CBOS: większość Polaków przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego

Choć wydłużenie wieku emerytalnego nie podoba się w większości Polakom, to więcej wątpliwości mają w sprawie dłuższej pracy pań niż panów

Publikacja: 25.04.2012 19:04

CBOS: większość Polaków przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego

Foto: ROL

Z propozycją podniesieniu wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat opowiada się niespełna jedna piąta Polaków (18 proc.), a kobiet - tylko co dziewiąty respondent (11 proc.). tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.

79  proc. dorosłych Polaków jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat, a 86 proc. nie popiera podwyższenia wieku emerytalnego kobiet do 67 lat .

Zwolennikami rządowej propozycji są najczęściej mieszkańcy miast liczących ponad 500 tys. ludności (25 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (23 proc.) oraz stosunkowo dobrze sytuowani - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1 tys. 500 zł (21 proc.). Podwyższenie wieku emerytalnego obu płci akceptuje też kadra kierownicza i specjaliści (28 proc.) oraz właściciele firm (26 proc.).

Uzgodniony przez partie rządzące kompromis w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, zakładający możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, jest w ocenie większości Polaków niezadowalający. Dwie trzecie badanych (66 proc.) uważa, że w zbyt małym stopniu wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Z kolei co ósmy respondent (13 proc.) sądzi, że zawarte porozumienie w zbyt małym stopniu uwzględnia potrzeby budżetu państwa, które wynikają ze starzenia się społeczeństwa. Tylko 11 proc. ankietowanych dobrze ocenia wypracowane przez koalicjantów rozwiązanie.

W badaniu zapytano osoby, które mają być objęte propozycja rządowa czy skorzystają z częściowej, wcześniejszej emerytury, czy będą pracowały do 67 lat. Przeważająca grupa deklaruje, że wybrałaby pracę do 67. roku życia i wyższe świadczenie emerytalne. Nieco więcej niż jedna czwarta badanych z tej grupy zdecydowałaby się raczej na wcześniejsze zakończenie pracy, częściową emeryturę i niższe świadczenie w przyszłości.

Ale dłuższa pracę najczęściej planują osoby, dla których jest to odległa perspektywa, czyli respondenci mający 18-24 lata (60 proc.) oraz osoby w wieku 25-34 lat (50 proc.). Zdecydowanie najczęściej do 67. roku życia chcieliby pracować uczniowie i studenci (72 proc.). Częściej niż przeciętnie deklaracje takie składają osoby z wyższym wykształceniem oraz badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (po 54 proc.).

Badanie przeprowadzono 12-18 kwietnia br. na 1018-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Katarzyna Szczypek, Head of Department, On Board Public Relations

Wyniki badania wskazują, że Polacy nie wierzą, że proponowane zmiany w systemie emerytalnym, a w szczególności przedłużenie wieku emerytalnego, zapewnią im bezpieczną przyszłość . Tocząca się od pewnego czasu dyskusja jedynie wzmaga brak zaufania w tej kwestii do państwa i sprawia, że większość z nas na myśl o wysokości swojej przyszłej emerytury czuje lęk i niepokój.  Wydawałoby się więc, że sytuacja ta powinna wpływać na decyzje Polaków związane z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Tymczasem, mimo, że wiele wskazuje na to, iż na emeryturze będziemy mieli tyle, ile sami odłożymy, ponad połowa Polaków nie zamierza dodatkowo oszczędzać na ten cel. Dopiero likwidacja ZUS i OFE mogłaby skłonić nas do zmiany zachowań. Ponieważ raczej nikt nie ma wątpliwości, że środki z funduszu ubezpieczeń społecznych będą niewystarczające, kwestia samodzielnego, świadomego oszczędzania na przyszłą emeryturę jest nie tylko istotnym problemem społecznym, ale również wielkim wyzwaniem dla państwa oraz instytucji rynku finansowego, które powinny wspólnie pracować na rzecz rozwijania wiedzy Polaków w tym zakresie. Może więc Polacy bardziej niż kampanii budujących poparcie i zrozumienie dla planowanych zmian w systemie potrzebują obecnie przemyślanej komunikacji podkreślającej potrzebę świadomego, dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę? Niewątpliwie byłoby to z korzyścią dla wszystkich, nie tylko dla przyszłych emerytów, ale również dla państwa jak i samych instytucji finansowych.

Z propozycją podniesieniu wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat opowiada się niespełna jedna piąta Polaków (18 proc.), a kobiet - tylko co dziewiąty respondent (11 proc.). tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.

79  proc. dorosłych Polaków jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat, a 86 proc. nie popiera podwyższenia wieku emerytalnego kobiet do 67 lat .

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą