Wpłata na IKZE zależy od zarobków

Osoba zarabiająca 3,5 tys. zł może wpłacić na IKZE w tym roku 1680 zł, a ten kto zarabia 9 tys. zł brutto może wykorzystać pełen limit - 4030,8 zł

Publikacja: 24.04.2012 08:54

Warto oszczędzać nawet niewielkie kwoty, ale regularnie

Warto oszczędzać nawet niewielkie kwoty, ale regularnie

Foto: Fotorzepa

Odkładając systematycznie przez 30 lat 4 proc. pensji można nawet 2-krotnie podnieść wysokość przyszłej emerytury - wynika z wyliczeń AXA. Odkładanie tej części pensji umożliwia nowy produkt służący do dodatkowego oszczędzania na przyszłą - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Osobę, która chce odkładać pieniądze na tym nowym koncie obowiązuje ustalony roczny limit wpłat, który jest uzależniony od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Innymi słowy, w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że limit wpłat jest uzależniony od osiąganych w poprzednim roku zarobków brutto.

Jeśli osoba uzyskuje dochody z jednego źródła (np. z jednej umowy o pracę) indywidualny limit wpłat na IKZE może wyliczyć na podstawie zaświadczeń RMUA, które przekazuje pracownikom pracodawca. Może również zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wskazanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalonej za rok poprzedni. Niektóre podmioty, jak np. TFI SKOK przygotowało specjalny wzór informacji dla pracodawcy.

Jeśli ktoś uzyskuje dochody z wielu źródeł (np. z kilku umów o pracę) ma nieco większy problem.  Limit wpłat na IKZE wyliczy sumując kwoty stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustaloną za rok poprzedni w oparciu o wynagrodzenie osiągane u każdego z pracodawców.

Przypomnijmy, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków w ubiegłym roku. W 2011 r. było to 100 770 zł, czyli limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć 4 proc. od tej kwoty co daje 4030,80 zł.

W przypadku osób, które osiągają niskie dochody mogą wpłacić na IKZE 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku (1386 zł). Przekłada się to na 665,28 zł, które może odprowadzić na nowe konto.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą również mogą oszczędzać środki w ramach IKZE. W ich przypadku limit  wpłat na IKZE jest taki sam jak dla osoby nieprowadzących takiej działalności.

Warto pamiętać, że wpłaty do IKZE będzie można odliczyć od dochodu w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym te wpłaty były dokonywane. Jeśli wpłaci pieniądze w tym roku, będziemy mogli je odliczyć od podstawy opodatkowania w przyszłym roku przyszłym roku przy rozliczaniu PIT za 2012 r. Możliwość odliczenia podatku nie oznacza, że w ogóle nie zapłaci się go. Wypłaty IKZE podlegają bowiem opodatkowaniu.

 

Jak wyliczyć indywidualny limit wpłat na IKZE

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Miesięczne wynagrodzenie w 2011r. stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne

3 500zł

9 000zł

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2011r.

42 000 zł

 

[3 500 zł x 12 miesięcy]

100 770 zł

[9 000 zł x 12 miesięcy = 108 000 zł, ale kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2011r. wynosiła 100 770 zł]

 

Limit wpłat na IKZE w 2012r. [kwotę limitu będzie można odliczyć od dochodu w 2012r.]

1 680 zł

 

[4% x 42 000 zł]

4 030, 80 zł

 

[4% x 108 000 zł = 4 320 zł – kwota przekracza ustalony limit wynoszący 4030,80]

Stawka podatku dochodowego

18 proc.

32 proc.

Ulga podatkowa w 2012r.

302,40 zł

 

[18% x 1 680 zł]

1289, 86 zł

 

[32% x 4030,80 zł]

Źródło: TFI SKOK

Odkładając systematycznie przez 30 lat 4 proc. pensji można nawet 2-krotnie podnieść wysokość przyszłej emerytury - wynika z wyliczeń AXA. Odkładanie tej części pensji umożliwia nowy produkt służący do dodatkowego oszczędzania na przyszłą - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Osobę, która chce odkładać pieniądze na tym nowym koncie obowiązuje ustalony roczny limit wpłat, który jest uzależniony od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Innymi słowy, w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że limit wpłat jest uzależniony od osiąganych w poprzednim roku zarobków brutto.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą