Koniec struktur bez podatku?

Z początkiem 2014 roku Ministerstwo Finansów chce opodatkować polisolokaty oraz produkty strukturyzowane oferowane w formie polis inwestycyjnych. Rozpoczęte prace nad projektem ustawy mają na celu przede wszystkim „uszczelnienie" systemu podatku dochodowego przez wyeliminowanie optymalizacji podatkowej. Zmiany dotknęłyby ok. 1/3 rynku struktur

Publikacja: 08.03.2013 11:57

Koniec struktur bez podatku?

Foto: Analizy Online

Tym samym ministerstwo stawia na równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z ubezpieczeń na życie i dożycie i z polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

W połowie lutego Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych. Projekt odnosi się m.in. do równego traktowania posiadaczy polis z UFK oraz posiadaczy polis inwestycyjnych, których forma prawna pozwala uniknąć podatku „Belki".

„W wyniku zmiany opodatkowane będą również świadczenia z ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia bazowego, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" – czytamy w uzasadnieniu projektu z 12 lutego 2013. Chodzi tu o produkty strukturyzowane opakowane w polisę inwestycyjną.

Według wyliczeń Analiz Online, zmiany dotknęłyby ok. 1/3 rynku struktur. Największą popularnością produkty strukturyzowane o konstrukcji polisy na życie i dożycie cieszyły się w 2008 roku, kiedy stanowiły ponad 70 proc. rynku. Wprawdzie rok później ich liczba wzrosła do ponad 450, udział w rynku spadł do ok. 50 proc. Od 2011 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, nieprzekraczającym 30 proc. nowo uruchamianych produktów.

 

Wprowadzenie opodatkowania produktów strukturyzowanych w formie polis inwestycyjnych może odebrać jeden z argumentów sprzedażowych doradcom finansowym. Zwolnienie zysku z podatku „Belki" było jednym z argumentów przemawiających na korzyść tej formy struktury.

W ostatnich latach coraz więcej struktur oferowanych jest w formie polisy z UFK. Są jednak na rynku firmy wybierające formę polisy inwestycyjnej. Według naszych danych, w minionym roku najwięcej nieopodatkowanych struktur oferowało Nordea TUnŻ (ok. 20 produktów), niewiele mniej znalazło się w ofercie PZU Życie oraz Warta TUnŻ,  które zaproponowały swoim klientom po kilkanaście rozwiązań.

Tym samym ministerstwo stawia na równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z ubezpieczeń na życie i dożycie i z polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

W połowie lutego Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych. Projekt odnosi się m.in. do równego traktowania posiadaczy polis z UFK oraz posiadaczy polis inwestycyjnych, których forma prawna pozwala uniknąć podatku „Belki".

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy