I w tym roku rośnie liczba otwieranych IKE

41,6 tys. indywidualnych kont emerytalnych zostało założonych w pierwszej połowie roku – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 31.08.2012 19:48

Liczba IKE oraz aktywa zgromadzone na kontach

Liczba IKE oraz aktywa zgromadzone na kontach

Foto: ROL

W tej liczbie indywidualne konto emerytalne (IKE) po raz pierwszy założyło ponad 37 tys. Polaków. Pozostałe nowe konto pochodzą m.in. z przeniesienia środków z pracowniczego programu emerytalne na indywidualne konto.

Liczba otwartych IKE jest wyższa niż w 2011 r. Wówczas w ciągu pierwszych  sześciu miesięcy roku liczba kont wzrosła o 36 tys., a nowo otwartych o 31,6 tys. Kolejny rok z rzędu rośnie zatem liczba osób oszczędzających dobrowolnie na starość. Dla przypomnienia zaś od 2008 r. liczba IKE zaczęła spadać. Dyskusje wokół systemu emerytalne najpierw dotyczące obniżenia składki do OFE, a następnie wydłużenia wieku emerytalnego skłaniają Polaków do dodatkowego oszczędzania. Jak wynika także z danych nadzoru inne konto służące do oszczędzania – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wprowadzone w tym roku, ma ponad 300 tys. Polaków (12,2 tys. to konta z wpłatami).

To nie dziwi. Coraz częściej mówi się o tym, że wysokość emerytur z publicznego systemu (ZUS, OFE) będzie spadać. Obecni emeryci dostają obecnie świadczenia, które stanowią mniej niż 60 proc. ostatnich zarobków. Za 30 lat tzw. stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatnich zarobków) spadnie do ok. 30-40 proc. Bez dodatkowego zabezpieczenia będzie Polakom ciężko w przyszłości.

Obecnie, jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prawie 823 tys. osób  ma założone IKE. Nie oznacza to jednak,  że wszystkie te osoby zasilają swoje konta wpłatami. Wpłat dokonano bowiem na 216,3 tys. kont. Zasilone je kwotą 351,2 mln zł, czyli przeciętnie jeden Polak wpłacił 1,6 tys. zł. Tegoroczny limit wpłat na IKE to zaś kwota 10 578 zł.

Najwyższych wpłat dokonali klienci domów maklerskich. Średnia wpłata posiada IKE w formie rachunku maklerskiego wyniosła 6,6 tys. zł. Właściciele IKE w formie lokaty bankowe wpłacili średnio po 4,2 tys. zł. Najniższymi kwotami Polacy zasili IKE w towarzystwa ubezpieczeniowych – 0,8 tys. zł.

Zgodnie z naszymi szacunkami wartość oszczędności zgromadzonych na IKE przekroczyła wartość 3 mld zł. Według danych KNF, Polacy zgromadzili 3,11 mld zł oszczędności emerytalnych.

Najwięcej IKE zostało otwartych w bankach (16,6 tys.) oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych (13,9 tys.). Powszechne towarzystwa emerytalnego, które od tego roku mogą oferować klientom dodatkowe produkty do oszczędzania takie jak IKE czy IKZE mogą pochwalić się prowadzeniem zaledwie 40 rachunków IKE.

W tej liczbie indywidualne konto emerytalne (IKE) po raz pierwszy założyło ponad 37 tys. Polaków. Pozostałe nowe konto pochodzą m.in. z przeniesienia środków z pracowniczego programu emerytalne na indywidualne konto.

Liczba otwartych IKE jest wyższa niż w 2011 r. Wówczas w ciągu pierwszych  sześciu miesięcy roku liczba kont wzrosła o 36 tys., a nowo otwartych o 31,6 tys. Kolejny rok z rzędu rośnie zatem liczba osób oszczędzających dobrowolnie na starość. Dla przypomnienia zaś od 2008 r. liczba IKE zaczęła spadać. Dyskusje wokół systemu emerytalne najpierw dotyczące obniżenia składki do OFE, a następnie wydłużenia wieku emerytalnego skłaniają Polaków do dodatkowego oszczędzania. Jak wynika także z danych nadzoru inne konto służące do oszczędzania – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wprowadzone w tym roku, ma ponad 300 tys. Polaków (12,2 tys. to konta z wpłatami).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora