Nie wszystko do jednego koszyka

Dywersyfikacja tego co odkładamy sprawia, że oszczędności stają się bardziej bezpieczne

Publikacja: 06.11.2012 02:28

Nie wszystko do jednego koszyka

Foto: Fotorzepa

Tylko 8 proc. Polaków regularnie odkłada część zarobionych pieniędzy – wynika z ostatniego badania TNS Polska, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. A odsetek osób oszczędzających od czasu do czasu wynosi 34 proc.

Nie tylko mamy problem z systematycznym oszczędzaniem, ale też często koncentrujemy się na tylko jednym instrumencie finansowym. W porównaniu z innymi krajami jesteśmy zdecydowanie bardziej przywiązani do lokat bankowych.

 

Mniejsze ryzyko

Tymczasem dzielenie ryzyka, czyli dywersyfikacja oszczędności, to jedna z podstawowych zasad, której przestrzeganie jest zalecane przez ekspertów.

- Wzorem innych narodów powinniśmy bardziej dbać o dywersyfikację naszych oszczędności.  Brytyjczycy, Hiszpanie, Portugalczycy i Niemcy zdecydowanie chętniej korzystają z funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, inwestują w akcje i kupują ubezpieczenia na życie (w roku 2011 w tych krajach ponad 60 proc. środków było ulokowanych w produktach innych niż depozyty i gotówka). Polacy ok. 61 proc. oszczędności trzymają zaś na depozytach lub w gotówce – mówi Michał Banach, ekspert BGŻOptima.

Według danych Analiz Online, oszczędności zgromadzone przez gospodarstwa domowe na koniec czerwca 2012 roku osiągnęły wartość 1 bln zł. To najwyższy poziom w historii.

Michał Szymański, partner zarządzający w Money Makers podkreśla, że celem oszczędzania długoterminowego jest zgromadzenie realnej wielkości kapitału, który w odległej przyszłości, po uwzględnieniu inflacji, zaspokoi ważne potrzeby takie jak np. wyższa emerytura.  Jak dodaje, dywersyfikacja służy nie tylko temu by zgromadzić realną wielkości kapitału, ale i uzyskać pewność, że się go nie straci.

Dywersyfikacja zabezpiecza przed ryzykiem pojedynczego emitenta i szerzej jednej klasy aktywów. Dobierając do portfela akcje różnych firm uniezależnia się los oszczędności od sytuacji pojedynczej spółki. Inwestując w różne aktywa jak np. akcje, obligacje, depozyty bankowe, nie tylko zmniejsza się ryzyko związane z daną klasą aktywów, ale także dopasowuje się ogólne ryzyko portfela do np. oczekiwań inflacyjnych oraz wieku i sytuacji majątkowej. I jak dodaje Szymański, zmniejszeniu ryzyka służy także systematyczne oszczędzanie, bo  ogranicza możliwość zainwestowania dużej części środków na tzw. górce, czyli kupienie aktywów po szczególnie wysokich cenach.

 

Dzielenie pieniędzy

- Chodzi o to, żeby "nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka", czyli jednocześnie posiadać różne produkty inwestycyjne. Jeżeli wszystkie środki zainwestujemy w jeden fundusz, może dojść do sytuacji, w której jego złe wyniki spowodują, że stracimy większość lub nawet wszystkie pieniądze. Natomiast jeżeli zróżnicujemy nasze inwestycje, wówczas strata poniesiona w jednym funduszu, może zostać skompensowana przez zysk wypracowany przez inny. Przykładowo, zyski generowane podczas hossy przez agresywne fundusze akcyjne możemy lokować w funduszach stabilnego wzrostu, gdzie będą lepiej zabezpieczone przed wahaniami koniunktury – mówi Paweł Mizerski, zarządzający funduszami w AXA TFI.

Chodzi także o to by nie koncentrować się wyłącznie na jednym rodzaju instrumentów, jak np. fundusze inwestycyjne.

- Bardziej efektywne byłoby podzielenie posiadanych środków na kilka części, ulokowanie części z nich na kontach oszczędnościowych, depozytach długoterminowych czy produktach dedykowanych do oszczędzania na emeryturę i zainwestowanie reszty w obligacje, akcje czy udziały w funduszach inwestycyjnych. Pozwoli to nam to na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy bardziej efektywnym pomnażaniu zgromadzonych pieniędzy – radzi Michał Banach.

 

Tylko 8 proc. Polaków regularnie odkłada część zarobionych pieniędzy – wynika z ostatniego badania TNS Polska, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. A odsetek osób oszczędzających od czasu do czasu wynosi 34 proc.

Nie tylko mamy problem z systematycznym oszczędzaniem, ale też często koncentrujemy się na tylko jednym instrumencie finansowym. W porównaniu z innymi krajami jesteśmy zdecydowanie bardziej przywiązani do lokat bankowych.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?