TFI kuszą funduszami dywidendowymi

Niższe ryzyko związane ze spółkami dywidendowymi na mocno przecenionym rynku akcji powinno zdać egzamin w najbliższych miesiącach – uważają przedstawiciele TFI. Stąd wysyp funduszy akcji dywidendowych

Publikacja: 29.04.2013 01:59

TFI kuszą funduszami dywidendowymi

Foto: Analizy Online

W najbliższym czasie działalność rozpoczną kolejne dwa: UniAkcje Dywidendowy oraz Forum Dywidendowy FIZ, dzięki czemu liczba rozwiązań tego typu wzrośnie do 10.

Pierwszy z funduszy zostanie uruchomiony przez Union Investment TFI w maju tego roku. Jego trzon będą stanowiły spółki regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządzający będą mogli inwestować nawet w egzotycznych, z punktu widzenia polskiego klienta, krajach jak np. Albania, Bośnia i Hercegowina, czy Kazachstan. Przedstawiciele Union Investment TFI, mimo ostatnich zawirowań na rynkach akcji, nadal wierzą w dobry rok na GPW i innych parkietach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Minimalna pierwsza wpłata do funduszu to 100 zł, opłata dystrybucyjna nie przekroczy 5 proc., a opłata za zarządzanie 4,5 proc.

Na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, z dużym naciskiem na Polskę, stawiają również zarządzający Forum TFI. Ponadto aktywa Forum Dywidendowy będą również lokowane w Turcji. – Obecna sytuacja rynkowa (relatywnie wysokie stopy dywidend w stosunku do rentowności obligacji rządowych) wydaje się stwarzać idealne warunki do inwestycji w strategie dywidendowe. Fundusz Forum Dywidendowy różni się od standardowych funduszy akcyjnych brakiem sztywnego benchmarku. Dzięki temu zarządzający ma większą swobodę jeśli chodzi o dobór instrumentów finansowych – mówi Michał Hulbój, zarządzający funduszem. Stopa dywidendy nie będzie jedynym kryterium oceny spółki. Zarządzający skupią głównie na spółkach o dobrych fundamentach z dużym potencjałem do generowania gotówki w przyszłości. Oferta jest skierowana do określonej grupy inwestorów. Próg wejścia do funduszu to równowartość 40 tys. euro.

Połączenie aktywnej alokacji z inwestycją w spółki dywidendowe to z kolei propozycja funduszu ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, uruchomionego na początku 2012 r. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje wyniesie od 0 do 100 proc. Wykorzystywane będą również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. Celem zarządzających jest wypracowanie 12-proc. stopy zwrotu rocznie. Za zarządzanie jest pobierana opłata w wysokości 2,5 proc. plus premia gdy wyniki przekroczą 12 proc. (20 proc. od całości wypracowanego zysku). Według przedstawicieli TFI spółki dywidendowe powinny charakteryzować się mniejszymi wahaniami kursu w porównaniu do reszty rynku.  Obecnie, gdy na rynku panuje duża niepewność, inwestorzy szczególnie powinni doceniać te fundusze, które wykazywać będą umiarkowaną zmienność.

 

 

Zapotrzebowanie na fundusze akcji dywidendowych płynęło zarówno ze strony dystrybutorów jak i klientów – mówią przedstawiciele TFI, które do tej pory uruchomiły tego typu rozwiązania. Po kilku bardzo trudnych latach na rynku akcji, spółki dywidendowe są postrzegane jako bezpieczniejsze walory w porównaniu do innych firm notowanych na giełdach. Wypłacana regularnie dywidenda zdaje egzamin – pełni rolę premii w momentach zwyżek oraz pocieszyciela podczas spadków na giełdach.

Jak pokazuje historia, instytucje i inwestorzy przypominają sobie o dywidendach szczególnie w trudnych dla rynku czasach. Pierwsze tego typu rozwiązania, oferowane przez ING TFI oraz TFI PZU powstały w 2009 r., czyli po wybuchu globalnego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego upadkiem banku Lehman Brothers. Do dziś w ofercie ING TFI znajdują się 4 fundusze funduszy, czyli tzw. FOF-y, pośrednio lokujące kapitał w spółki wypłacające dywidendę z różnych regionów świata.

Zdaniem Marcina Iwucia z ING TFI, w 2009 r. wyceny spółek na wielu rynkach były bardzo atrakcyjne i skłaniały doświadczonych inwestorów do uzupełniania portfeli przecenionymi akcjami. Jednak droga do rozwiązania kluczowych problemów światowych gospodarek była jeszcze daleka, o czym przekonaliśmy się w kolejnych latach. Towarzystwo zdecydowało się na podejście globalne nieprzypadkowo. - Realizacja strategii inwestycyjnej opartej o dywidendy w Polsce jest mocno utrudniona z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę spółek o stabilnej historii i polityce wypłaty dywidend. Na bardziej dojrzałych rynkach sytuacja wygląda inaczej. Tam polityka dywidendowa jest jednym z kluczowych elementów strategii wielu firm – uważa Marcin Iwuć, dyrektor do spraw produktów inwestycyjnych w ING TFI.

Na rynku działają jeszcze trzy fundusze dywidendowe: Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO), PZU Akcji Spółek Dywidendowych oraz Aviva Spółek Dywidendowych UFK. Pierwszy z nich powstał w połowie 2012 r. Z kolei PZU Akcji Spółek Dywidendowych działa na rynku już cztery lata. W kwietniu tego roku fundusz dywidendowy UFK uruchomiła Aviva, jednak jest to rozwiązanie dostępne tylko w ramach spółek z grupy ubezpieczyciela.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami