Więcej dodatkowych wpłat do planów zakładowych

Pracodawcy odprowadzili ponad 1 mld zł składek za pracowników do pracowniczych programów emerytalnych. Pracownicy mieli odłożone na kontach w 6,6 mld zł na koniec minionego roku

Publikacja: 05.06.2012 15:38

W KGHM Polskiej Miedzi działa jeden z największych PPE w Polsce

W KGHM Polskiej Miedzi działa jeden z największych PPE w Polsce

Foto: Bloomberg

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to forma grupowego oszczędzania na emeryturę w zakładach pracy. Działalność programów reguluje specjalna ustawa.

Jak wynika z najnowszego opracowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w zakładowych PPE uczestniczyło 344,6 tys. pracowników. Stanowi to zaledwie 2,13 proc. aktywnych zawodowo osób. Liczba objętych programem nie zwiększyła się znacząco, bo zaledwie o 2,1 tys. Cieszy jednak inna rzecz - wzrost wartości odprowadzanych składek podstawowych (płaci je pracodawca) i dodatkowych (płaci je samodzielnie pracownik). Według nadzoru wpływ na to może mieć dyskusja jaka toczyła się w ubiegłym roku na temat systemu emerytalnego w związku m.in. z decyzją rządu o obniżeniu składki do OFE.

W minionym roku pracodawcy prowadzący programy wpłacili do PPE nieco ponad 1 mld zł składki podstawowej, wobec 948,3 mln zł rok wcześniej. Z kolei uczestnicy z własnych środków przekazali 30,5 mln zł (wzrost o 16 proc.). Rok wcześniej wartość wpłaconych składek dodatkowych wyniosła 26,3 mln zł.

3 646 zł

wyniosła średnia roczna składka podstawowa przypadająca na jednego uczestnika PPE (3 335 zł rok wcześniej). Przeciętna roczna składka dodatkowa przypadająca na jednego uczestnika PPE to z kolei 1 157 zł (1002 zł)

Według danych nadzoru wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych wyniosła 6,6 mld zł i wzrosła o 5 proc. w stosunku do 2010 r. Nie było to znaczący skok, ale trzeba mieć na uwadze, że od sierpnia 2011 r. mieliśmy do czynienia z istotnym pogorszeniem sytuacji na giełdzie.

Imponująca jest jednak średnia wartość aktywów przypadających na statystycznego uczestnika PPE - 19,2 tys. zł. Dla porównania w wartość przeciętnego stanu rachunku indywidualnego konta emerytalnego to zaledwie 3,4 tys. zł.

Liczba działających pracowniczych programów emerytalnych (PPE) od kilku lat nie zmienia się w sposób znaczący. Na koniec 2011 r. działało 1116 PPE. Zaledwie o trzy więcej niż na koniec 2010 r.  Bo choć liczba nowych programów zarejestrowanych w ubiegłym roku wyniosła 37 (więcej niż rok wcześniej), to równocześnie wykreślone zostały aż 24 nowe programy.

 

 

 

Jak podaje KNF, w 2011 r. zaobserwowano nieco większą liczbę programów wykreślanych z rejestru oraz programów, w których zawieszono naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych. Zjawiskiem wartym odnotowania jest znaczna liczba programów wykreślanych z rejestru na skutek obopólnej decyzji pracodawcy i pracowników (w 2011 r. w ten sposób zostało zlikwidowanych 18 PPE). Jak podkreśla nadzór, należy przypuszczać, że w tych przypadkach strony umowy zakładowej, mając na względzie niepewną sytuację gospodarczą, czy wręcz pogorszenie otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstwa, nie widząc możliwości dalszego finansowania kosztów funkcjonowania PPE, podjęły decyzję o jego likwidacji. O występowaniu przejściowych problemów z finansowaniem PPE w 2011 r. może świadczyć też wzrost liczby zawieranych porozumień o czasowym ograniczeniu wysokości składki, bądź zaprzestaniu na określony czas jej odprowadzania. W 2010 r. liczba tych porozumień spadała – zawarto trzy porozumienia o ograniczeniu wysokości składki, cztery  – o zawieszeniu, natomiast w 2011 r. zawarto jedno porozumienie o ograniczeniu wysokości składki, ale dziewięć o zawieszeniu.

Kolejną wartą podkreślenia obserwacją dotyczącą rynku PPE w 2011 r. jest znaczący wzrost liczby i wartości dokonywanych wypłat i wypłat transferowych, a także przenoszenia środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi pracownicze programy emerytalne dokonywane poprzez zmianę formy programu albo zmianę instytucji zarządzającej w obrębie jednej formy. Według nadzorcy rynku, występowanie tego rodzaju przejęć programów może świadczyć, iż w ocenie instytucji finansowych potencjał wzrostowy rynku oraz możliwości pozyskania nowych klientów obniżyły się i obecnie aktywność należy skoncentrować na podmiotach posiadających już PPE.

Jak przewiduje nadzór w najbliższych latach nie należy oczekiwać skokowego rozwoju liczby PPE na co wpływ będzie miała sytuacja ekonomiczna.

Zdaniem przedstawicieli instytucji finansowych nie ma szans na rozwój PPE bez zmian w prawie, które uelastycznią tę formę oszczędzania. Do tego rozwiązaniem byłoby wprowadzenie większych zachęt podatkowych. Być może analogicznych do tych, które zostały wprowadzone dla zakładających indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. (wpłaty można odpisać od podstawy opodatkowania).

Zdaniem Przemysława Gawlaka, menedżera Wydziału Sprzedaży w grupie Allianz, w ustawie o PPE można tez rozważyć wprowadzenie dwóch dodatkowych modeli składkowych. Pierwszy to taki, gdy składkę podstawową odprowadza pracodawca wraz z pracownikiem. A drugi model to możliwość zróżnicowania składek w podgrupach pracowniczych.

 

Po uwzględnieniu programów, w których likwidacja nastąpiła z przyczyn nie związanych z sytuacją ekonomiczną pracodawcy, wzrost liczby likwidowanych PPE wyniósł blisko 50 proc. w stosunku do 2010 r., zaś liczby zawieranych porozumień o zawieszeniu bądź ograniczeniu wysokości opłacanej składki podstawowej o ponad 40 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami