IKZE już w PKO BP Bankowy PTE

Od poniedziałku można założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Publikacja: 12.03.2012 17:42

Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE

Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE

Foto: Archiwum

Towarzystwo było jednym z pierwszych, które otrzymało zgody nadzoru finansowego na oferowanie dodatkowych produktów do oszczędzania na emeryturę. Z ofertą właśnie startuje. To pierwsza spółka z grupy PKO, która rusza z kontami emerytalnymi. Uruchomienie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) ma także we planach PKO TFI.

Towarzystwa emerytalne od tego roku mogą oferować klientom dobrowolne produkty. Jako jedyna branża sektora finansowego musi uzyskać zgody Komisji Nadzoru Finansowego. PTE musi bowiem utworzyć dobrowolny fundusz emerytalny (DFE), którym będzie zarządzać, obok otwartego funduszu emerytalnego działającego w ramach publicznego systemu emerytalnego. Pieniądze wpłacane przez klientów w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), jak i indywidualnego konta emerytalnego (IKE) będą lokowane w nowym funduszu.

PKO BP Bankowy PTE zaproponował dość innowacyjny sposób pobierania opłat od klientów, którzy zdecydują się założyć u nich indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (poza tym oferuje także IKE). Zamiast stałej opłaty manipulacyjnej, pobieranej raz od każdej wpłaconej składki, towarzystwo proponuje jednorazową opłatę wynoszącą 400 zł lub 300 zł (gdy umowa jest zawierana drogą korespondencyjną). Będzie to opłata pobrana raz w pierwszym roku lub kolejnych latach oszczędzania, w zależności od wysokości dokonanych wpłat. W kolejnych latach klienci nie będą już jej płacić.

Dodatkowo towarzystwo planuje pobierać opłatę za zarządzanie. Jej wysokość została zapisana w prospekcie informacyjnym PKO DFE na maksymalnym poziomie 3,5 proc. Jak udało się nam ustalić, poziom opłaty będzie ustalany każdego roku i docelowo powinien być niższy od maksymalnego. W tym roku towarzystwo praktycznie nie planuje pobierać opłaty za zarządzanie, bo jej wysokość ma wynieść 0,01 proc. Ale ta promocja - podobne stosują inne podmioty - nie ma większego znaczenia, bo wpłaty dokonane w tym roku nie będą znaczące.

Dodatkowo towarzystwo, jak każdy inny podmiot oferujący indywidualne konta, może pobrać opłatę za wypłatę całości lub części pieniędzy z konta wykonaną do 12 miesięcy oszczędzania. W PKO BP Bankowy PTE jest to 50 proc. wypłaty.

Pierwsza minimalna wpłata na konto emerytalne wynosi 300 zł, a kolejne 50 zł. W ciągu roku trzeba jednak wpłacić w sumie minimum 600 zł.

- PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiada profil „zrównoważony".  Taka struktura portfela pozwoli na możliwie elastyczne reagowanie na zmiany koniunktury rynkowej oraz zachowania konkurencji.  Benchmark PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego składa się w 40 proc. z WIG-u oraz w 60 proc. z indeksu polskich obligacji skarbowych. PKO DFE będzie lokował aktywa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, a celem inwestycyjnym będzie osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu dla przyjętego benchmarku – powiedział Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji w PKO BP Bankowy PTE.

PKO IKZE można nabyć drogą korespondencyjną, w siedzibie towarzystwa lub u dystrybutorów wskazanych na stronie internetowej: www.pkopte.pl

Konto zabezpieczenia emerytalnego oferuje już kilkanaście instytucji finansowych. Wśród towarzystw emerytalnych są to już: PZU, Amplico, Allianz i Nordea. W kwietniu z ofertą planuje wystartować ING PTE. Taki plan ma także m.in. PTE Pocztylion-Arka.

 

Wpłaty na IKZE

są zwolnione z podstawy opodatkowania. Zatem wpłaty dokonane w tym roku będzie można odpisać rozliczając PIT w przyszłym roku za 2012 r.

Na nowe konto emerytalne można wpłacić 4 proc. podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej. Nie więcej jednak niż 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków, co daje kwotę 4030,8 zł w 2012 r.

Jeśli dochody do 15 września poprzedniego roku kalendarzowego były niższe niż 12-krotność wynagrodzenia minimalnego (mniej niż 17 tys. zł), to w następnym roku można wpłacić na nowe konto równowartość 4 proc. od 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 660 zł. Niewiele wyższy jest limit dla samozatrudnionych odprowadzających najniższą składkę na ubezpieczenie emerytalne. W ich przypadku w 2011 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne nie przekroczyła 25 tys. zł. Zatem na IKZE mogą wpłacić w tym roku mniej niż 1 tys. zł.

 

IKZE mogą oferować:

 

Towarzystwo było jednym z pierwszych, które otrzymało zgody nadzoru finansowego na oferowanie dodatkowych produktów do oszczędzania na emeryturę. Z ofertą właśnie startuje. To pierwsza spółka z grupy PKO, która rusza z kontami emerytalnymi. Uruchomienie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) ma także we planach PKO TFI.

Towarzystwa emerytalne od tego roku mogą oferować klientom dobrowolne produkty. Jako jedyna branża sektora finansowego musi uzyskać zgody Komisji Nadzoru Finansowego. PTE musi bowiem utworzyć dobrowolny fundusz emerytalny (DFE), którym będzie zarządzać, obok otwartego funduszu emerytalnego działającego w ramach publicznego systemu emerytalnego. Pieniądze wpłacane przez klientów w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), jak i indywidualnego konta emerytalnego (IKE) będą lokowane w nowym funduszu.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora