Uwagę inwestorów przyciągają fundusze dłużne

Od początku roku fundusze pozyskały 6,7 mld zł, w porównaniu z 0,4 mld zł w całym 2011 roku. W tym czasie saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło 2,1 mld zł, a do funduszy przeznaczonych dla wybranych inwestorów 4,6 mld zł

Publikacja: 13.04.2012 12:52

Uwagę inwestorów przyciągają fundusze dłużne

Foto: Analizy Online

Marzec to drugi miesiąc z rzędu, w którym saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było dodatnie - wynika z szacunków Analiz Online. Saldo tych operacji dla 607 funduszy krajowych wyniosło ok. 5,2 mld zł. To najlepszy wynik od lipca 2007 roku, kiedy branża pozyskała prawie 6 mld zł nowego  kapitału.

 

 

Gros marcowego napływu to środki wniesione do funduszy stanowiących wehikuły inwestycyjne dla wybranych inwestorów lub instytucji. Są to w większości fundusze zamknięte aktywów niepublicznych, nieruchomości, sekurytyzacyjne, rzadko akcyjne czy dłużne. Łącznie fundusze przeznaczone dla niedetalicznych klientów pozyskały 4,1 mld zł.

Całkiem nieźle wyglądają również dane o sprzedaży w segmencie funduszy dedykowanych klientom detalicznym. Już trzeci miesiąc z rzędu notują one przewagę wpłat nad wypłatami, tym razem sięgającą 1,1 mld zł, w porównaniu z 0,9 mld zł w lutym. Od kilku miesięcy uwagę inwestorów skutecznie przyciągają fundusze dłużne. W marcu pozyskały one prawie 0,9 mld zł, co oznacza, iż w ciągu 3 miesięcy saldo wpłat i wypłat sięgnęło 1,8 mld zł. Klienci wybierają przede wszystkim fundusze lokujące aktywa w dług polski.

Trzeci miesiąc z rzędu dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły także fundusze gotówkowe i pieniężne, które tym razem pozyskały 250 mln zł nowego kapitału. Na 40 funduszy, dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnął prawie co trzeci.

Marzec był również udany dla funduszy akcyjnych, które drugi miesiąc z rzędu zamykają z dodatnim bilansem sprzedaży. Niemal co drugi pozyskał nowy kapitał, a łączne saldo wpłat i wypłat przekroczyło 200 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze akcji polskich o uniwersalnych strategiach inwestycyjnych. Klienci chętnie nabywają również jednostki funduszy inwestujących w akcje małych i średnich spółek. W marcu wpłacili do nich netto ponad 60 mln zł.

Wciąż słabo wygląda sprzedaż funduszy lokujących aktywa na rynkach zagranicznych. W styczniu i lutym pozyskały symboliczne kilka mln zł, ale już w marcu odnotowały bilans ujemny sięgający -20 mln zł. W marcu dodatni bilans sprzedaży odnotowały również fundusze absolutnej stopy zwrotu, rzędu 90 mln zł. W liczącej blisko 30 funduszy grupie, nadwyżkę wpłat notuje jednak zaledwie kilka. Fundusze mieszane kontynuują złą passę, po raz szesnasty z rzędu zamykając miesięczny bilans sprzedaży pod kreską. Tym razem przewaga odkupień sięgnęła -220 mln zł, a od początku roku już blisko -660 mln zł. Klienci wycofują środki zarówno z funduszy stabilnego wzrostu (ponad -100 mln zł), jak i zrównoważonych (ponad -110 mln zł). Jedynie fundusze aktywnej alokacji odnotowały symboliczne napływy netto, rzędu kilku mln zł.

 

Na 32 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które publikują dane o aktywach funduszy, w marcu dodatni bilans sprzedaży odnotowało blisko 20. Najwięcej nowych środków pozyskały te TFI, które są aktywne na rynku funduszy dedykowanych, czyli Copernicus Capital, Ipopema, a także Skarbiec. Tylko te trzy towarzystwa pozyskały łącznie 3,7 mld zł. Wśród towarzystw specjalizujących się w ofercie dla klientów detalicznych, najwyższe saldo wpłat i wypłat odnotowało Union Investment TFI, które pozyskało łącznie ponad 0,4 mld zł. Po przeciwnej stronie znalazły się TFI: PKO, BPH oraz Investors.

W sumie od początku roku fundusze pozyskały 6,7 mld zł, w porównaniu z 0,4 mld zł w całym 2011 roku. W tym czasie saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło 2,1 mld zł (-6,0 mld zł w 2011 roku), a do funduszy przeznaczonych dla wybranych inwestorów 4,6 mld zł (6,3 mld zł w 2011 roku).

Marzec to drugi miesiąc z rzędu, w którym saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było dodatnie - wynika z szacunków Analiz Online. Saldo tych operacji dla 607 funduszy krajowych wyniosło ok. 5,2 mld zł. To najlepszy wynik od lipca 2007 roku, kiedy branża pozyskała prawie 6 mld zł nowego  kapitału.

Gros marcowego napływu to środki wniesione do funduszy stanowiących wehikuły inwestycyjne dla wybranych inwestorów lub instytucji. Są to w większości fundusze zamknięte aktywów niepublicznych, nieruchomości, sekurytyzacyjne, rzadko akcyjne czy dłużne. Łącznie fundusze przeznaczone dla niedetalicznych klientów pozyskały 4,1 mld zł.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży