Produkty z UFK z udogodnieniami

Zazwyczaj programy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) porównuje się zestawiając ze sobą ich koszty i możliwości inwestycyjne. Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się jednak w dodawaniu różnych opcji, mających poprawić funkcjonalność produktów

Publikacja: 30.04.2013 13:27

Produkty z UFK z udogodnieniami

Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski Adam Burakowski

Jak podkreślają Analizy Online, „możliwości inwestycyjne" oznaczają głównie różnorodność, jakość i liczbę dostępnych funduszy. To jednak nie wszystko co znajdziemy w ofercie ubezpieczycieli.

Dobrych kilka lat temu klient posiadający polisę inwestycyjną otrzymywał informacje o stanie konta raz na rok, a zlecenie przeniesienia środków do innego funduszu(y) lub alokacja składki odbywały się za pośrednictwem poczty lub w obecności agenta. Obecnie bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet, jak i możliwość aktywnego zarządzanie kontem on-line jest w standardzie w ofercie większości towarzystw. Aegon TUnŻ oferuję aplikację „Twój Rachunek", Aviva TUnŻ – „iBOK", ING Życie – „e-serwisING", Axa  Życie TU – „Axa Online", Compensa TUnŻ – „moja Compensa" itd.

Niektórych inwestorów (głównie mniej doświadczonych lub niemających za dużo wolnego czasu i chęci) przeraża myśl wyboru jednego lub kilku funduszy z oferty kilkudziesięciu jakie oferuje program, jak i samo zarządzanie portfelem. W ofercie ubezpieczycieli znajdujemy więc coraz więcej produktów, w których decyzje alokacyjne podejmują specjaliści. Za przykład niech posłużą fundusze z rodziny ING Perspektywa, w ofercie ING Życie. W ramach każdej z 6 strategii dedykowanych różnym horyzontom inwestycyjnym – 2045, 2040, 2035, 2030, 2025 i 2020, pieniądze są inwestowane zgodnie z zasadami tzw. cyklu życia. Oznacza to, iż w miarę zbliżania się do końca inwestycji, czyli do daty docelowej (określonej w nazwie funduszu), środki przenoszone są sukcesywnie w kierunku bardziej bezpiecznych inwestycji (czyli w dług).

Nieco inne rozwiązanie proponuje Generali Życie TU, które wprowadziło do oferty dwa fundusze bazujące na cyklu koniunkturalnym:  Fundusz Global Absolute Return Fund oraz Portfel Cyklu Koniunkturalnego. W pierwszym z nich, celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od panującej sytuacji rynkowej. Aktywa drugiego funduszu lokowane są na podstawie scenariusza makroekonomicznego opartego na metodologii cyklu koniunkturalnego.

Jeszcze krok dalej poszedł Aegon TUnŻ, który dał klientowi możliwość wyboru jednej z dwóch platform: Otwartej (z dostępem do kilkudziesięciu funduszy) i Zarządzanej. W tej drugiej (dostępnej np. w nowym produkcie - Programie Swobodnego Inwestowania) mamy do wyboru dwie strategie: Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej oraz Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej. W Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej środkami klientów zarządza Aegon Asset Management. Wyboru pomiędzy dwiema platformami można dokonywać raz do roku.

W innym kierunku poszła Skandia Życie TU. Jak sama to określa przygotowała dla swoich klientów: „zaawansowane narzędzia pozwalające na automatyzację procesu zarządzania inwestycjami.". Te narzędzia to Rebalancing, Multinavigator i Navigo. Navigo to program spersonalizowanego zarządzania aktywami dokonujący wyboru strategii na podstawie możliwości inwestycyjnych, skłonności do ryzyka i celu inwestycyjnego. Z kolei Multinavigator to program zapewniający indywidualne zarządzanie majątkiem, który ma optymalizować strukturę inwestycji i ryzyka na podstawie stale aktualizowanych danych rynkowych i informacji o kliencie. Rebalancing pozwala utrzymać strukturę aktywów naszych oszczędności na stałym poziomie, dokonując co kwartał, pół roku lub co rok automatycznych transferów środków w celu zachowania tej samej struktury portfela.

Choć towarzystwa prześcigają się w zwiększaniu atrakcyjności oferty, to jednak nie można zapomnieć - jak podkreślają Analizy Online - iż to jakość funduszy oraz towarzyszące im koszty, mają największy wpływ na efektywność naszych inwestycji.

Jak podkreślają Analizy Online, „możliwości inwestycyjne" oznaczają głównie różnorodność, jakość i liczbę dostępnych funduszy. To jednak nie wszystko co znajdziemy w ofercie ubezpieczycieli.

Dobrych kilka lat temu klient posiadający polisę inwestycyjną otrzymywał informacje o stanie konta raz na rok, a zlecenie przeniesienia środków do innego funduszu(y) lub alokacja składki odbywały się za pośrednictwem poczty lub w obecności agenta. Obecnie bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet, jak i możliwość aktywnego zarządzanie kontem on-line jest w standardzie w ofercie większości towarzystw. Aegon TUnŻ oferuję aplikację „Twój Rachunek", Aviva TUnŻ – „iBOK", ING Życie – „e-serwisING", Axa  Życie TU – „Axa Online", Compensa TUnŻ – „moja Compensa" itd.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?