IKZE w ofercie towarzystwa SKOK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych rozpoczęło sprzedaż nowego produktu umożliwiającego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę - IKZE.

Publikacja: 10.04.2012 16:43

Nowy produkt jest dostępny na Platformie Transakcyjnej TFI SKOK. Klient decydując się na oszczędzanie w tym towarzystwie musi zawrzeć umowę z funduszem inwestycyjnym - SKOK Parasol FIO.

W ramach IKZE w tym towarzystwie osoba można stworzyć własną strategię inwestycyjną, a następnie ją zmieniać w trakcie trwania umowy. W tym przypadku do wyboru jest jeden lub dwa z pięciu subfunduszy dostępnych w ramach IKZE wchodzących w skład SKOK Parasol FIO.

Jak wynika z naszych informacji, to już siódme TFI, które wprowadziło nowy produkt emerytalny.

 

Lista podmiotów oferujących IKZE

 

Korzyści dla oszczędzającego:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdego oszczędzającego obowiązuje ustalony roczny limit wpłat do IKZE, który jest uzależniony od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Innymi słowy, w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że limit wpłat jest uzależniony od osiąganych w poprzednim roku zarobków.

Jeśli uzyskuje się dochody z jednego źródła (np. z jednej umowy o pracę) indywidualny limit wpłat na IKZE będzie można wyliczyć na przykład na podstawie zaświadczeń RMUA.

Można również zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wskazanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalonej za rok poprzedni.

Jeśli uzyskuje się dochody z wielu źródeł (np. z kilku umów o pracę) indywidualny limit wpłat na IKZE będziesz mógł wyliczyć sumując kwoty stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustaloną za rok poprzedni w oparciu o wynagrodzenie osiągane u każdego z pracodawców.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok poprzedni.

Maksymalna wpłata w 2012 r. wynosi więc 4030,80 zł ( = 4 proc. x 100 770 zł – kwota rocznego ograniczenia w 2011r.).

W przypadku, osób osiągających niskie dochody, gdy kwota odpowiadająca równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni nie przekracza 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, umożliwiono oszczędzającemu dokonanie w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Maksymalna wpłata w 2012r. w przypadku osób, których dochody spełniają ten warunek wynosi: 665,28 zł (= 4 proc. x 12 x 1 386 zł – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę)

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą również mogą oszczędzać środki w ramach IKZE oraz mają prawo do zwolnienia podatkowego w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym. Limity wpłat na IKZE obowiązujące te osoby są analogiczne do limitów obowiązujących osoby fizyczne nieprowadzących takiej działalności.

Wpłaty do IKZE będzie można odliczyć od dochodu w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym te wpłaty były dokonywane.

Nowy produkt jest dostępny na Platformie Transakcyjnej TFI SKOK. Klient decydując się na oszczędzanie w tym towarzystwie musi zawrzeć umowę z funduszem inwestycyjnym - SKOK Parasol FIO.

W ramach IKZE w tym towarzystwie osoba można stworzyć własną strategię inwestycyjną, a następnie ją zmieniać w trakcie trwania umowy. W tym przypadku do wyboru jest jeden lub dwa z pięciu subfunduszy dostępnych w ramach IKZE wchodzących w skład SKOK Parasol FIO.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą