Nordea, Amplico i ING w czołówce

Ponad 6 proc. w ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku zarobiły OFE najskuteczniej pomnażające składki swoich klientów. W tym gronie są: Nordea, Amplico, ING i Allianz

Publikacja: 19.07.2012 01:30

Nordea, Amplico i ING w czołówce

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Fundusz emerytalny Nordea już od dłuższego czasu osiąga niezłe wyniki inwestycyjne. Widać zdecydowaną poprawę w ostatnich latach. W pierwszej połowie 2012 r. jego zysk wyniósł 6,14 proc. Był najwyższy wśród wszystkich OFE i o ponad 1 pkt proc. lepszy od wyniku najsłabszego funduszu w zestawieniu obejmującym  sześć miesięcy.

Pod lupę wzięliśmy w sumie 13 okresów, zaczynając od półrocznego, a na 12-letnim kończąc. Nordea plasuje się w najlepszej piątce w zestawieniach z wynikami od roku do pięciu lat (licząc od czerwca do czerwca). Jej najsłabszy wynik to 11. miejsce za dziewięć lat.

Bardzo stabilne wyniki

Druga pozycja w pierwszym półroczu przypadła Amplico. Stopa zwrotu tego OFE była tylko nieznacznie niższa niż Nordei (6,1 proc.).

To obecnie jeden z najbardziej stabilnie inwestujących funduszy emerytalnych. Uzyskuje bardzo dobre wyniki. Pięć razy był numerem jeden (w zestawieniach obejmujących okres od roku do 12 lat).

Amplico dobrze wypada także pod względem stanu hipotetycznego konta. Kryterium to uwzględnia nie tylko stopy zwrotu funduszy, ale także regularność wpłat oraz opłaty dystrybucyjne pobierane przez towarzystwa emerytalne (zarządzają OFE).

Mają papiery bankrutów, ale niewiele

Podium zamyka ING. Przez sześć miesięcy zarobił 6,02 proc. W dłuższych okresach również zwykle radzi sobie dobrze.

Przeczy to popularnej przed laty teorii, że duże fundusze nie będą w stanie osiągać dobrych wyników, ponieważ nie są w stanie elastycznie inwestować. Aktywa, którymi zarządza ING, zbliżające się już do  60 mld zł.

Co ciekawe, fundusz ten wypadł dobrze w pierwszej połowie roku, choć poniósł straty z inwestycji w papiery spółek budowlanych. W porównaniu z innymi OFE miał najwięcej akcji giełdowej firmy PBG, która w czerwcu ogłosiła upadłość.

W zasadzie większość funduszy miała w portfelach akcje spółek budowlanych, które wpadły w kłopoty. Ale trzeba zaznaczyć, że papiery te nie stanowią na tyle znaczących pozycji, by istniało zagrożenie dla wyników OFE.

ING, podobnie jak Amplico, wysoko plasuje się w zestawieniach stanu hipotetycznego konta. Klienci, którzy oszczędzają w tym OFE od początku, czyli od września 1999 r., uzbierali więcej niż uczestnicy innych funduszy.

Lider w kategorii: stan konta

Nieznacznie mniej niż ING zarobił w pierwszym półroczu Allianz, który zajął czwarte miejsce. Jego zysk nieco przekroczył 6 proc.

Allianz, podobnie jak Nordea, od kilku lat poprawia wyniki. W zestawieniach obejmujących okresy do siedmiu lat nie spada właściwie poniżej piątego miejsca. Wyjątkiem jest okres ostatnich 12 miesięcy;  znalazł się na ósmej pozycji.

Allianz jest zdecydowanym liderem pod względem stanu hipotetycznego konta. W czterech okresach, które wzięliśmy pod uwagę, trzy razy znalazł się na szczycie, a raz był drugi.

Nie powinno być gorzej

Przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła w pierwszym półroczu 5,5 proc. Tegoroczne wyniki znacząco poprawiły się w czerwcu. Po pięciu miesiącach średni zysk przekraczał 2 proc.

Zarządzający nie chcą prognozować wyników możliwych do uzyskania w kolejnych miesiącach i szans na utrzymanie dodatniej stopy zwrotu w całym roku. Wszystko bowiem zależy od sytuacji na rynku, a ta jest bardzo zmienna. Zdaniem niektórych analityków dodatnia stopa zwrotu powinna się utrzymać do końca roku. Niewykluczone, że będzie wyższa niż po pierwszym półroczu.

Opinie dla „Rz"

W pierwszej połowie roku, mimo rozszerzania się kryzysu finansowego na kolejne państwa i banki hiszpańskie, na rynkach kapitałowych można było osiągnąć satysfakcjonujące zyski. Wykorzystały to również OFE, które z nawiązką odrobiły kilkuprocentowe straty z 2011 roku. Niepewna sytuacja finansów publicznych wielu państw i banków europejskich nie dawała podstaw do trwałej poprawy koniunktury gospodarczej. Dlatego zarządzający OFE nie decydowali się na istotne zwiększanie udziału jakiejkolwiek kategorii aktywów. Dobre wyniki w 2011 r. i pierwszej połowie 2012 r. osiągnęli głownie dzięki trafnemu doborowi akcji do portfeli. Receptą na sukces było unikanie akcji spółek budowlanych, mały udział spółek z sektora energetycznego, natomiast duży udział firm z sektora handlu detalicznego.

Pierwsze półrocze okazało się pomyślne dla inwestycji, zarówno na naszym rynku akcji, jak i obligacji skarbowych. Było to bardziej rezultatem poprawy nastrojów inwestorów i nadrabiania zaległości w stosunku do rynków zagranicznych niż polepszenia danych makroekonomicznych. Poza nielicznymi wyjątkami spółki nie mają solidnych wyników finansowych. W sytuacji, gdy stopy procentowe na świecie są niskie i narastają problemy w strefie euro, polskie papiery skarbowe są wciąż postrzegane jako bezpieczne i relatywnie atrakcyjne. Obecnie wydaje się jednak, że potencjał do dalszego istotnego spadku rentowności (wzrostu cen obligacji) powoli się wyczerpuje, a rynek wycenia już znaczące obniżki stóp procentowych. W świetle pogarszających się danych makroekonomicznych na świecie inwestorzy ponownie czekają na działania głównych banków centralnych. Jednak Europejski Bank Centralny i Fed nie spieszą się z kolejnymi rundami stymulowania gospodarek, widząc, że każde dodatkowe luzowanie monetarne jest coraz mniej skuteczne. Pomimo wysokiej niepewności podtrzymujemy wcześniejsze założenia, że nasz fundusz osiągnie w tym roku dodatnią realną stopę zwrotu; przewidujemy, że wskaźnik inflacji spadnie na koniec roku w okolice 3,5 proc.

Fundusz emerytalny Nordea już od dłuższego czasu osiąga niezłe wyniki inwestycyjne. Widać zdecydowaną poprawę w ostatnich latach. W pierwszej połowie 2012 r. jego zysk wyniósł 6,14 proc. Był najwyższy wśród wszystkich OFE i o ponad 1 pkt proc. lepszy od wyniku najsłabszego funduszu w zestawieniu obejmującym  sześć miesięcy.

Pod lupę wzięliśmy w sumie 13 okresów, zaczynając od półrocznego, a na 12-letnim kończąc. Nordea plasuje się w najlepszej piątce w zestawieniach z wynikami od roku do pięciu lat (licząc od czerwca do czerwca). Jej najsłabszy wynik to 11. miejsce za dziewięć lat.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży