32 proc. rozważa założenie IKZE

Polacy ciągle mocno wierzą w państwową emeryturę. Niewielu z nas słyszało też o nowym koncie emerytalnym - wynika z badania zleconego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami

Publikacja: 23.05.2012 20:00

Polacy wciąż mocno wierzą w emerytury z publicznego systemu

Polacy wciąż mocno wierzą w emerytury z publicznego systemu

Foto: ROL

Docierające informacje, że emerytury z publicznego systemu będą niskie nie przekonują Polaków. Prawie 2/3 (65 proc.) badanych przez CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami uważa emeryturę z ZUS i OFE za skuteczny sposób zapewnienia sobie pieniędzy do życia. Co ciekawe ten pogląd najczęściej wyrażają osoby w wieku 55-64 lat (78 proc.) oraz ponad połowa osób w wieku 18-24 lat. Paradoksalnie zaś zmiana systemu emerytalnego i problem niskich emerytur najmocniej dotyczy właśnie najmłodszych.

Na kolejnych miejscach wśród najbardziej skutecznych sposobów zapewnienia pieniędzy na emeryturze Polacy wskazują dłuższą pracę (34 proc.), indywidualne oszczędzanie (34 proc.) oraz dochody z nieruchomości (23 proc.).

 

Choć co trzeci Polak uważa, że należy oszczędzać, to równocześnie niespełna 1/4 badanych deklaruje, że rzeczywiście to robi. Można jednak wyciągnąć wniosek z badania, że wzrosła świadomość konieczności dodatkowego na przyszłość. Dotyczy to jednak głównie osób wchodzących na rynek pracy, lepiej wykształconych oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Polacy nie znają produktów do oszczędzania w ramach III filara. Aż 86 proc. Polaków odpowiada, że nie zna takich produktów, a tylko 12 proc., że zna. Ci, którzy deklarują znajomość produktów III-filarowych wymieniają: fundusze inwestycyjne (17 proc.), IKE (13 proc.) i OFE (11 proc.). Nowy produkt służący do oszczędzania - indywidualne kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), który wprowadzono od tego roku, wskazało zaledwie 3 proc. tych, którzy w ogóle znają produkty emerytalne.

Polacy jeśli już stawiają na jakieś formy oszczędzanie to głównie takie, jakie oferują banki. Najbardziej popularnymi są lokaty bankowe. W ten sposób oszczędza 45 proc. tych, którzy deklarują, że to robią i 15 proc. wszystkich badanych.

Badanie pokazuje, że Polacy mają niewielką wiedzę na temat nowego produktu emerytalnego – IKZE. Zaledwie 12 proc. odpowiedziała, że słyszało o tym koncie. Kolejne 87 proc. nic o tym produkcie nie wie. Co więcej nie potrafimy ocenić atrakcyjności ulgi podatkowej w ramach IKZE (1/3 badanych). Dla przypomnienia wpłaty na IKZE (do 4 proc. wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne) można odpisać od podstawy opodatkowania. Co też ważne 37 proc. ankietowanych ulgę w IKZE uznaje jako nieatrakcyjną, a mniej, bo 27 proc. jako atrakcyjną (częściej młodzi).

Być może ocena atrakcyjności ulgi lub brak o niej wiedzy powoduje, że 62 proc. Polaków nie zamierza korzystać z IKZE. Równocześnie prawie 1/3 (32 proc.) rozważa taką możliwość. Głównie są to osoby w wieku 35-44 lat, lepiej wykształcone. W tym jednak tylko 2 proc. deklaruje, ze zamierza w tym roku rozpocząć oszczędzanie na IKZE, a nie tylko bierze to pod uwagę. W połowie kwietnia co setny respondent zadeklarował, że posiada IKZE. Zupełny brak zainteresowania oszczędzaniem na IKZE najczęściej wyrażają rolnicy i osoby pracujące na własny rachunek.

Dyskusje wokół emerytur i ostatnie zmiany w systemie emerytalnym skłoniły połowę badanych (52 proc.) do refleksji nad własną przyszłością finansową i dały impuls prawie połowie (49 proc.) do zainteresowania się funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Skłoniły także 27 proc. do rozpoczęcia indywidualnego oszczędzania.

Badanie przeprowadził CBOS w dniach 12-18 kwietnia na grupie 1018 Polaków. Zostało zaprezentowane na Forum Funduszy Inwestycyjnych 2012.

Docierające informacje, że emerytury z publicznego systemu będą niskie nie przekonują Polaków. Prawie 2/3 (65 proc.) badanych przez CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami uważa emeryturę z ZUS i OFE za skuteczny sposób zapewnienia sobie pieniędzy do życia. Co ciekawe ten pogląd najczęściej wyrażają osoby w wieku 55-64 lat (78 proc.) oraz ponad połowa osób w wieku 18-24 lat. Paradoksalnie zaś zmiana systemu emerytalnego i problem niskich emerytur najmocniej dotyczy właśnie najmłodszych.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają