Aktywa funduszy przekraczają już 166 mld zł

W czerwcu rynek funduszy inwestycyjnych po raz trzynasty z rzędu zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów. Tym razem o 2,1mld zł, czyli 1,3 proc., do poziomu 166,1 mld zł (37,9 mld euro). Od początku roku aktywa funduszy inwestycyjnych odnotowały wzrost o 19,9 mld zł, czyli o 13,6 proc.

Publikacja: 15.07.2013 12:26

Przyrost środków w minionym miesiącu zawdzięczamy nadwyżce wpłat nad wypłatami, która wg szacunków Analiz Online wyniosła blisko 3,8 mld zł. Niemal cała ta kwota to efekt wnoszenia środków do funduszy skierowanych do wybranych inwestorów. W efekcie aktywa funduszy niepublicznych powiększyły się aż o ponad 4 mld zł, czyli 18,9 proc., do 26,6 mld zł. Dzięki nowym wpłatom wzrosły również aktywa funduszy nieruchomości (o 4,4 proc.) oraz sekurytyzacyjnych (3,3 proc.).

Duży wpływ na ostateczną wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych miał także ujemny wynik zarządzania, który w minionym miesiącu wyniósł wg szacunków Analiz Online ok. -2,4 mld zł. Powodem było pogorszenie koniunktury zarówno na rynku akcji, jak i długu.

W ujęciu wartościowym, największy spadek aktywów odnotowały fundusze dłużne, których majątek został uszczuplony o -1,7 mld zł, do 44,2 mld zł na koniec czerwca. To o 3,7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W dużym stopniu do spadku aktywów przyczynili się sami klienci, którzy wypłacili część środków zgromadzonych w tych funduszach. Słaba koniunktura na rynkach akcji zadecydowała o spadku aktywów funduszy akcyjnych, które zmniejszyły się o blisko 1,1 mld zł, czyli -4,1 proc. Aktywa samych funduszy akcji polskich skurczyły się o 0,8 mld zł. Na wartości straciły również aktywa funduszy mieszanych, inwestujących zarówno na rynku akcji, jak i długu. W ciągu miesiąca zmniejszyły się one o 0,7 mld zł, do 19,5 mld zł.

W największym stopniu spadek aktywów odczuły fundusze rynku surowców, które skurczyły się o 14,2 proc., do 274,1 mln zł. Fundusze te tworzą najmniejszy segment rynku z udziałem na poziomie zaledwie 0,2 proc.

Dane za czerwiec pokazują, iż klienci wciąż szukają bezpieczeństwa. O blisko 3 proc. przyrosły aktywa funduszy ochrony kapitału (głównie dzięki popularności 1 funduszu) oraz fundusze gotówkowe i pieniężne. Cieszą się one sporą popularnością wśród klientów, którzy poszukują alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat, bądź chcących przeczekać giełdową zawieruchę. W sumie w samym czerwcu aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych zwiększyły swą wartość o 0,5 mld zł, a w ciągu całego półrocza aż o ponad jedną trzecią. Niewielki wzrost aktywów, rzędu 0,4 proc., odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu. Dzięki wzrostowi o 21 mln zł, wartość aktywów w nich zgromadzona przekroczyła 5,5 mld zł.

 

 

Czerwiec był już dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym wartość wpłat do funduszy inwestycyjnych była wyższa od umorzeń. Ostatecznie bilans sprzedaży wyniósł 3,9 mld zł. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich miesięcy, dodanie saldo wpłat i wypłat było głównie zasługą napływu do funduszy niedetalicznych. W minionym miesiącu rozwiązania te pozyskały 3,6 mld zł netto, z czego prawie 2,5 mld zł napłynęło do kilku funduszy aktywów niepublicznych z oferty Ipopema TFI. Pomimo słabej koniunktury na rynku akcji i długu rozwiązania detaliczne również odnotowały dodatni bilans sprzedaży na poziomie ok. 300 mln zł.

W przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców, czerwiec upłynął pod znakiem masowego odpływu środków z funduszy dłużnych. Gwałtowny spadek cen obligacji wyraźnie zniechęcił klientów do inwestowania na rynku długu, odpływ środków przekroczył -850 mln zł. Środki pozyskiwały natomiast fundusze długu korporacyjnego (173 mln zł). Czerwiec upłynął także pod znakiem kontynuacji zwiększonego zainteresowania funduszami gotówkowymi i pieniężnymi, które pozyskały 535 mln zł nowego kapitału.

Mimo pogorszenia koniunktury na rynkach w czerwcu, wciąż płynęły środki do funduszy akcyjnych. Bilans sprzedaży był wprawdzie nieco niższy niż w maju ale wciąż na sporym plusie (376 mln zł). Większość nowych środków trafiła do funduszy akcji polskich.

Przyrost środków w minionym miesiącu zawdzięczamy nadwyżce wpłat nad wypłatami, która wg szacunków Analiz Online wyniosła blisko 3,8 mld zł. Niemal cała ta kwota to efekt wnoszenia środków do funduszy skierowanych do wybranych inwestorów. W efekcie aktywa funduszy niepublicznych powiększyły się aż o ponad 4 mld zł, czyli 18,9 proc., do 26,6 mld zł. Dzięki nowym wpłatom wzrosły również aktywa funduszy nieruchomości (o 4,4 proc.) oraz sekurytyzacyjnych (3,3 proc.).

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami