Wypłata pieniędzy z programu emerytalnego

Prawo przewiduje możliwość przenoszenia pieniędzy zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych do innego programu lub na indywidualne konto emerytalne

Publikacja: 27.06.2012 13:56

Wypłata pieniędzy z programu emerytalnego

Foto: Bloomberg

Takie przeniesienie środków określane jest jako wypłata transferowa. Może nastąpić w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji w której pracownik kończy zatrudnienie w firmie, której działa pracowniczy program emerytalny (PPE). Wtedy taka osoba może przetransferować zaoszczędzone w programie pieniądze do swojego nowego pracodawcy, o ile on również prowadzi program. Inna możliwością jest założenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) i przeniesienie tam zgromadzonych oszczędności.

Drugi przypadek w którym można dokonać wypłaty transferowej dotyczy sytuacji, w której pracodawca dokonuje likwidacji pracowniczego programu w zakładzie pracy. W ubiegłym roku zdarzało się to dość często. Wtedy w określonym terminie uczestnik jest zobowiązany do wskazania rachunku prowadzonego w ramach PPE albo IKE, na który pracodawca przetransferuje środki uczestnika po zakończeniu likwidacji programu. Niewskazanie w wymaganym terminie rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej skutkuje zwrotem środków. Oznacza to, że uczestnik otrzyma kwotę stanowiącą 70 proc. środków wpłaconych przez pracodawcę (ze składki podstawowej) oraz całą sumę wpłaconych składek dodatkowych, po uprzednim potrąceniu podatku od dochodów kapitałowych.

Bez względu na sytuacje: odejście pracownika z firmy czy likwidacja programu emerytalnego w zakładzie pracy, najczęściej dochodzi do przekazania pieniędzy z PPE na indywidualne konto emerytalne. Jak podkreślają eksperci w takiej sytuacji dochodzi jednak najczęściej do wycofania w ogóle pieniędzy z III filara, do którego należy i PPE i IKE. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to ze sporym kosztem. Aż 30 proc. wpłaconych składek podstawowych jest przekazywane do ZUS i kwota ta stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zarządzanego przez ZUS. Jest to o tyle zrozumiałe, że od składki podstawowej pracodawca nie płaci ZUS. Trzydziestoprocentowe potrącenie sumy składek podstawowych odnosi się wyłącznie do składek wpłaconych do programu po dniu 31 maja 2004 r. Poza tym należy liczyć się z zapłatą podatku dochodowego od wypracowanego zysku.

 

Warto pamiętać:

 

Według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na koniec 2011 r. w PPE uczestniczyło 344,6 tys. osób, a łączne aktywa zgromadzone na rejestrach PPE przekroczyły kwotę 6,6 mld zł. Liczba osób uczestniczących w PPE nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wciąż stanowi niewiele ponad 2,1 proc. osób czynnych zawodowo.

 

Jak podkreśla Komisja Nadzoru Finansowego w swoim poradniku (dostępny na stronie www.knf.gov.pl), pracownicze programy emerytalne odgrywają ważną rolę w całym systemie emerytalnym. Zgromadzone w nich środki uzupełnią świadczenia emerytalne pochodzące z tzw. obowiązkowych filarów. Dwufilarowy system emerytalny (w tym zwłaszcza system repartycyjny, którym jest I filar) w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prognoz społecznych może okazać się niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych.

To efekt tzw. obciążenia demograficznego, czyli stosunku liczby ludności w wieku emerytalnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ten w Polsce w 1980 r. kształtował się na poziomie 20 proc., co oznacza, iż na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadało pięć osób w wieku produkcyjnym. Od tego czasu jego wartość systematycznie rośnie. W roku 2008 wskaźnik przekroczył wartość 25 proc. - na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadały już tylko 4 osoby w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozami demograficznymi, między rokiem 2015 a 2020 na jedną osobę w wieku emerytalnym zaczną przypadać już tylko trzy osoby w wieku produkcyjnym.

Poza tym należy zwrócić uwagę na wskaźnik stopy zastąpienia, czyli stosunek wysokości rocznego świadczenia zaraz po przejściu na emeryturę do wysokości ostatniej rocznej pensji przed przejściem na emeryturę. Repartycyjna część systemu emerytalnego zapewnia obecnie stopę zastąpienia na poziomie ok. 50-60 proc. W przyszłości spadnie on do 30-40 proc. Z tego też względu szczególnego znaczenia nabiera emerytura pochodząca z III filara systemu emerytalnego, w tym świadczenie, które będzie wypłacane ze środków zgromadzonych w PPE.

Takie przeniesienie środków określane jest jako wypłata transferowa. Może nastąpić w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji w której pracownik kończy zatrudnienie w firmie, której działa pracowniczy program emerytalny (PPE). Wtedy taka osoba może przetransferować zaoszczędzone w programie pieniądze do swojego nowego pracodawcy, o ile on również prowadzi program. Inna możliwością jest założenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) i przeniesienie tam zgromadzonych oszczędności.

Pozostało 88% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają