Klienci wpłacili 2,2 mld do funduszy

W listopadzie, po raz ósmy w tym roku, mieliśmy do czynienia z nadwyżką wpłat nad wypłatami do funduszy inwestycyjnych - podały Analizy Online

Publikacja: 14.12.2012 15:11

Klienci wpłacili 2,2 mld do funduszy

Foto: Analizy Online

Łączny bilans sprzedaży funduszy wyniósł 2,2 mld zł. To głównie zasługa wniesienia środków do kilku funduszy dedykowanych wybranym inwestorom, które pozyskały +1,4 mld zł. Również fundusze detaliczne cieszyły się powodzeniem wśród klientów, drugi miesiąc z rzędu notując przewagę nabyć nad umorzeniami. W listopadzie ich bilans sprzedaży wyniósł +0,8 mld zł, w porównaniu do 0,2 mld zł pozyskanych w październiku.

 

 

Dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy przeznaczonych do szerokiego grona odbiorców ponownie zostało osiągnięte dzięki ogromnym napływom do funduszy dłużnych. Tym razem pozyskały one 1,0 mld zł, co oznacza, iż bilans sprzedaży od początku roku przekroczył już 6,6 mld zł. Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki wpłacone do zaledwie 4 funduszy polskich papierów dłużnych. Najwyższy bilans sprzedaży osiągnął PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), 0,2 mld zł. Na koniec listopada aktywa funduszu wyniosły już 1,4 mld zł.

Po trwającej 5 miesięcy niełasce funduszy gotówkowych i pieniężnych, w listopadzie klienci wpłacili do nich blisko 0,1 mld zł nowego kapitału. Największą popularnością cieszyły się ING (L) Depozytowy (ING SFIO) oraz Millennium Depozytowy (Millennium FIO), których saldo wpłat i wypłat przekroczyło 60 mln zł.

 

 

W listopadzie klienci wpłacali także środki do funduszy absolutnej stopy zwrotu. Po dwóch miesiącach ujemnego bilansu sprzedaży, w minionym miesiącu pozyskały netto +89 mln zł. Dwa fundusze: PKO Globalnej Makroekonomii FIZ oraz UniSystem 1 (UniSystem FIZ), w trakcie emisji certyfikatów pozyskały odpowiednio 75 mln zł oraz 30 mln zł.

Czwarty miesiąc z rzędu dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne oferowane klientom detalicznym (6,6 mln zł), dzięki napływowi środków do 3 funduszy. Największą popularnością cieszyła się kolejna emisja certyfikatów Eques Debitum FIZ NFS, który pozyskał 4,6 mln zł. Przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały także fundusze surowcowe, dzięki wpłatom do Investor Gold Otwarty (Investor SFIO), który pozyskał 7 mln zł netto.

 

W listopadzie największe odpływy środków odnotowały fundusze ochrony kapitału, które ujemny bilans sprzedaży notują od wielu miesięcy. W minionym miesiącu wyniósł blisko -170 mln zł, co przede wszystkim było wynikiem zakończenia działalności przez fundusz KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ. Wśród pozostałych rozwiązań, kilka cieszyło się zainteresowaniem klientów, w tym m.in. BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ czy Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO).

W minionym miesiącu klienci wypłacali środki także z funduszy mieszanych (-153 mln zł), z których klienci wypłacają środki przez wszystkie miesiące tego roku. W listopadzie klienci więcej wypłacili także środków z funduszy akcyjnych, -56 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, iż fundusze inwestujące na polskim rynku akcji odnotowały dodatni bilans sprzedaży (+8 mln zł), po raz pierwszy od 4 miesięcy.

Od początku 2012 roku klienci wpłacili do funduszy inwestycyjnych netto blisko 15 mld zł. Saldo wpłat i wypłat do funduszy dedykowanych wyniosło 14 mld zł, a do funduszy detalicznych 0,8 mld zł.

Łączny bilans sprzedaży funduszy wyniósł 2,2 mld zł. To głównie zasługa wniesienia środków do kilku funduszy dedykowanych wybranym inwestorom, które pozyskały +1,4 mld zł. Również fundusze detaliczne cieszyły się powodzeniem wśród klientów, drugi miesiąc z rzędu notując przewagę nabyć nad umorzeniami. W listopadzie ich bilans sprzedaży wyniósł +0,8 mld zł, w porównaniu do 0,2 mld zł pozyskanych w październiku.

Dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy przeznaczonych do szerokiego grona odbiorców ponownie zostało osiągnięte dzięki ogromnym napływom do funduszy dłużnych. Tym razem pozyskały one 1,0 mld zł, co oznacza, iż bilans sprzedaży od początku roku przekroczył już 6,6 mld zł. Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki wpłacone do zaledwie 4 funduszy polskich papierów dłużnych. Najwyższy bilans sprzedaży osiągnął PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), 0,2 mld zł. Na koniec listopada aktywa funduszu wyniosły już 1,4 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora