Zapisz się do OFE przez stronę www

Za pośrednictwem strony internetowej nie tylko zapiszesz się do funduszu emerytalnego, ale i sprawdzisz stan konta

Publikacja: 28.06.2012 01:20

Zapisz się do OFE przez stronę www

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska

Fundusze emerytalne w ostatnim czasie zmodyfikowały i odświeżyły swoje strony internetowe. Powodem były zmiany w przepisach prawa.

Od tego roku do OFE można zapisać się tylko drogą korespondencyjną. Podobnie jest ze zmianą funduszu na inny. Przy wykonywaniu tych czynności bardzo pomocna może być strona WWW. Wypełniamy na niej formularz lub drukujemy go.

Oczywiście, do funduszu można również zwrócić się np. telefonicznie czy pocztą elektroniczną (do Aviva OFE także wysyłając SMS) z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej.

Przy podpisywaniu umowy klient powinien mieć przy sobie dowód osobisty i dane osób uposażonych, czyli uprawnionych do dziedziczenia zgromadzonego kapitału (tylko w trakcie oszczędzania).

Fundusze co jakiś czas wprowadzają również udogodnienia dla swoich klientów. Choć, jak podkreślają przedstawiciele OFE, Polacy mało interesują się tym, co dzieje się na ich rachunkach emerytalnych.

Większość funduszy umożliwia za pośrednictwem strony WWW (w różnym zakresie) dostęp do stanu konta. Najczęściej można sprawdzić nie tylko to, ile pieniędzy zostało odłożone, ale i to, czy wpłynęła na konto składka z ZUS oraz w jakiej wysokości. Klienci OFE PZU, którzy jednocześnie założyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PTE PZU, mają dostęp do obu rachunków.

14 funduszy

działa na naszym rynku; przynależność do jednego z nich jest obecnie obowiązkowa

Za pośrednictwem stron WWW funduszy można także sprawdzić dane osobowe i adresowe; nie tylko własne, ale także osób uposażonych (jeśli zostały wskazane). I co ważne, w Internecie można znaleźć formularze służące do korygowania tych informacji.

– Ustawodawca nie przewiduje możliwości zmiany online kluczowych danych osobowych. PTE nie może dokonać aktualizacji danych, zanim nie otrzyma dyspozycji na piśmie z podpisem członka funduszu – mówi Paweł Michalik, członek zarządu AXA PTE.

W Amplico OFE możliwość wypełnienia wszystkich formularzy online, bez konieczności drukowania ich i przesyłania pocztą, stworzono dla osób posiadających e-podpis.

Na stronach niektórych OFE można np. wyliczyć na kalkulatorze, czy zgadza się suma przelanych składek. Możliwe jest też pobranie raportu na temat brakujących składek z ZUS.  Poza tym zamieszczane są tam informacje, co zrobić, aby odzyskać zaległą składkę (np. w AXA, PKO BP Bankowy).

– Osoby ubiegające się o wypłatę środków z rachunku zmarłego członka OFE znajdą na naszej stronie internetowej pełne informacje dotyczące wymaganych dokumentów. Udostępniliśmy również formularze oświadczeń i wniosków o wypłatę środków – mówi Mirosław Kasprzak z PTE PZU.

Warto pamiętać, że fundusze od tego roku mogą wysyłać na adres e-mailowy klienta informację roczną, a na jego żądanie także informacje o środkach zgromadzonych na rachunku. Wcześniej jednak klient musi złożyć oświadczenie w tej sprawie. W przeciwnym razie otrzyma wiadomość drogą tradycyjną w formie listu.

Fundusz PKO BP Bankowy wysyła e-mail lub SMS z informacją o nowej składce, saldzie rachunku i liczbie jednostek. Fundusze Aviva i ING przekazują z kolei informację o nowej składce e-mailem.

Generali w formie SMS powiadamia o dotarciu umowy oraz aktualizacji danych osobowych. Z kolei OFE?PZU w ramach akcji pilotażowej wysyła niektórym członkom OFE informacje o wpływie składki na adres e-mail bądź w formie SMS.

Fundusz emerytalny AXA w lipcu uruchomi usługę powiadamiania SMS lub e-mailem o tym, że składka nie wpłynęła.

– Nie informujemy o wpływie pieniędzy, bo nie chcemy zarzucać klientów zbyt częstą korespondencją – mówi Paweł Michalik.

Informacje, ile pieniędzy udało się zgromadzić w OFE, przez całą dobę można uzyskać także w telefonicznym systemie obsługi klienta, np. w tzw. IVR (m. in. w Pekao, PZU).

Poza tym np. klienci Banku Pekao będący członkami Pekao OFE mają dostęp do rachunku za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24. Również członkowie PKO BP Bankowego OFE, którzy jednocześnie są klientami PKO BP, mogą sprawdzić stan swojego rachunku w serwisach: Inteligo oraz iPKO.

 

Mało czasu na wybór funduszu

Do 10 lipca umowę z OFE powinny podpisać osoby, które otrzymały pismo z ZUS przypominające o tym obowiązku. ? W czerwcu ZUS rozesłał 288 tys. takich listów.

Osoby, które do 10 lipca nie podpiszą umowy z funduszem, zostaną do niego przydzielone w drodze losowania. Przeprowadzi je ZUS ostatniego dnia lipca.

 

Liczą się wyniki i opłaty pobierane przez OFE

W wyborze odpowiedniego funduszu mogą pomóc publikacje Komisji Nadzoru Finansowego.

 

OPINIA

Paweł Michalik, członek zarządu AXA PTE

Nieinformowanie OFE o zmianie danych osobowych naraża członków na różne niebezpieczeństwa – nie tylko listy zawierające ich dane osobowe, w tym informacje o składkach, mogą dostać się w niepowołane ręce, ale także może pojawić się ryzyko finansowe. Chodzi tu w szczególności o środki wpłacone do OFE w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej. W przypadku śmierci małżonka, prawo do połowy zebranych w okresie małżeństwa środków przysługuje drugiemu małżonkowi, a nie uposażonym czy spadkobiercom. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uposażonego, OFE wypłaci mu – zgodnie z najlepszą wiedzą – całość zgromadzonych środków, podczas gdy ich część powinna zostać przetransferowana na konto w OFE małżonka. Podobne problemy mogą pojawić się w przypadku rozwodów. A propos sądy często nie pamiętają, że przy podziale majątku wspólnego należy brać pod uwagę środki zgromadzone na OFE.

 

Co zawiera umowa z OFE

W umowie z OFE zawarte są takie dane jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie nadano, to seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres miejsca zamieszkania. Wymagane jest także podanie płci.

W umowie należy też wskazać dane osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem wyznaczyć dowolną liczbę osób do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Środki te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE.

Dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający taką decyzję współmałżonków. Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

Fundusze emerytalne w ostatnim czasie zmodyfikowały i odświeżyły swoje strony internetowe. Powodem były zmiany w przepisach prawa.

Od tego roku do OFE można zapisać się tylko drogą korespondencyjną. Podobnie jest ze zmianą funduszu na inny. Przy wykonywaniu tych czynności bardzo pomocna może być strona WWW. Wypełniamy na niej formularz lub drukujemy go.

Pozostało 95% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami