Fundusze z najlepszą selekcją spółek

Tylko nieliczne fundusze inwestycyjne mogą pochwalić się dobrymi dokonaniami w zakresie selekcji spółek do portfela. W ocenie Analiz Online, z 45 funduszy akcji polskich uniwersalnych, tylko kilka zasłużyło na bardzo szczególną uwagę

Publikacja: 25.03.2013 13:30

Fundusze z najlepszą selekcją spółek

Foto: Analizy Online

Niemal każdy zarządzający funduszem akcji, za wyjątkiem rozwiązań indeksowych, stara się tak dobierać spółki, aby przynosiły one dodatnią wartość do portfela. Obok zarządzania poziomem zaangażowania na rynku instrumentów udziałowych to bowiem selekcja tworzy przewagę konkurencyjną portfela.

Jak piszą Analizy Online, spośród 5 rozwiązań akcji polskich uniwersalnych, które w ciągu ostatniego roku mogą pochwalić się wyjątkowo wysoką skutecznością selekcji, 3 otrzymały 5-gwiazdkowe oceny w ratingach, które przynajmniej raz do roku oceniają jakość funduszy. W ich przypadku wskaźnik alfa, który jest miarą, pozwalającą ocenić dodatkową stopę zwrotu z tytułu doboru składników, był bliski lub przekroczył poziom 5 proc. w skali roku. Z grona funduszy akcji polskich uniwersalnych na wyróżnienie zasłużyły wybrane rozwiązania zarządzane przez: Aviva Investors Poland TFI, BZ WBK TFI, Ipopema TFI, Noble Funds TFI, oraz Quercus TFI. Wszystkie pod względem osiąganych stóp zwrotu znalazły się również w 1-szym kwartylu wyników.

 

 

W przypadku funduszu Quercus Agresywny wskaźnik alfa w ujęciu rocznym wynosi 10,3 proc., przy czym współczynnik ten już od kwietnia 2012 roku wyraźnie wykazuje tendencję spadkową. Warto zauważyć, że od momentu uruchomienia alfa funduszu zawsze przyjmuje wartości dodatnie. Cechą charakterystyczną funduszu jest bowiem duża skuteczność w budowaniu portfela oraz duża koncentracja na akcjach małych i średnich spółek. Portfel funduszu zazwyczaj tylko w ok. 80 proc. składa się z akcji, co pozwala wykorzystywać wolne środki na szczególne okazje rynkowe. Największe pozycje stanowią nie więcej niż 5 proc. portfela, co przekłada się na relatywnie dużą ilość składników.

Wysoką alfą na poziomie 9,7 proc. w skali roku może pochwalić się fundusz Ipopema Agresywny, który od chwili uruchomienia wykazuje w tym zakresie tendencję wzrostową. W krótkiej historii funduszu (niespełna 15 miesięcy) wskaźnik selekcji nie był ani razu ujemny. Polityka funduszu określa minimalne zaangażowanie na rynku akcji na poziomie 70 proc., co potwierdza stan portfela z ostatniego sprawozdania. Zarządzający spółki do portfela wybiera na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o udziałowym charakterze.

Świetną selekcję spółek wykazuje także Aviva Investors Polskich Akcji, którego wskaźnik alfa w skali roku wyniósł  9,2 proc. Selekcja funduszu jedynie w dwóch okresach w historii oscylowała wokół zera (w marcu 2009 oraz maju 2010 roku). W tym przypadku zarządzający utrzymują stałe, wysokie zaangażowanie w akcje na poziomie ponad  90 proc., niezależnie od koniunktury rynkowej. Dobierając aktywa do portfela stosują podejście bottom–up, czyli skupiają się na samych spółkach, a nie branżach czy krajach.

Wśród funduszy, które mogą pochwalić się wysoką dodatnią siłą selekcji nie można pominąć funduszy Credit Agricole Akcyjny zarządzanego przez BZ WBK TFI oraz Noble Funds Akcji W ich przypadku dodatkowa stopa zwrotu za ostatni rok w stosunku do średniej w grupie wyniosła odpowiednio 3 proc. oraz 2,1 proc.

Niemal każdy zarządzający funduszem akcji, za wyjątkiem rozwiązań indeksowych, stara się tak dobierać spółki, aby przynosiły one dodatnią wartość do portfela. Obok zarządzania poziomem zaangażowania na rynku instrumentów udziałowych to bowiem selekcja tworzy przewagę konkurencyjną portfela.

Jak piszą Analizy Online, spośród 5 rozwiązań akcji polskich uniwersalnych, które w ciągu ostatniego roku mogą pochwalić się wyjątkowo wysoką skutecznością selekcji, 3 otrzymały 5-gwiazdkowe oceny w ratingach, które przynajmniej raz do roku oceniają jakość funduszy. W ich przypadku wskaźnik alfa, który jest miarą, pozwalającą ocenić dodatkową stopę zwrotu z tytułu doboru składników, był bliski lub przekroczył poziom 5 proc. w skali roku. Z grona funduszy akcji polskich uniwersalnych na wyróżnienie zasłużyły wybrane rozwiązania zarządzane przez: Aviva Investors Poland TFI, BZ WBK TFI, Ipopema TFI, Noble Funds TFI, oraz Quercus TFI. Wszystkie pod względem osiąganych stóp zwrotu znalazły się również w 1-szym kwartylu wyników.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora