Składki z budżetu za wychowujących dzieci

Nie tylko pracownicy, ale też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujące w rolnictwie, na podstawie umów zleceń oraz duchowni oraz bezrobotni mają mieć opłacane składki emerytalną i rentową przez budżet państwa w czasie wychowywania dzieci.

Publikacja: 08.05.2012 20:12

Składki z budżetu za wychowujących dzieci

Foto: Bloomberg

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje, że budżet będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które wychowują dzieci. Projektowana nowelizacja zawiera propozycję zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka.

Składki te, tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych ( czyli pracowników), ma finansować budżet państwa za pośrednictwem ZUS lub KRUS.

Składki będą opłacana do trzech lat jeśli ktoś zdecyduje się na przerwę  w aktywności zawodowej ( lub w poszukiwaniu pracy) po to by osobiście opiekować się dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Jeśli zaś dzieci będą miały

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność, to pomoc państwa w opłacaniu składek może zostać przedłużona do 6 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W projekcie ustawy wprowadzono dwie podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem w systemie powszechnym (czyli w ZUS).  Dla osób posiadających 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem, miałaby to być kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, natomiast dla osób nie posiadających stażu ubezpieczeniowego, osób bezrobotnych, oraz osób z krótszym, niż półroczny, stażem podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota 75  proc.  minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast osoby dotąd nieubezpieczone oraz osoby z krótkim stażem ubezpieczeniowym będą miały ustaloną inną podstawę wymiaru składek. – proponuje resort. Będą one mogły wybrać czy chcą się ubezpieczyć w ZUS czy w KRUS.

Jeśli ktoś jest ubezpieczony w KRUS, to jego składa emerytalna i rentowa za czas opieki nad dzieckiem ma wynosić 10 proc.  emerytury podstawowej.

Resort chce by składki były opłacane tylko za te osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Dodatkowo warunkiem skorzystania z ubezpieczenia w okresie wychowywania dziecka będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS (KRUS) zawierającego m.in. datę rozpoczęcia (nie wcześniejszą niż data złożenia wniosku) i datę zakończenia okresu wychowywania objętego ubezpieczeniem wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

MPiPS wyjaśniło, że ustawa będzie odnosiła się do rodziców dzieci, które urodziły się po 31 grudnia 2012 r. Wyjątek będzie dotyczył przepisów określających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat czterech podlegających ubezpieczeniom w systemie powszechnym. Ministerstwo zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Pełny tekst projektu nowej ustawy można przeczytać stronie MPiPS (link).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje, że budżet będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które wychowują dzieci. Projektowana nowelizacja zawiera propozycję zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka.

Składki te, tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych ( czyli pracowników), ma finansować budżet państwa za pośrednictwem ZUS lub KRUS.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy