Uwaga na opłaty w programach inwestycyjnych

Obok zalet, jakie niesie za sobą uczestnictwo w programach inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczycieli, ich nieodłącznym elementem jest warstwa kosztowa. Ponosimy koszty zarówno rozpoczynając inwestycję (opłaty wstępne), czy też kończąc ją przed czasem (likwidacyjne). Ubezpieczyciel pobiera również inne opłaty w trakcie trwania programu

Publikacja: 26.06.2013 03:10

Typowe programy inwestycyjne oferowane przez ubezpieczycieli są swego rodzaju 'portfelem' funduszy inwestycyjnych zapakowanych w jeden produkt - piszą Analizy Online. Warto przyjrzeć się opłatom jakie pobierane są w tych programach.

Na samym początku należy zaznaczyć, iż ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju nazewnictwo dla podobnych opłat. Dlatego porównanie ich między programami jest utrudnione. Dla przykładu: w jednym programie opłata zwana „administracyjną" jest tą samą, co w drugim opłata „za zarządzanie". Z kolei w kolejnym programie, opłata administracyjna jest formą naliczania kosztów, której nie znajdziemy w poprzednich dwóch programach itd.

Najczęściej spotykaną opłatą (i najczęściej tak nazywaną) jest opłata za zarządzanie. Może być naliczana na dwa sposoby. Jako określony procent wartości aktywów całego funduszu (w takim przypadku opłata uwzględniona jest w wartości jednostki uczestnictwa). Oraz - w większości przypadków - poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa w momencie pobrania i naliczenia opłaty (czyli zazwyczaj na koniec miesiąca). Taka forma opłaty pobierana jest praktycznie zawsze gdy dany ubezpieczeniowy funduszy kapitałowy (UFK) inwestuje 100 proc. aktywów w inny fundusz inwestycyjny.

Opłata za zarządzanie (jako umorzenie jednostek) staje się podstawowym kosztem każdego programu z UFK, gdy wartość zgromadzonych aktywów osiągnie odpowiednio wysoki poziom. Wysokość opłaty waha się w większości programów w przedziale 1,5-3 proc. w skali roku. W ponad pięćdziesięciu przypadkach opłata za zarządzanie wynosi od 1,5-2 proc. w skali roku, a w ponad czterdziestu od 2 proc. do 2,5 proc. Nie brakuje również programów, w których opłata ta wynosi ponad 2,5 proc., a nawet powyżej 3 proc. Tak wysokie opłaty towarzyszą zazwyczaj programom z niską składką regularną.

Drugą, równie często spotykaną opłatą jest opłata administracyjna. W odróżnieniu od opłaty za zarządzanie, która jest określana procentowo, administracyjna pobierana jest zazwyczaj kwotowo (miesięcznie, oddolnie lub odgórnie). Jaki jest powód pobierania opłaty? Jak możemy przeczytać w wybranych OWU naliczana jest jako „koszt prowadzenia działalności ubezpieczeniowej", „pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy" lub „z tytułu prowadzenia rachunku" – każdy powód jest dobry aby naliczyć dodatkowo co miesiąc od kilku do kilkunastu złotych. Nie dziwi więc fakt, że w niewielu programach nie jest ona naliczana. Średnia opłata administracyjna z próby ponad 200 przebadanych przez Analizy Online rozwiązań inwestycyjnych wyniosła 8,4 zł miesięcznie. O ile w przypadku programów ze stosunkowo wysoką składką jednorazową opłata ta stanowi niewielki odsetek, o tyle w przypadku programów ze składką regularną (szczególnie z niskimi wpłatami w pierwszych latach oszczędzania) opłata administracyjna stanowi sporą część odkładanych środków. Tym samym niejednokrotnie utrudnia, a nawet uniemożliwia osiągnięcie dodatniego wyniku z inwestycji.

 

 

Do tego - jak wskazują Analizy Online - dochodzą różne opłaty dodatkowe. Często spotykaną jest opłata za ryzyko ubezpieczeniowe. W programach, które umożliwiają lokowanie środków w funduszach denominowanych w walutach obcych naliczana jest opłata za przewalutowanie.

Oszczędzanie w ramach programów z UFK ma różne zalety, ale wybierając produkt, czytajmy dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), a w szczególności tabele kosztów, opłat i inne tego typu załączniki.

 

Typowe programy inwestycyjne oferowane przez ubezpieczycieli są swego rodzaju 'portfelem' funduszy inwestycyjnych zapakowanych w jeden produkt - piszą Analizy Online. Warto przyjrzeć się opłatom jakie pobierane są w tych programach.

Na samym początku należy zaznaczyć, iż ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju nazewnictwo dla podobnych opłat. Dlatego porównanie ich między programami jest utrudnione. Dla przykładu: w jednym programie opłata zwana „administracyjną" jest tą samą, co w drugim opłata „za zarządzanie". Z kolei w kolejnym programie, opłata administracyjna jest formą naliczania kosztów, której nie znajdziemy w poprzednich dwóch programach itd.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora