Preferujemy lokaty bankowe

Niepewna sytuacja w światowych gospodarkach i na rynkach finansowych w ostatnich 12 miesiącach sprawiła, że polscy inwestorzy przenosili pieniądze z funduszy inwestycyjnych do lokat bankowych

Publikacja: 01.06.2012 16:09

Preferujemy lokaty bankowe

Foto: ROL

Takie wnioski wynikają z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Franklin Templeton Investments. W ankiecie udział wzięli doradcy finansowi, ubezpieczeniowi i przedstawiciele branży usług finansowych.

Ponad połowa (54 proc.) doradców finansowych biorących udział w ankiecie zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku ich klienci przenieśli pieniądze z funduszy inwestycyjnych do lokat bankowych. 40 proc. doradców odpowiedziało, iż klienci szukali różnych instrumentów finansowych i produktów, aby dywersyfikować inwestycje. Jedynie w 4 proc. przypadków, inwestorzy nie zmienili strategii.

 

 

Ci, którzy pozostali przy funduszach inwestycyjnych wybierali głównie fundusze uważane za bezpieczne: obligacji i rynku pieniężnego (75 proc. odpowiedzi). Zaledwie 14 proc. doradców stwierdziło, że ich klienci inwestowali w fundusze oparte na akcjach. Najmniejszą popularnością cieszą się fundusze związane z rynkiem nieruchomości, które - według ankietowanych - wybiera 4 proc. inwestorów.

 

 

Największa część rodzimych inwestorów lokuje w Europie (47 proc.). Z drugiej strony co piąty ankietowany odpowiedział, że inwestorzy inwestują globalnie, na całym świecie, a ponad jedna trzecia docenia w szczególności rynki Azji.

Inwestorzy oczekują po funduszach zagranicznych przede wszystkim możliwości inwestycyjnych w perspektywicznych regionach świata (38 proc.) oraz większych zysków (33 proc.). Mniejsze, choć nie marginalne, znaczenie mają takie czynniki jak stabilizacja stóp zwrotu (19 proc.) czy bogatsza oferta produktowa (prawie15 proc.).

Klienci zagranicznych funduszy do inwestycji podchodzą raczej długoterminowo. Zaledwie w nieco ponad 5 proc. przypadków, inwestowano w perspektywie krótszej niż rok.

Mimo wysokich oczekiwań i chęci dywersyfikacji inwestycji, polscy inwestorzy posiadają mniej niż 10 proc. aktywów w funduszach zagranicznych, traktując je bardziej jako element dywersyfikacji, niż główną inwestycję. Z informacji od ankietowanych doradców wynika, że nadal około 13 proc. ich klientów nie inwestuje w fundusze zagraniczne.

- Udział funduszy zagranicznych w portfelach inwestorów będzie się powiększał wraz z rosnącą świadomością inwestycyjną Polaków. Z naszej analizy wynika, że inwestujący w fundusze zagraniczne świadomie wybierają średnio i długoterminowy horyzont inwestycyjny- 38 proc. respondentów wskazało na inwestycje w horyzoncie od 3 do 5 lat - mówi Michał Staszkiewcz, Head of Sales Poland we Franklin Templeton.

 

Takie wnioski wynikają z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Franklin Templeton Investments. W ankiecie udział wzięli doradcy finansowi, ubezpieczeniowi i przedstawiciele branży usług finansowych.

Ponad połowa (54 proc.) doradców finansowych biorących udział w ankiecie zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku ich klienci przenieśli pieniądze z funduszy inwestycyjnych do lokat bankowych. 40 proc. doradców odpowiedziało, iż klienci szukali różnych instrumentów finansowych i produktów, aby dywersyfikować inwestycje. Jedynie w 4 proc. przypadków, inwestorzy nie zmienili strategii.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?