Resort pracy ma gotowy projekt dot. wieku emerytalnego

Ministerstwo pracy i polityki społecznej opracowało nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada ona między innymi stopniowe zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego do 67. roku życia

Publikacja: 10.04.2012 20:14

Projekt, zawierający 65 stron, znajduje się na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja zawiera między innymi rozwiązania przewidujące możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Świadczenie to ma wynosić 50 procent pełnej kwoty oferowanej 67-latkom.

Podnosząc wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 roku o 1 miesiąc co cztery miesiące, poziom ten zostałby osiągnięty dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet - w 2040 roku. Nowe regulacje objęłyby kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku.

W projekcie przewiduje się między innymi ujednolicenie stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do najniższej emerytury dla mężczyzn i kobiet oraz dostosowanie do podwyższonego wieku emerytalnego zasad uwzględniania tak zwanego stażu hipotetycznego w wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy.

W nowelizacji mowa jest też o okresie ochronnym dla osób zbliżających się do emerytury. Proponuje się wyraźne przesądzenie, że ochrona ta będzie trwała do czasu osiągnięcia nowego, wydłużonego wieku emerytalnego.

Jak czytamy, w ramach kontynuacji reformy systemu emerytalnego rozpoczętej w 1999 roku proponuje się ograniczenie stosowania przepisów, umożliwiających wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, które dotychczas funkcjonują w systemie emerytalnym rolników oraz sędziów i prokuratorów.

W związku ze zmianą wieku emerytalnego modyfikacji ulegnie rządowy program "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+", który zawiera pakiet działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w Polsce. Dla osób w wieku 60+ będzie przygotowany oddzielny program działań prozatrudnieniowych.

Resort pracy podkreśla, że obecnie Polska ma jedno z najmłodszych społeczeństw Europy, z najmniejszą liczbą emigrantów. Jednak zgodnie z prognozami GUS, w roku 2035 co czwarty Polak osiągnie wiek emerytalny.

Projekt, zawierający 65 stron, znajduje się na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja zawiera między innymi rozwiązania przewidujące możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Świadczenie to ma wynosić 50 procent pełnej kwoty oferowanej 67-latkom.

Podnosząc wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 roku o 1 miesiąc co cztery miesiące, poziom ten zostałby osiągnięty dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet - w 2040 roku. Nowe regulacje objęłyby kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą