Więcej spółek w portfelach OFE, większa aktywność na WZA

W ubiegłym roku fundusze emerytalne częściej brały czynny udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, których są udziałowcami. Sporą aktywność wykazują także w tym roku

Publikacja: 20.08.2012 07:03

Marcin Żółtek, szef inwestycji w Aviva PTE. Fundusz, którym zarządza jest najczęściej obecny na WZA

Marcin Żółtek, szef inwestycji w Aviva PTE. Fundusz, którym zarządza jest najczęściej obecny na WZA spółek

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński

Przedstawiciel przynajmniej jednego funduszy emerytalnego pojawił się w minionym roku na 488 walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek giełdowych – wynika z danych przekazanych przez OFE i z ich stron internetowych.

Reprezentanci funduszy byli obecni na walnych 319 spółek; rok wcześniej – 281. Co ciekawe, w pierwszym półroczu obecnego roku OFE (brak danych ze wszystkich podmiotów) były na WZA większej liczby spółek niż w cały 2010 r. – 292.

- Aktywność OFE rośnie, bo rosną też ich portfele inwestycyjne. Mamy coraz większe udziały w spółkach, albo też mamy ich coraz więcej. Byłaby ona jeszcze większa gdyby chętniej uczestniczyły w nich mniejsze podmioty. Regularnie na wszystkich istotnych WZA spółek pojawiają się przede wszystkim przedstawiciele trzech największych funduszy emerytalnych – mówi Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU.

Choć największe OFE są liderami, jeśli chodzi o aktywność na WZA, to coraz chętniej dołączają do nich mniejsze podmioty. Przykładem funduszy, które w 2011 r. były bardziej aktywne są AXA, Generali czy PKO BP Bankowy. Od 2010 r. dotyczy to także Nordei.

 

Sprawdź, które OFE są najbardziej aktywne na WZA

 

Przedstawiciele OFE najczęściej uczestniczą w WZA spółek, w których posiadają ponad 5 proc. głosów. Jednak coraz częściej pojawiają się na walnych spółek, w których mają mniej głosów. Dobrym przykładem jest AXA, która próg 5 proc. ma przekroczony tylko w jednej spółce, a była na WZA pięciu spółek w 2011 r.

Jedynym funduszem, który nie był na żadnym WZA w minionym roku (jak i w 2010 r.) jest Warta. Najbardziej aktywne  są fundusze Aviva i  ING. Na kolejnych miejscach są PZU Złota?Jesień i Amplico. Tak samo zresztą było w pierwszej połowie obecnego roku.

- W pierwszej połowie 2012 roku Aviva OFE wzięło udział w 112 walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Posiadamy około 150 spółek w portfelu - oznacza to więc, że w ciągu roku bierzemy statystycznie raz udział w WZA każdej spółki. W ciągu roku podejmujemy nawet kilka tysięcy uchwał. Sami również składamy propozycje uchwał, zwłaszcza w sytuacjach, gdy pierwotne propozycje odbiegają od standardów ładu korporacyjnego. Wówczas staramy się zgłaszać własne uwagi do takich uchwał. W spółkach, gdzie nasz udział jest znaczący, staramy się również znajdować kandydatów do rady nadzorczej - niezależne osoby, które mogłyby wnieść do spółek dodatkową merytoryczną wartość – tłumaczy Paweł Klimkowski, członka zarządu Aviva PTE.

Ciekawym przypadkiem z ostatnich miesięcy jest wprowadzenie pracownika ING PTE do rady nadzorczej PBG. Dotychczas nie zdarzało się to często, a od kilku lat nie ma w ogóle sytuacji gdy  przedstawiciele instytucji zajmujących się zarządzaniem aktywami wchodzą do rad nadzorczych.

Poza tym OFE interesują się programy motywacyjnymi w spółkach z portfela, podziałem zysku, przenoszeniem uprawnień z WZA na radę nadzorczą i z rady na zarząd, wynagrodzeniem władz spółek, a także zasadami emisji akcji i ich skupu, warunkami połączeń lub przejęć innych spółek i zapisami w statucie określającymi kompetencje zarządu.

- Zadajemy też pytania dotyczące działań podejmowanych przez zarząd i radę nadzorczą – dodaje Paweł Wilkowiecki, członek zarządu i dyrektor Departamentu Inwestycji Nordea PTE. Fundusz Nordea zadał m.in. pytanie o  transakcję Rafako i PBG dotyczącą sprzedaży akcji spółki Energomontaż–Południe.

- Najczęściej podnoszoną przez nas sprawą jest wypłata dywidendy, albo jej wysokości – mówi Marek Sojka. – W 2012 r. spółki wypłaciły rekordowo wysokie dywidendy.  Trudno powiedzieć na ile wynika to z naszej aktywności w poprzednich latach, a na ile z ich rosnącej siły finansowej– dodaje Sojka.

- Kierujemy się interesem mniejszościowych akcjonariuszy (czyli klientów OFE) oraz zasadami nadzoru właścicielskiego w wykonywaniu działalności inwestycyjnej. Z uwagi na wzrost liczby spółek, w których fundusz posiada powyżej 5 proc. udziałów zaangażowaliśmy do tej części działalności większe zasoby kadrowe – mówi Rafał Mikusiński, prezes Amplico PTE.

Jak sprawdziliśmy na stronach internetowych OFE (raz w roku publikują informacje o uczestnictwie na WZA za rok poprzedni) w ubiegłym roku często bywały na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek jak PGNiG, Mennica Polska,  Sfinks, Cyfrowy Polsat, Tauron, Trakcja Polska, Getin, Asseco Poland czy firm azotowych.

- To, że często pojawiamy się na WZA danej spółki często wynika z aktywności samej spółki – mówi Sojka.

Ale też wzmożona aktywność funduszy na walnych np. Trakcji, specjalizującej się w budowie linii kolejowych i dróg, mogła być związana z transakcją przejęcia litewskiej grupy Tiltra. Polska spółka za jej udziały płaciła gotówką oraz wyemitowanymi obligacjami i akcjami. Aby zaoferować ostanie z tych papierów musiała uzyskać zgodę akcjonariuszy, w tym OFE i TFI.

Z kolei Asseco Poland jesienią 2011 r. chciało przeznaczyć 600 mln zł na skup własnych akcji na co nie wyrazili zgody akcjonariusze finansowi. Rzeszowska spółka lekko zmodernizowała propozycję dotyczącą buy-backu i wtedy inwestorzy finansowi poparli zmiany. Skup został przegłosowany (do tej pory pozostał na papierze).

Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE, podkreśla, że obecnie na świeczniku OFE są przede wszystkim spółki budowlane. Ale także deweloperskie czy chemiczne.

- Patrzymy na to co dzieje się przede wszystkich w spółkach budowlanych, wzmacniamy rady nadzorcze i nie dajemy absolutorium jak w przypadku Polimeksu – mówi Chłopek.

Jak dodaje fundusze, ale także inni inwestorzy finansowi, mocniej przyglądają się też dziś temu co dzieje się w mocno zadłużonych spółkach, w których zapadają zobowiązania: obligacje czy kredyt.

Chłopek wskazuje także na rekordową liczbę ogłaszanych wezwań na akcje spółek, które także wzmagają czujność funduszy.

Zarządzający przyznają jednak, że ich wpływ i głosowanie w czasie walnych nie ma często większego znaczenia. Dzieje się tak w spółkach,  które mają dominującego akcjonariusza – Skarb Państwa czy inwestora prywatnego. Spółek w portfelach OFE, w których nadzór właścicielski ma jakieś rzeczywiste znaczenie, jest niewiele. To zdaniem ekspertów zaledwie 30–50 firm, w których łączne zaangażowanie funduszy nie przekracza nawet  10?proc. ich aktywów. W takich spółkach znaczenie OFE jest duże, czego przykładem jest Bogdanka.

Przedstawiciel przynajmniej jednego funduszy emerytalnego pojawił się w minionym roku na 488 walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek giełdowych – wynika z danych przekazanych przez OFE i z ich stron internetowych.

Reprezentanci funduszy byli obecni na walnych 319 spółek; rok wcześniej – 281. Co ciekawe, w pierwszym półroczu obecnego roku OFE (brak danych ze wszystkich podmiotów) były na WZA większej liczby spółek niż w cały 2010 r. – 292.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora