Losowanie, które odbywa się dwa razy w roku, przeprowadzone zostało po raz 24-ty. Tym razem dotyczyło 178 964 osób, które wcześniej nie dokonały wyboru OFE. Tym razem w losowaniu uczestniczyły tylko trzy fundusze i była to najmniejsza ich liczba w historii losowań. Tak więc nowi członkowie zostali przydzieleni do: Amplico, Generali oraz PKO BP Bankowy.

Te fundusze osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania automatycznie wyłączone zostały trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. W wyniku losowania liczba członków Amplico wzrosła o 59 656 osób, zaś w przypadku Generali i PKO BP Bankowy o 59 654 osób.

Losowanie obejmuje ubezpieczonych, którzy mimo takiego obowiązku nie wybrali samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego. A obowiązek wyboru OFE mają wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Losowanie jest przeprowadzane dwa razy w roku, tj. w ostatnim roboczym dniu stycznia i lipca. ZUS każdorazowo przed terminem losowania przeprowadza akcje informacyjne, mają na celu przypomnieć o niedopełnionym obowiązku. Tak też było i tym razem. List z ZUS otrzymało 287 786 osób, z których ponad 100 tys. zdecydowało się jednak na samodzielny wybór funduszu.

Osoby, które wzięły udział w losowaniu zostaną poinformowane o jego wynikach przez OFE, którego klientami właśnie się stały. Informacje tą ubezpieczonym przekaże również sam ZUS.