Oddaj mieszkanie, weź rentę

TU Europa wprowadza ubezpieczenie rentowe o charakterze odwróconej hipoteki

Publikacja: 21.05.2012 23:24

To pierwsze na rynku takie rozwiązanie oferowane przez ubezpieczyciela. Kierowane jest do samotnych osób po 65. roku życia, które są właścicielami nieruchomości. Nie muszą mieć statusu emeryta.

Dzięki przeniesieniu prawa własności na ubezpieczyciela, dostaną one dożywotnią comiesięczną rentę.

– Jej wysokość zależeć będzie m.in. od wartości nieruchomości, a także od wieku ubezpieczanej osoby. Szacuję, że do śmierci otrzyma świadczenia warte około 50 proc. wartości mieszkania – mówi Krzysztof Mędrala, wiceprezes TU Europa.

Przy symulacji renty dla 75-letniej osoby, która ma 50 metrowe mieszkanie w Warszawie warte 400 tys. zł miesięczna renta wyniesie około 770 zł. Ubezpieczyciel pokryje też koszt czynszu, ale już nie opłat eksploatacyjnych. Renta podlega indeksacji co 2 lata. Firma nie wyklucza, że w najbliższych miesiącach dostęp do produktu zostanie poszerzony o małżeństwa.

– Mimo że renta z tytułu odwróconej hipoteki nie wydaje się oszałamiająca, to jednak bardzo ważny produkt, aby pobudzić społeczną dyskusję na temat zabezpieczenia się na emeryturze. Jeśli dzieci starszej osoby usłyszą, że chce ona przekazać prawo własności swojego mieszkania czy domu za comiesięczną rentę, może same zdecydują się pomóc, tym samym nie tracąc w przyszłości prawa do dziedziczenia nieruchomości – zauważa Adam Sankowski, pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM.

Od 2005 r. w Polsce zawarto około 6 tys. umów z tytułu odwróconej hipoteki. W ciągu najbliższych pięciu lat prognozuje się, że rocznie będzie zawieranych 3-4 tys. umów rocznie.

– Mamy plan, by mieć w tej liczbie znaczny udział – dodaje Krzysztof Mędrala. W Europie produkty bazujące na odwróconej hipotece są oferowane w 13 krajach. Wartość umów podpisanych z tego tytułu w 2009 r. wyniosła 4,7 mld euro, z czego 60 proc. pochodziło z rynku brytyjskiego.

Według prognoz GUS w 2035 r. co piąty Polak będzie miał ponad 65 lat. Średnia długość życia mężczyzn wydłuży się do 77,6 lat (z 72,1 lat obecnie), a kobiet do 83,3 lat (wobec 80,6 lat).

Na skutek systematycznego starzenia się społeczeństwa i jednocześnie wzrostu długości życia, skucesywnie spadać będzie wysokość otrzymywanej emerytury.

Jak wynika z rządowych wyliczeń, stopa zastąpienia, czyli ile wyniesie jej wysokość w stosunku do ostatniej pensji wyniesie 30-40 proc. Kalkulatory, które pomogą oszacować przyszłe świadczenia zamieszczamy na www.mojaemerytura.rp.pl

 

Przykład symulacji renty

Emeryt w wieku 75 lat, który opłacił składkę w formie przeniesienia własności do mieszkania położonego w Warszawie o powierzchni 50m2 o wartości 400 000 zł i opłatach czynszowych wynoszących 200 zł miesięcznie, może otrzymać miesięczną rentę dożywotnią w wysokości 770 zł. Dodatkowo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA będzie pokrywało co miesiąc opłaty czynszowe w wysokości 200 zł.

(Symulacja przy założeniu, że klient wybrał 36-miesięczny gwarantowany okres wypłaty renty dla uposażonego.)

To pierwsze na rynku takie rozwiązanie oferowane przez ubezpieczyciela. Kierowane jest do samotnych osób po 65. roku życia, które są właścicielami nieruchomości. Nie muszą mieć statusu emeryta.

Dzięki przeniesieniu prawa własności na ubezpieczyciela, dostaną one dożywotnią comiesięczną rentę.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?