Kolejny miesiąc zakupów akcji

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku OFE mogły wydać na zakup nowych akcji 6,5 mld zł. Mniej niż przed rokiem

Publikacja: 10.10.2012 06:35

Kolejny miesiąc zakupów akcji

Foto: mojaemerytura.rp.pl

Zarządzający funduszami emerytalnymi kontynuowali zakupy akcji w minionym miesiącu. Od początku tego roku jedynie w kwietniu i w czerwcu fundusze pozbywali się papierów udziałowych.  Z naszych szacunków wynika, że we wrześniu wydały na nowe akcje między 250 a 400 mln zł. Z wyliczeń DM PKO BP wynika, że przeznaczyły na ten cel 265 mln zł. Z czego największych zakupów dokonały fundusze Aegon (110 mln zł) oraz AXA (106 mln zł). Równocześnie OFE: Pekao, PZU i Aviva sprzedawały akcje. OFE dokonywały we wrześniu transakcji na rynku wtórnym.

 

Ważna selekcja

Według naszych szacunków, tegoroczne zakupy OFE mogły wynieść od ponad 5 do prawie 7 mld zł. Natomiast według wyliczeń DM PKO, po dziewięciu miesiącach saldo zakupów OFE kształtuje się na poziomie 6,5 mld zł, w porównaniu z 8,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niższe zakupy nie zaskakują, bo OFE otrzymują mniej składek z ZUS, po tym jak rząd zdecydował o obniżeniu składki do OFE z 7,3 do 2,3 proc.  Dla porównania w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku OFE dostały 5,9 mld zł składek z ZUS, a w analogicznym okresie 2011 r. - 13,3 mld zł. Poza tym nie ma dużo ofert ze strony Skarbu Państwa w tym roku.

Udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy wzrósł i wyniósł 33,3 proc. Wpływ na to miały nie tylko zakupy dokonane przez zarządzających, ale i dobra sytuacja na giełdzie. Wartość tych papierów przekracza 80 mld zł.

Jak podkreślają zarządzający w tym roku nie ma istotnego znaczenia udział akcji w portfelu.

- Mimo istotnych wzrostów indeksów giełdowych, duża alokacja w akcjach nie była decydująca. Najważniejsza była koncentracja na sektorach i spółkach, które przyniosły w roku bieżącym ponadprzeciętną stopę zwrotu. Do takich spółek należały spółki rafineryjne i chemiczne, mniejsze banki oraz kilka innych podmiotów takich jak KGHM, LPP, PEP i Eurocash. Po stronie papierów dłużnych najlepsze stopy zwrotu dawały obligacje o długim terminie wykupu – mówi Paweł Klimkowski, członek zarządu, zarządzający portfelem akcji w Aviva PTE.

Podobne zdania ma Marcin Wójcik, główny analityk akcji, Generali PTE. - Główny wpływ na wyniki inwestycyjne OFE w bieżącym roku miał odpowiedni dobór spółek do portfela akcyjnego oraz trafne obstawienie trendu na polskim rynku obligacji skarbowych. Wygrały te fundusze, które przewidziały silne wzrosty na polskim rynku długu w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. – mówi Marcin Wójcik.

 

Więcej gotówki

Kolejny miesiąc z rzędu zmniejszał się jednak udział obligacji skarbowych. Obecnie stanowi mniej niż 47 proc. portfela. Od początku roku zmniejszył się o ponad 8 pkt proc. W przeciwieństwie do sierpnia, we wrześniu OFE kupowały akcje. Zakupy nie były jednak istotne, bo wyniosły, według szacunków, 125 mln zł.

W dalszym ciągu fundusze emerytalne utrzymują  wysoki poziom gotówki. Wartość depozytów i bankowych papierów wartościowych wyniosła 20,6 mld zł na koniec września (8,1 proc. portfela). Wzrosła o 1,4 mld zł w porównaniu z sierpniem.

Jak już pisaliśmy przed miesiącem w tej kategorii lokat OFE nie mieszczą się wyłącznie zwykłe depozyty bankowe. Są to także certyfikaty bankowe oraz tzw. transakcje buy-sell-back i repo. Zwiększa się nie tylko wartość depozytów, bo ich oprocentowanie jest wyższe niż obligacji skarbowych, ale również rośnie wartość transakcji buy-sell-back. Jak podkreślają zarządzający, jest to właściwie substytut krótkich papierów skarbowych. I dlatego tej kategorii nie można traktować samodzielnie, a raczej razem z kategorią obligacji skarbowych.

Aktywa w zarządzaniu OFE przekroczyły 250 mld zł na koniec września.

Zarządzający funduszami emerytalnymi kontynuowali zakupy akcji w minionym miesiącu. Od początku tego roku jedynie w kwietniu i w czerwcu fundusze pozbywali się papierów udziałowych.  Z naszych szacunków wynika, że we wrześniu wydały na nowe akcje między 250 a 400 mln zł. Z wyliczeń DM PKO BP wynika, że przeznaczyły na ten cel 265 mln zł. Z czego największych zakupów dokonały fundusze Aegon (110 mln zł) oraz AXA (106 mln zł). Równocześnie OFE: Pekao, PZU i Aviva sprzedawały akcje. OFE dokonywały we wrześniu transakcji na rynku wtórnym.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?