Czy warto inwestować w nowe fundusze?

Nowe fundusze rzadko cieszą się zainteresowaniem inwestorów w pierwszych miesiącach, a czasem nawet latach, od uruchomienia. Aktywa w nich zgromadzone to margines naszego rynku funduszy. Nie lubimy inwestować w nowo utworzone rozwiązania z wielu powodów

Publikacja: 13.03.2013 13:15

Czy warto inwestować w nowe fundusze?

Foto: Analizy Online

Jak wskazuje Michał Duniec, dyrektor Działu Analiz w firmie Analizy Online, po pierwsze obawiamy się tego co nieznane. Po drugie krótka historia uniemożliwia nam dokonywanie porównań. Nowości omijamy również z prozaicznego powodu, jakim jest przekonanie, że lepszym sposobem na inwestycje są znane i sprawdzone produkty. No cóż, intuicyjnie wydaje się, że obawy wobec nowych rozwiązań są uzasadnione. Jednak w tym przypadku intuicja może się okazać zgubna.

Aby sprawdzić, czy inwestowanie w nowe fundusze jest dobrą strategią inwestycyjną Analizy Online zbudowały średnią z nowo utworzonych funduszy. W jej skład w każdym momencie inwestycji wchodziły 3 najnowsze rozwiązania. Oznacza to, że w dniu gdy na naszym rynku pojawiała się pierwsza wycena  nowego funduszu to automatycznie wchodził on do średniej nowych funduszy (oczywiście w ramach badanej grupy). W tym samym momencie z grupy wypadał najstarszy produkt. Badanie przeprowadzili na 3 homogenicznych grupach, tj. dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych (PDP_UN), akcji polskich uniwersalnych (AKP_UN) oraz dla funduszy akcji polskich małych i średnich spółek(AKP_MS). We wszystkich wspomnianych przypadkach uzyskane rezultaty są zaskakujące.

 

 

Jak wskazują Analizy Online, najbardziej spektakularne efekty widoczne są w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. W ciągu blisko 16-letniej historii tej grupy, stopa zwrotu uzyskana przez średnią złożoną z 3 najnowszych produktów pobiła zwykłą średnią w grupie aż o 308 pkt proc. Tylko 4-krotnie - w 1999, 2000, 2005 i 2012 roku - rezultat uzyskany przez nowe rozwiązania był słabszy od przeciętnego wyniku wśród wszystkich rozwiązań w grupie.  Oznacza to, że dodatkowa stopa zwrotu na tle konkurentów w przeliczeniu na rok wynosi aż  9 proc.

- Ta prosta symulacja pokazuje, że inwestowanie w nowe rozwiązania jest opłacalne. W naszej ocenie, przewaga inwestowania w nowe rozwiązania wynika z kilku współgrających ze sobą elementów. Jednym z ważniejszych jest elastyczność portfela, będąca pochodną małych aktywów. W nowym funduszu łatwiej jest bowiem zmieniać skład portfela funduszu, czyli nabywać i sprzedawać konkretne składniki, praktycznie w każdych warunkach koniunktury. Z tym aspektem wiąże się również możliwość inwestowania w papiery, wobec których zarządzający mają silne przekonanie. Na początku zarządzający zaczynają zazwyczaj od tzw. pewniaków, którzy wydają się relatywnie najbardziej atrakcyjni. Podobnie jest z zarządzaniem alokacją, czyli poziomem zaangażowania w akcje - przekonuje Michał Duniec, dyrektor Działu Analiz.

Nie mniej ważne czynniki mają związek z samym efektem nowości. Nowy produkt to nowe wyzwanie. Portfel bez problematycznych spółek i zaszłości to również szansa, aby zarządzający w pełni zaprezentował swoje umiejętności. Nie wolno również zapominać o aspekcie marketingowym. Nowy produkt to w końcu okazja, aby go promować. A jak wiadomo, najlepszym narzędziem promocyjnym, nie tylko w polskich realiach, jest wynik.

- Na koniec pozostaje jedno proste pytanie. Skoro nowe rozwiązania są dobre, to dlaczego wybieramy stare? Znaleźliśmy tylko jedno wytłumaczenie. Nowy produkt potrzebuje co najmniej kilkunastu miesięcy, aby zostać dostrzeżonym i zdobyć zaufanie inwestorów. Taka postawa z automatu  jednak wyklucza wyłapanie prawdziwych okazji, które kryją się w nowościach. Nasze badanie jasno pokazuje, że warto przeznaczyć na nie choćby niewielką cześć swojego portfela - mówi Duniec.

Jak wskazuje Michał Duniec, dyrektor Działu Analiz w firmie Analizy Online, po pierwsze obawiamy się tego co nieznane. Po drugie krótka historia uniemożliwia nam dokonywanie porównań. Nowości omijamy również z prozaicznego powodu, jakim jest przekonanie, że lepszym sposobem na inwestycje są znane i sprawdzone produkty. No cóż, intuicyjnie wydaje się, że obawy wobec nowych rozwiązań są uzasadnione. Jednak w tym przypadku intuicja może się okazać zgubna.

Aby sprawdzić, czy inwestowanie w nowe fundusze jest dobrą strategią inwestycyjną Analizy Online zbudowały średnią z nowo utworzonych funduszy. W jej skład w każdym momencie inwestycji wchodziły 3 najnowsze rozwiązania. Oznacza to, że w dniu gdy na naszym rynku pojawiała się pierwsza wycena  nowego funduszu to automatycznie wchodził on do średniej nowych funduszy (oczywiście w ramach badanej grupy). W tym samym momencie z grupy wypadał najstarszy produkt. Badanie przeprowadzili na 3 homogenicznych grupach, tj. dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych (PDP_UN), akcji polskich uniwersalnych (AKP_UN) oraz dla funduszy akcji polskich małych i średnich spółek(AKP_MS). We wszystkich wspomnianych przypadkach uzyskane rezultaty są zaskakujące.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?