OFE: udział akcji bliski rekordu

Zakupy akcji dokonane przez fundusze emerytalne w pierwszym kwartale tego roku są równe tym dokonanym w całym ubiegłym roku

Publikacja: 12.04.2013 03:50

Na sprzedawane akcje BZ WBK fundusze emerytalne przeznaczyły 2,6-2,7 mld zł w marcu

Na sprzedawane akcje BZ WBK fundusze emerytalne przeznaczyły 2,6-2,7 mld zł w marcu

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Między 9,9 a 10,3 mld zł wydały fundusze emerytalne na zakupy akcji w ciągu trzech pierwszy miesięcy roku – wynika z naszych szacunków. Oznacza to, że w tym okresie wydały na akcje tyle co w całym ubiegłym roku (9,9 mld zł). Takie sytuacji jeszcze na rynku nie było. Zwłaszcza, że z ZUS w tym samym czasie dostały 2,4 mld zł nowych składek.

W samym tylko marcu OFE wydały na akcje ok. 3,5 mld zł. Tak duże zakupy to efekt sprzedaży akcji banku BZ WBK przez KBC i Santandera. Na ten cel OFE mogły przeznaczyć 2,6-2,7 mld zł. W styczniu zaś OFE ok. 4 mld zł wydały na akcje innych banków: PKO BP i Pekao sprzedawane przez ich właścicieli.

Spadki na giełdzie w pierwszym kwartale w połączeniu z dużymi zakupami OFE w tym samym czasie  spowodowały istotny wzrost udziału akcji w ich aktywach. Zbliżył się on już do rekordowego poziomu. Jak wynika z naszych wyliczeń udział papierów udziałowych w portfelach wynosi 38,3 proc. (limit ustawowy to 47,5 proc.). Od początku roku wzrósł o 3 pkt proc. Dotychczasowych najwyższy udział tych papierów w aktywach jakimi zarządzają fundusze pochodzi z maja 2007 r., gdy wyniósł 38,7 proc. Wartość akcji jakie mają OFE przekracza 103 mld zł.

Zakupy zagraniczne

Co ważne podkreślenia, o czym też już informowaliśmy, z miesiąca na miesiąc OFE dokonują inwestycji poza granicami Polski. W samym marcu mogły kupić akcje zagraniczne o wartości ok. 300 mln zł. A od początku roku wartość tych zakupów rośnie do ok. 1,2 mld zł. W całym 2012 r. na akcje zagraniczne przeznaczyły ok. 1 mld zł.

Ulubionym kierunkiem inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych jest od pewnego czasu Turcja. Wartość portfela akcji zagranicznych zwiększyła się w marcu o ponad 280 mln zł i przekroczyła poziom 3,3 mld zł. Cały portfel zagraniczny, po wliczeniu zagranicznych papierów nieskarbionych wyniósł 3,5 mld zł, a udział tych papierów w aktywach wynosi 1,3 proc.

Jak podkreśla Rafał Mikusiński, prezes i szef inwestycji MetLife Amplico PTE, koniunktura na polskim rynku kapitałowym w pierwszym kwartale odbiega całkowicie od sytuacji zarówno na rynkach rozwiniętych (niemiecki DAX wzrósł o 4,4 proc.), gdzie liderem jest amerykańska giełda (S&P 10,1 proc.), jak i od wiodących rynków wschodzących z naszego regionu – np. indeks tureckiej giełdy wzrósł 10 proc.

- Można założyć, że spadek cen polskich akcji ma dwie przyczyny – po pierwsze dużą podaż akcji (oferty PKO BP, Pekao, BZ WBK) co dobrze obrazuje spadek WIG20 aż o 8 proc. w tym roku, po drugie niepewnością co do dalszej obecności OFE na rynku – uważa Mikusiński. -  Nie wiadomo bowiem czy w efekcie zmian zapowiadanych przez rząd, fundusze nadal będą długoterminowym stabilnym inwestorem. Potrzeby budżetu a w szczególności  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (który ma spory deficyt), powodują, że być może, w efekcie przyjętych zmian kapitał  zgromadzony przez  klientów w OFE będzie przekazywany do FUS jeszcze przed przejściem na emeryturę. To spowoduje, że fundusze będą w najbliższym czasie raczej sprzedawać niż kupować akcje – ocenia Mikusiński.

Od początku OFE, jak dotąd, pozbywają się głównie obligacji skarbowych. Jak wynika z naszych wyliczeń w marcu sprzedały papiery państwowe za ponad 4 mld zł. Sprzedawały także w lutym. Jednak saldo za cały pierwszym kwartał jest dodatnie, bo kupiły dużo obligacji w styczniu (za ponad 8 mld zł). Na koniec marca wartość portfela obligacji to niecałe 123 mld zł i w porównaniu z końcem 2012 r. jest wyższa o 1,2 mld zł. Średni udział obligacji w aktywach OFE wynosi 46,9 proc.

Dobór spółek

W pierwszym kwartale OFE miały niewielką stratę, nie przekraczającą 1 proc. (-0,87 proc.).

- Pierwszy kwartał roku upłynął pod znakiem słabego zachowania się polskiego rynku akcji, a w szczególności indeksu największych spółek WIG20, pomimo wzrostu cen akcji na rynkach globalnych. Można wskazać kilka przyczyn takiego stanu rzeczy – wciąż brak danych wskazujących na możliwą poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, gorsze od oczekiwań wyniki spółek za ubiegły rok, znacząca podaż akcji banków, która zaspokoiła w znacznym stopniu apetyty kupujących, a w ostatnim czasie także rosnące ryzyko wycofania części środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS - mówi Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego ING PTE.

Jak dodaje, warto zwrócić uwagę na bardzo duże różnice w stopach zwrotu poszczególnych segmentów rynku – dobre zachowanie się małych spółek wobec przeceny blue chips, czy dwucyfrowe stopy zwrotu z akcji Eurocashu czy Synthosu wobec ponad 40-proc. spadku ceny TPSA. W tej sytuacji największy wpływ na wynik funduszu (przy niewielkim wzroście stóp procentowych na rynku obligacji) miał trafny wybór spółek.

 

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji Nordea PTE

Rezultaty inwestycyjne to nie wszystko. Oceniając otwarte fundusze emerytalne, a przeprowadzany obecnie przez rząd przegląd ich działalności temu sprzyja,  należy również przeanalizować, jaki jest wpływ OFE na realną gospodarkę. Ta analiza nie jest już taka prosta i nie sprowadza się do porównania jednego wskaźnika, ale przyjrzyjmy się choćby najbardziej znanym przykładom. Dokładnie 3 lata temu OFE kupiły od  Skarbu Państwa pakiet kontrolny w kopalni węgla Bogdanka płacąc 70,5 zł za akcje. Wcześniej, w czerwcu 2009 r.  spółka pozyskała 528 mln zł z emisji nowych akcji, których większość również objęły OFE. Pieniądze z emisji akcji umożliwiły sfinansowanie olbrzymiego programu inwestycyjnego, którego rezultatem będzie zwiększenie produkcji węgla z 5,5 mln ton do 11 mln ton w 2015 roku. Zatrudnienie w spółce już wzrosło o 920 osób, a kolejne 250 osób będzie miało szansę dostać pracę jeszcze w tym roku. To również jest wymiernym efektem inwestycji OFE.

Między 9,9 a 10,3 mld zł wydały fundusze emerytalne na zakupy akcji w ciągu trzech pierwszy miesięcy roku – wynika z naszych szacunków. Oznacza to, że w tym okresie wydały na akcje tyle co w całym ubiegłym roku (9,9 mld zł). Takie sytuacji jeszcze na rynku nie było. Zwłaszcza, że z ZUS w tym samym czasie dostały 2,4 mld zł nowych składek.

W samym tylko marcu OFE wydały na akcje ok. 3,5 mld zł. Tak duże zakupy to efekt sprzedaży akcji banku BZ WBK przez KBC i Santandera. Na ten cel OFE mogły przeznaczyć 2,6-2,7 mld zł. W styczniu zaś OFE ok. 4 mld zł wydały na akcje innych banków: PKO BP i Pekao sprzedawane przez ich właścicieli.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami