ZUS przypomni o obowiązku zapisania do OFE

Jeśli samodzielnie nie wybierzemy OFE, zrobi to za nas ZUS

Publikacja: 22.05.2012 02:45

Wysokość opłat pobieranych od klientów

Wysokość opłat pobieranych od klientów

Foto: Rzeczpospolita

ZUS niebawem rozpocznie wysyłanie listów, w których przypomni, że zapisanie się do OFE jest obowiązkowe. Osoby, które otrzymają korespondencję z ZUS, mają czas do 10 lipca na zawarcie umowy z funduszem. Jeśli do tego czasu tego nie zrobią, zostaną zakwalifikowane do losowania, które odbędzie się 31 lipca.

Zdaniem ekspertów wprowadzony w tym roku zakaz akwizycji w bardzo istotny sposób wpłynie na liczbę osób biorących udział w losowaniu. Pierwsze miesiące tego roku pokazują, że Polacy niechętnie korzystają z możliwości korespondencyjnego zapisywania się do OFE. Każdego roku na rynek pracy wchodzi kilkaset tysięcy osób i większość z nich, jeśli spełnią się przepowiednie specjalistów, będzie brać udział w losowaniu.

Towarzystwa emerytalne zastanawiają się, jak dotrzeć do klientów i jakie kanały komunikacji wykorzystywać. Paweł Michalik, członek zarządu AXA PTE, mówi, że wprowadzone także od 2012 roku ograniczenia w aktywności reklamowej nie pozwalają na dotarcie do potencjalnych klientów i zainteresowanie ich ofertą.

– Dlatego w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją liczby członków wszystkich funduszy emerytalnych na dotychczasowych poziomach, a jedynym czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na zmiany będzie losowanie – wskazuje Paweł Michalik.

Warto pamiętać, że osoby, które wezmą udział w losowaniu, zostaną przydzielone tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne, czyli ING, Aviva i PZU Złota Jesień. Bez względu na to, jakie wyniki inwestycyjne osiągnęły.

Do najbliższego losowania zakwalifikowały się trzy z 14 podmiotów. Są to Amplico, Generali i PKO BP Bankowy.

My jednak zachęcamy do samodzielnego wyboru funduszu. Choćby z tego powodu, że do wyboru mamy wówczas większą liczbę funduszy. A do tego, im dłużej zwlekamy z decyzją o wyborze OFE, tym dłużej nasze składki przebywają w ZUS i nie są inwestowane. W naszym interesie leży więc, aby wybrać fundusz. Wystarczy przyjrzeć się ofercie poszczególnych OFE i ich wynikom.

Po przeprowadzeniu losowania ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o jego wyniku. Z kolei fundusz, do którego zostali przypisani, przesyła im warunki członkostwa z informacją o przysługujących im prawach, list powitalny, prospekt informacyjny oraz – co najważniejsze – umowę. Wystarczy ją wówczas podpisaną odesłać do tego OFE.

 

Masz pytanie, wyślij e-mail do redaktora sekcji „Moje pieniądze" Jeremiego Jędrzejkowskiego j.jedrzejkowski@rp.pl

Poradnik „Rzeczpospolitej"

1. Gdzie szukać informacji o funduszach emerytalnych?

Można je znaleźć na stronie www.knf.gov.pl. Są tam m.in. dane o tym, jak fundusze inwestowały składki klientów w przeszłości i jakie pobierają opłaty. Są w zakładce: Opracowania – Rynek emerytalny.

2. „Rz" co pół roku – w kwietniu i październiku publikuje ranking OFE

Może być on pomocny w wyborze funduszu emerytalnego. Oceniamy w nim m.in. wyniki inwestycyjne funduszy w różnych okresach, podejmowane ryzyko inwestycyjne oraz stabilność wypracowanych stóp zwrotu.

ZUS niebawem rozpocznie wysyłanie listów, w których przypomni, że zapisanie się do OFE jest obowiązkowe. Osoby, które otrzymają korespondencję z ZUS, mają czas do 10 lipca na zawarcie umowy z funduszem. Jeśli do tego czasu tego nie zrobią, zostaną zakwalifikowane do losowania, które odbędzie się 31 lipca.

Zdaniem ekspertów wprowadzony w tym roku zakaz akwizycji w bardzo istotny sposób wpłynie na liczbę osób biorących udział w losowaniu. Pierwsze miesiące tego roku pokazują, że Polacy niechętnie korzystają z możliwości korespondencyjnego zapisywania się do OFE. Każdego roku na rynek pracy wchodzi kilkaset tysięcy osób i większość z nich, jeśli spełnią się przepowiednie specjalistów, będzie brać udział w losowaniu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami