Niskie stopy procentowe a rynek akcji

Niskie stopy procentowe w teorii powinny sprzyjać notowaniom giełdowych indeksów. W ostatnich miesiącach na rynku akcji mieliśmy jednak do czynienia z mieszanymi nastrojami

Publikacja: 20.03.2013 13:36

Niskie stopy procentowe a rynek akcji

Foto: Analizy Online

Pojawia się zatem pytanie - czy łagodna polityka Rady Polityki Pieniężnej, która sprowadziła stopy procentowe w Polsce do rekordowo niskiego poziomu, zadziała pozytywnie na rynek akcji? Odpowiedzi Analizy Online poszukały w komentarzach analityków i zarządzających funduszami.

Według Konrada Łapińskiego niskie stopy procentowe należy wykorzystać do akumulowania akcji. Wśród inwestorów co prawda nie widać jeszcze dużego optymizmu ale to dobry znak. Walory spółek wykazują obecnie dwie cechy. Po pierwsze są tanie, po drugie znajdują się w trendzie wzrostowym.

– Niepewność inwestorów traktowałbym jako okazję do zakupów – mówił Konrad Łapiński, zarządzający funduszem Total FIZ podczas 3. Fund Forum Analiz Online.

Na czas akcji wskazuje również Wojciech Białek, główny analityk z CDM Pekao. Jego zdaniem marcową decyzję RPP można porównać do poprzednich, 5-tych w danym cyklu obniżek stóp. Każda z tych decyzji banku centralnego była podejmowana już trakcie trwania cyklicznej hossy na rynku akcji. W obecnym cyklu wyprzedzenie początku hossy na WIG-u w stosunku do 5-tej obniżki stóp RPP było wyjątkowo duże, bo wyniosło aż 9 miesięcy. W trakcie 4 ostatnich cykli, od momentu 5-tej obniżki stóp do końca hossy na WIG-u, upływało od 17 miesięcy do 30 miesięcy. Dla akcji najlepsza jest dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego, a Polska gospodarka przez ostatnie 2 lata znajdowała się w fazie spowolnienia - przekonywał Białek podczas 3. Fund Forum Analizy Online.

Na dobry czas do akumulowania akcji wskazuje również porównanie średniej stopy zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych z wynikami WIBOR 3M. W momentach dłuższego cyklu spadku inflacji lub WIBOR na przestrzeni ostatnich 10 lat, często mieliśmy do czynienia ze zwyżkami na GPW, które automatycznie przekładały się na wyniki funduszy akcyjnych, tak było np. w latach 2005–2006 i 2009–2010.

– Historycznie seria obniżek stóp była bardzo dobrym sygnałem dla rynku akcji – uważa Piotr Minkina z Union Investment TFI.

 

 

Jego zdaniem, jeżeli przyjmiemy, że obecny poziom stopy bazowej to lokalne minimum, to mając na względzie poprzednie tego typu wydarzenia, możemy się spodziewać zwyżek na warszawskim parkiecie. Podobnego zdania jest Andrzej Domański, zarządzający funduszami Noble Funds TFI.

– Nasze nastawienie do akcji pozostaje bardzo pozytywne. Polska gospodarka znajduje się blisko dołka, a wszystkie analizy historyczne wskazują na optymalny moment do kupna akcji. Spadek inflacji sprawia, że stopy procentowe mogą być utrzymywane na rekordowo niskim poziomie – uważa Domański.

Zdaniem specjalisty są to czynniki, które będą sprzyjały akcjom w najbliższym czasie. Andrzej Domański zaznacza również, że w związku z obniżkami stóp procentowych oszczędności Polaków ulokowane w większości na depozytach będą stopniowo przenoszone na rynek akcji, w tym do funduszy akcyjnych.

Przedstawione opinie ekspertów wskazują, że w obecnym środowisku niskich stóp procentowych aktywni inwestorzy powinni zajmować pozycję na rynku akcji. Warto jednak pamiętać, że chociaż niskie stopy procentowe ułatwiają nadejście zwyżek na giełdzie, to jednak nie mówią kiedy to nastąpi. Warto też zauważyć, że inne dane z realnej gospodarki nadal nie są jednoznaczne.

Pojawia się zatem pytanie - czy łagodna polityka Rady Polityki Pieniężnej, która sprowadziła stopy procentowe w Polsce do rekordowo niskiego poziomu, zadziała pozytywnie na rynek akcji? Odpowiedzi Analizy Online poszukały w komentarzach analityków i zarządzających funduszami.

Według Konrada Łapińskiego niskie stopy procentowe należy wykorzystać do akumulowania akcji. Wśród inwestorów co prawda nie widać jeszcze dużego optymizmu ale to dobry znak. Walory spółek wykazują obecnie dwie cechy. Po pierwsze są tanie, po drugie znajdują się w trendzie wzrostowym.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał