Zyski na kontach w OFE w długim okresie

Stan konta | Po pięciu latach wpłacania co miesiąc około 100 zł do OFE zgromadziliśmy na koncie średnio 6,2 tys. zł

Publikacja: 19.07.2012 01:28

Ile pieniędzy udało się zgromadzić na kontach w funduszach

Ile pieniędzy udało się zgromadzić na kontach w funduszach

Foto: Rzeczpospolita

Według wyliczeń przygotowanych dla „Rz" przez Analizy Online, przykładowy klient OFE, który pięć lat temu, czyli od szczytu hossy zakończonej w czerwcu 2007 r., zaczął gro- madzić oszczędności (skład-ka ok. 100 zł miesięcznie), średnio ma teraz na koncie 6,2 tys. zł. Ten, kto jest w OFE od 10 lat, uzbierał przeciętnie 17,5 tys. zł, a osoba oszczędzająca od 1999 r. – nieco ponad 30 tys. zł.

Najlepiej w zestawieniach obejmujących różne okresy wypada Allianz Polska. Zajmuje pierwszą lub drugą pozycję. W czołówce plasują się także ING oraz Amplico. W zestawieniu z wynikami trzy- i pięcioletnimi wysoko jest także Nordea.

Na dole rankingu znajduje się Pocztylion. Polsat aż trzy razy jest ostatni. Jego klienci najmniej uzbierali na rachunku emerytalnym bez względu na to, kiedy zaczęli oszczędzać, trzy, pięć czy 10 lat temu. Analizy Online przyjęły, że na konto w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Od czerwca 2011 r. składka była niższa, ponieważ ustawowo zmniejszono ją z 7,3 do 2,3 proc.

Uwzględnione zostały również opłaty dystrybucyjne pobierane przez fundusze. Od początku 2010 r. we wszystkich funduszach znajdują się one na bardzo zbliżonym poziomie; wynoszą od 3,4 do 3,5 proc. Na stan hipotetycznego konta w OFE w większym stopniu niż opłaty wpływają jednak stopy zwrotu osiągane przez zarządzających.

Wyliczenia zostały zrobione przy założeniu, że co miesiąc na rachunek w każdym OFE wpływa składka. Każda wpłata jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień miesiąca. Iloczyn liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji, oraz ich wyceny na ostatni dzień czerwca 2012 roku, dają ostateczną wartość hipotetycznego konta w poszczególnych OFE.

Zestawienie według kryterium stanu rachunku emerytalnego jest dobrym sposobem na sprawdzenie, na ile dobrze fundusz inwestuje powierzone mu pieniądze. Kryterium to uwzględnia bowiem nie tylko stopy zwrotu OFE, ale również opłatę dystrybucyjną; (opłata za zarządzanie aktywami jest uwzględniona w wartości jednostki rozrachunkowej).

Ranking funduszy według stanu hipotetycznego konta może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze OFE czy ewentualnej  zmianie.

Od tego roku  inaczej niż wcześniej przystępujemy do funduszy. Nie może nas już do tego zachęcić akwizytor. Musimy zapisać się drogą korespondencyjną. Wszelkie formularze znajdują się na stronach internetowych OFE.

Opinie dla „Rz"

Warta Podsumowując pierwsze półrocze 2012 można stwierdzić, że przebiegało ono pod dyktando wydarzeń europejskich. Wzrost cen akcji w pierwszym kwartale był spowodowany interwencją Europejskiego Banku Centralnego w sektorze bankowym (LTRO). Późniejszy spadek notowań był natomiast wywołany obawami o wyjście Grecji ze strefy euro oraz coraz gorszą sytuacją w Hiszpanii. Prawdopodobnie w drugim półroczu sytuacja w Europie równieź będzie miała duże znaczenie dla rynków finansowych. Dodatkowym zagrożeniem będzie spowalniający wzrost gospodarczy na całym świecie. W tej sytuacji rynki mają nadzieję na luzowanie polityki pieniężnej przede wszystkim w kolejnej rundzie stymulowania gospodarki USA (QE3) i na dalsze interwencje EBC. W poprzednim półroczu na przyrost wartości jednostek OFE miał wpływ wzrost cen obligacji skarbowych. Polska została doceniona przez inwestorów za utrzymywanie zadłużenia i deficytu budżetowego w ryzach oraz za relatywnie bardzo dobry wzrost gospodarczy.

Stosunkowo dobrą stopę zwrotu (ponad 5,5 proc. dla wszystkich OFE) za ostatnie sześć miesięcy udało się osiągnąć dzięki dobrej koniunkturze na giełdzie. Wartość części akcyjnej portfeli wzrosła w tym okresie o ponad 8 proc. Kluczem do sukcesu w ostatnim półroczu była przede wszystkim trafna selekcja akcji oraz obligacji, a w mniejszym stopniu sama alokacja akcji. W całym 2012 roku oczekujemy, że stopa zwrotu  funduszy emerytalnych wyniesie około 7,5 proc. Na rynku akcji spodziewamy się na koniec roku podobnego poziomu jak obecnie przy narastającej zmienności rynku. W drugim półroczu 2012 istotny wpływ na wyniki części funduszy emerytalnych mogą mieć znajdujące się w ich portfelach obligacje korporacyjne i problemy z płynnością części emitentów tych obligacji. Problemem wszystkich funduszy jest zmniejszająca się dynamika wzrostu gospodarczego na świecie oraz eskalacja kryzysu finansowego w Europie. Do powrotu długoterminowej tendencji wzrostowej na giełdzie potrzebne są zdecydowane reformy w krajach o wysokim zadłużeniu.

Dobre wyniki inwestycyjne osiągnięte przez fundusze emerytalne w pierwszych dwóch kwartałach 2011 r. mogą być trudne do powtórzenia w drugiej połowie roku. Wszystko zależeć będzie od zachowania inwestorów zagranicznych, zarówno tych operujących na rynku papierów dłużnych, jak i na rynku akcji. Dobra obecnie sytuacja na polskim rynku obligacji pokazuje, że nasz kraj jest dobrze oceniany. Zatem gdy inwestorzy znowu zaczną akceptować wyższe ryzyko, polskie akcje również powinny przynieść zyski. Tym bardziej że podaż papierów na naszej giełdzie jest dość ograniczona i nawet niewielki napływ świeżego kapitału może spowodować silny ruch indeksów w górę. Należy zauważyć, że dużym wyzwaniem dla zarządzających funduszami emerytalnymi pozostaje niska płynność na rynku akcji. W takich warunkach dostosowanie portfeli do pozytywnego bądź negatywnego scenariusza wymaga sporo czasu. Odpowiednie działania polegające na przebudowie portfela muszą być zatem dokonywane z dużym wyprzedzeniem.

Drugi kwartał 2012 roku przyniósł schłodzenie nastrojów na rynku akcji, ale również kontynuację dobrych wyników inwestycji na rynku obligacji skarbowych. Przyczyn tego należy upatrywać w coraz bardziej widocznych oznakach spowolnienia gospodarczego rozprzestrzeniającego się z Europy na Stany Zjednoczone i kraje Azji. Dodatkowo coraz większa część inwestorów nabiera przekonania, że banki centralne krajów rozwiniętych są w stanie tylko przejściowo podnieść ceny aktywów, natomiast mają bardzo ograniczony wpływ na wzrost gospodarczy. Trudności w strefie euro i spowolnienie inwestycji publicznych po zakończeniu Euro 2012 mają też negatywne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Przekłada się to bezpośrednio na rynek akcji. W szczególności odbija się to na wycenach spółek z sektora bankowego oraz mniejszych firm. Z drugiej strony oczekiwanie na obniżkę stóp NBP przez Radę Polityki Pieniężnej powinno zapewnić kontynuację dobrej passy na rynku obligacji długoterminowych.

Subiektywna ocena inwestowania

>stabilnie; ?poprawa; ?pod obserwacją; ?pogorszenie

?AEGON

Od dawna nie ma żadnego sukcesu na koncie. W każdym z analizowanych przez nas okresów nie wypada zbyt dobrze. Najlepsza pozycja to ósma w zestawieniu obejmującym pięć ostatnich lat inwestowania.

?ALLIANZ

Pierwsze półrocze 2012 zakończył niezłym wynikiem i czwartą pozycją. W okresach do siedmiu lat inwestowania lokuje się wysoko.

>AMPLICO

W 13 analizowanych okresach zajmuje najwyższe pozycje ze wszystkich konkurentów. Wynik wypracowany w pierwszym półroczu dał mu drugie miejsce.

?AVIVA

Ostatnie trzy lata są dla niej dobre. W pierwszym półroczu 2012 zajęła piąte miejsce. Im dłuższy okres, tym wypada gorzej. Wyjątek to okres od początku działalności; w tym czasie też jest piąta.

?AXA

Niskie zaangażowanie w akcje szkodzi, gdy kursy rosną. Tak było w I półroczu. Dlatego fundusz uplasował się na ostatnim miejscu. Ale w zestawieniu za 12 miesięcy jest trzeci. W dłuższych okresach też prezentuje się dobrze.

?GENERALI

Pierwszej połowy roku nie może zaliczyć do udanych. W dłuższych okresach (z wyjątkiem dwu- i trzyletniego) zwykle znajduje się w ścisłej czołówce. Należy do OFE inwestujących dość stabilnie.

?ING

W pierwszym półroczu 2012 był trzeci, choć sporo środków (co prawda w stosunku do aktywów niewielki odsetek) miał ulokowane

w papierach spółek budowlanych, które przeżywają duże kłopoty. W każdym badanym okresie wypada dobrze. Często znajduje się na pierwszym miejscu.

?NORDEA

Numer jeden w pierwszym półroczu 2012.

W ostatnich latach znacznie poprawiła wyniki. Dobrze wypada w zestawieniach do sześciu lat.

?PEKAO

Po pierwszym półroczu jest siódme, ale w okresie 12 ostatnich miesięcy dopiero dwunaste.

Wyniki z ostatnich pięciu lat nie są imponujące.

?PKO BP BANKOWY

Doszło tu do sporych zmian. Zmienił się szef inwestycji. Jest nim teraz osoba z doświadczeniem na rynku kapitałowym.

Ale na razie fundusz jakby tracił wcześniejszy impet.

?POCZTYLION

W analizowanych przez nas okresach często jest albo ostatni, albo przedostatni. Niemalże we wszystkich zestawieniach zajmuje najsłabsze pozycje.

?POLSAT

Spadek formy jest bardzo wyraźny. W okresach od roku do sześciu lat fundusz jest na ostatniej pozycji. W ostatnim czasie w funduszu nastąpiły zmiany. Czekamy na efekty.

?PZU ZŁOTA JESIEŃ

Najlepsza pozycja to czwarte miejsce w okresie od 10 do 12 lat. W krótszych okresach wypada gorzej. Po sześciu miesiącach jest dziesiąty.

?WARTA

Zajmuje szóste miejsce w zestawieniach obejmujących pierwsze półrocze 2012 oraz wyniki do trzech lat. W dłuższych okresach wypada słabiej, ale w sumie nie jest źle.

Według wyliczeń przygotowanych dla „Rz" przez Analizy Online, przykładowy klient OFE, który pięć lat temu, czyli od szczytu hossy zakończonej w czerwcu 2007 r., zaczął gro- madzić oszczędności (skład-ka ok. 100 zł miesięcznie), średnio ma teraz na koncie 6,2 tys. zł. Ten, kto jest w OFE od 10 lat, uzbierał przeciętnie 17,5 tys. zł, a osoba oszczędzająca od 1999 r. – nieco ponad 30 tys. zł.

Najlepiej w zestawieniach obejmujących różne okresy wypada Allianz Polska. Zajmuje pierwszą lub drugą pozycję. W czołówce plasują się także ING oraz Amplico. W zestawieniu z wynikami trzy- i pięcioletnimi wysoko jest także Nordea.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą