OFE na minusie w lutym

W lutym, podobnie jak w styczniu, fundusze emerytalne miały ujemny wynik z inwestycji

Publikacja: 04.03.2013 20:05

OFE na minusie w lutym

Foto: Bloomberg

Funduszom emerytalnym nie sprzyjała w minionym miesiącu słaba koniunktura na rynku kapitałowym. W lutym słabo  zachowywały się zarówno małe, jak i duże spółki. Indeks sWIG80  stracił najwięcej, bo -1,72 proc., a indeks WIG20, odzwierciedlający  zachowanie spółek o największej kapitalizacji, -1,63 proc. Nieco lepiej poradziły sobie średnie spółki. Indeks skupiający te spółki zyskał on 0,4 proc. Miniony miesiąc przyniósł także kontynuację słabszej koniunktury na rynku długu. Największe spadki odnotowały obligacje o średnim terminie do wykupu.

- Mieliśmy do czynienia z dość silnymi wzrostami pod koniec ubiegłego roku. Korekta była zatem nieuchronna. Ciężko było tylko stwierdzić kiedy nastąpi. Stało się tak w lutym i częściowo w styczniu – tłumaczy Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departament Zarządzania Aktywami w PTE Warta. I jak dodaje można spodziewać się, że potrwa jeszcze kilka tygodni. – I mowa tu o paru tygodniach, a nie miesiącach – dodaje.

Eksperci dość zgodnie oczekują poprawy sytuacji gospodarczej w drugiej połowie roku. Do tego czasu inwestorzy raczej spokojnie będą oczekiwali poprawy.

Słaba koniunktura w lutym spowodowała, że przeciętna wartość jednostek OFE, na które przeliczane są wpłacane przez klientów składki, zmniejszyła się o 0,3 proc. Podobna sytuacja wystąpiła także w styczniu. O ile jednak w styczniu dwa fundusze emerytalne mogły pochwalić się dodatnim wynikiem, tak w ubiegłym miesiącu wszystkie OFE miały stratę. Najmniejsze straty ponieśli klienci funduszy: Allianz Polska oraz Amplico, odpowiednio -0,03 proc. oraz -0,06 proc. Najsłabiej poradził sobie z kolei fundusz Generali, którego strata wyniosła -0,68 proc. Przed nim uplasowały się fundusze Aegon i Pekao, z wynikiem odpowiednio: -0,45 i -0,44 proc.

Kolejny miesiąc z rzędu OFE nie tylko wykazały stratę z inwestycji, ale i spadała wartość aktywów, którymi zarządzają. Na koniec lutego wyniosły one 268,5 mld zł netto, czyli o 372 mln zł (0,1 proc.) mniej w stosunku do końca stycznia.

Do spadku wartości zarządzanych środków przyczyniła się słaba koniunktura na rynkach, a co za tym idzie ujemne wyniki wypracowane przez fundusze. Według szacunków Analiz Online uszczupliły one aktywa o ok. 880 mln zł (ok. - 975 mln zł w styczniu). Wartość wpłat z ZUS nie wystarczyła do zneutralizowania negatywnego wpływu wyniku zarządzania. Wprawdzie w lutym ZUS przelał na konta OFE ponad 850 mln zł, to kwota, która faktycznie wpłynęła na konta w minionym miesiącu była nieco niższa i wyniosła ok. 0,6 mld zł (ostatni przelew był realizowany na przełomie miesięcy).   Od początku roku wartość aktywów OFE spadła o ponad 1mld zł (-0,4 proc.).

Dwa fundusze o najmniejszej stracie w lutym: Allianz i Amplico zwiększyły wartość zarządzanych środków, odpowiednio o 14 mln zł (0,2 proc.) oraz o 56 mln zł (0,3 proc). Pozostałe fundusze emerytalne zanotowały spadek wartości zarządzanych aktywów, w tym największą dynamikę spadku odnotował fundusz Generali.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami