i obsługi pracowniczych programów, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności tego systemu. Urząd w ubiegłym roku zebrał od podmiotów aktywnych na rynku PPE (instytucje finansowe, partnerzy społeczni) propozycje reform. Na ich podstawie oraz własnych doświadczeń, pracuje obecnie nad kompleksową propozycję możliwych kierunków zmian przepisów regulujących funkcjonowanie PPE, która ma być przedmiotem dalszych prac.

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy.  Jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy, którymi zarządzają pracownicze towarzystwa emerytalne. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W pierwszej połowie roku, tak jak innym inwestorom, nie sprzyjała im koniunktura rynkowa. Zanotowały, podobnie zresztą jak OFE, stratę. Tyle, że nieco wyższą. Średnia stopa zwrotu wyniosła -0,63 proc., a pracowniczych funduszy przekroczyła 1 proc., a dokładnie wyniosła -1,29 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami