IKZE z funduszami inwestycyjnymi

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego można znaleźć w ofercie ok. 30 instytucji, w tym najwięcej w TFI - 12

Publikacja: 19.12.2012 12:55

IKZE z funduszami inwestycyjnymi

Foto: Analizy Online

Poszczególne rozwiązania różnią się liczbą i jakością oferowanych funduszy, poziomem opłat czy wysokością minimalnych wpłat, dlatego przed podjęciem decyzji, warto się im bliżej przyjrzeć.

Średnio w IKZE oferowanych przez TFI mamy do wyboru ok. 8 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Największy wybór mamy w Skarbiec TFI (16 funduszy). Po kilkanaście funduszy znajdziemy również w BPH TFI, Union Investment TFI oraz ING TFI. Najmniejszy wybór mamy w Pioneer IKZE - trzy. W większości przypadków, oferowane fundusze to klasyczne rozwiązania, których aktywa lokowane są na polskim rynku. Można jednak znaleźć również fundusze lokujące np. w surowce czy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

Kilka TFI w ramach produktu oferuje strategię opartą na cyklu życia, czyli polegającą na zwiększaniu udziału inwestycji bezpiecznych w portfelu wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego. W większości przypadków nasze oszczędności są przenoszone niejako automatycznie pomiędzy funduszami, czyli ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego, przenoszone są do funduszy coraz bardziej bezpiecznych. W dwóch TFI, w ramach IKZE są dostępne same fundusze life cycle, gdzie alokacja pomiędzy klasy aktywów dokonywana jest już w ramach samego funduszu. W PKO TFI wpłacane pieniądze inwestowane są w PKO Zabezpieczenia Emerytalnego obejmującego 5 subfunduszy przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Natomiast w ING TFI oferowane są klasyczne fundusze oraz sześć subfunduszy life cycle ING Perspektywa.

Poza możliwością samodzielnego wyboru funduszy, TFI w ramach IKZE nierzadko oferują specjalne portfele modelowe dopasowane do inwestora. Przy wyborze programu warto też zwrócić uwagę na jakość oferowanych funduszy. Podpowiedzią mogą być nasze ratingi, które są oceną  jakościową funduszu oraz comiesięczne rankingi przygotowywane w oparciu o wskaźnik information ratio, czyli zysk i ryzyko. Gdy jednak wybrane fundusze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, możemy przenieść zgromadzony kapitał do innego TFI, bądź wybrać inny fundusz w ramach dostępnej oferty. W większości produktów możliwe są konwersje pomiędzy funduszami, przy czym w niektórych przypadkach, pobierana jest wtedy opłata.

Większość IKZE oferowanych przez TFI jest dostępna praktycznie dla każdego, gdyż minimalny wymagany poziom pierwszej wpłaty rzadko przekracza 500 zł. Najniższa wymagana wpłata przy otwarciu rachunku wynosi 50 zł w produkcie oferowanym przez ING TFI. Tylko w BPH TFI oraz Skarbiec TFI jest to 1000 zł. W kilku TFI zostanie nam potrącona opłata za otwarcie rachunku, która waha się od 110 do 800 zł. W większości programów trzeba się także liczyć z opłatą za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania, nawet do 1000 zł.

Poszczególne rozwiązania różnią się liczbą i jakością oferowanych funduszy, poziomem opłat czy wysokością minimalnych wpłat, dlatego przed podjęciem decyzji, warto się im bliżej przyjrzeć.

Średnio w IKZE oferowanych przez TFI mamy do wyboru ok. 8 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Największy wybór mamy w Skarbiec TFI (16 funduszy). Po kilkanaście funduszy znajdziemy również w BPH TFI, Union Investment TFI oraz ING TFI. Najmniejszy wybór mamy w Pioneer IKZE - trzy. W większości przypadków, oferowane fundusze to klasyczne rozwiązania, których aktywa lokowane są na polskim rynku. Można jednak znaleźć również fundusze lokujące np. w surowce czy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora