OFE na minusie w lutym

W lutym, podobnie jak w styczniu, fundusze emerytalne miały ujemny wynik z inwestycji

Publikacja: 04.03.2013 20:05

OFE na minusie w lutym

Foto: Bloomberg

Funduszom emerytalnym nie sprzyjała w minionym miesiącu słaba koniunktura na rynku kapitałowym. W lutym słabo  zachowywały się zarówno małe, jak i duże spółki. Indeks sWIG80  stracił najwięcej, bo -1,72 proc., a indeks WIG20, odzwierciedlający  zachowanie spółek o największej kapitalizacji, -1,63 proc. Nieco lepiej poradziły sobie średnie spółki. Indeks skupiający te spółki zyskał on 0,4 proc. Miniony miesiąc przyniósł także kontynuację słabszej koniunktury na rynku długu. Największe spadki odnotowały obligacje o średnim terminie do wykupu.

- Mieliśmy do czynienia z dość silnymi wzrostami pod koniec ubiegłego roku. Korekta była zatem nieuchronna. Ciężko było tylko stwierdzić kiedy nastąpi. Stało się tak w lutym i częściowo w styczniu – tłumaczy Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departament Zarządzania Aktywami w PTE Warta. I jak dodaje można spodziewać się, że potrwa jeszcze kilka tygodni. – I mowa tu o paru tygodniach, a nie miesiącach – dodaje.

Eksperci dość zgodnie oczekują poprawy sytuacji gospodarczej w drugiej połowie roku. Do tego czasu inwestorzy raczej spokojnie będą oczekiwali poprawy.

Słaba koniunktura w lutym spowodowała, że przeciętna wartość jednostek OFE, na które przeliczane są wpłacane przez klientów składki, zmniejszyła się o 0,3 proc. Podobna sytuacja wystąpiła także w styczniu. O ile jednak w styczniu dwa fundusze emerytalne mogły pochwalić się dodatnim wynikiem, tak w ubiegłym miesiącu wszystkie OFE miały stratę. Najmniejsze straty ponieśli klienci funduszy: Allianz Polska oraz Amplico, odpowiednio -0,03 proc. oraz -0,06 proc. Najsłabiej poradził sobie z kolei fundusz Generali, którego strata wyniosła -0,68 proc. Przed nim uplasowały się fundusze Aegon i Pekao, z wynikiem odpowiednio: -0,45 i -0,44 proc.

Kolejny miesiąc z rzędu OFE nie tylko wykazały stratę z inwestycji, ale i spadała wartość aktywów, którymi zarządzają. Na koniec lutego wyniosły one 268,5 mld zł netto, czyli o 372 mln zł (0,1 proc.) mniej w stosunku do końca stycznia.

Do spadku wartości zarządzanych środków przyczyniła się słaba koniunktura na rynkach, a co za tym idzie ujemne wyniki wypracowane przez fundusze. Według szacunków Analiz Online uszczupliły one aktywa o ok. 880 mln zł (ok. - 975 mln zł w styczniu). Wartość wpłat z ZUS nie wystarczyła do zneutralizowania negatywnego wpływu wyniku zarządzania. Wprawdzie w lutym ZUS przelał na konta OFE ponad 850 mln zł, to kwota, która faktycznie wpłynęła na konta w minionym miesiącu była nieco niższa i wyniosła ok. 0,6 mld zł (ostatni przelew był realizowany na przełomie miesięcy).   Od początku roku wartość aktywów OFE spadła o ponad 1mld zł (-0,4 proc.).

Dwa fundusze o najmniejszej stracie w lutym: Allianz i Amplico zwiększyły wartość zarządzanych środków, odpowiednio o 14 mln zł (0,2 proc.) oraz o 56 mln zł (0,3 proc). Pozostałe fundusze emerytalne zanotowały spadek wartości zarządzanych aktywów, w tym największą dynamikę spadku odnotował fundusz Generali.

Funduszom emerytalnym nie sprzyjała w minionym miesiącu słaba koniunktura na rynku kapitałowym. W lutym słabo  zachowywały się zarówno małe, jak i duże spółki. Indeks sWIG80  stracił najwięcej, bo -1,72 proc., a indeks WIG20, odzwierciedlający  zachowanie spółek o największej kapitalizacji, -1,63 proc. Nieco lepiej poradziły sobie średnie spółki. Indeks skupiający te spółki zyskał on 0,4 proc. Miniony miesiąc przyniósł także kontynuację słabszej koniunktury na rynku długu. Największe spadki odnotowały obligacje o średnim terminie do wykupu.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają