OFE miały zysk w lutym

Fundusze emerytalne odrabiają straty z drugiej połowy ubiegłego roku. W lutym znów miały zysk. W ciągu dwóch miesięcy ich aktywa wzrosły o 10 mld zł

Publikacja: 05.03.2012 18:02

OFE miały zysk w lutym

Foto: ROL

Dobra koniunktura giełdowa pozytywnie wpływa na wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych. Drugi miesiąc z rzędu miały dodatni wynik. Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE zwiększyła się 1,3 proc. (w styczniu o 3,5 proc.).

Na ten wynik wpływ miały przede wszystkim wzrost kursów akcji małych spółek giełdowych. sWIG80 wzrósł bowiem aż  o ponad 10 proc. Indeks skupiający średniej wielkości spółki skoczył o 5 proc. Gorzej wypadły największe spółki. Indeks WIG20 nieznacznie, ale spadł o 0,6 proc. OFE pomogły także obligacje, których ceny rosły, choć nie tak dynamicznie jak w styczniu.

Jak podkreślają Analizy Online wpływ na sytuację w minionym miesiącu miały operacje płynnościowe przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny, które w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko bankructw gospodarek europejskich. Poza tym dane gospodarcze, które  potwierdziły pozytywne tendencje w gospodarce. W Europie wiele wskaźników wyprzedzających odnotowało dalsze wzrosty, a w Stanach Zjednoczonych dalej poprawia się sytuacja na rynku pracy, a wskaźniki wyprzedzające utrzymują się na stabilnych dobrych poziomach.

W lutym najlepiej wypadł fundusz Polsat. Jego wynik to 2,8 proc. To znacznie wyższy zysk niż wypracowały pozostałe fundusze, wynika zaś ze składu portfela inwestycyjnego Polsatu, w którym znaczącą część w porównaniu z konkurencją mają właśnie akcje giełdowych maluchów. Na kolejnym miejscu uplasowało się PKO BP Bankowy (1,33 proc.) oraz ING (1,29 proc.). Najsłabszy wynik miał ubiegłoroczny lider – AXA (0,8 proc.).

Gdy analizuje się dłuższe okresy to okazuje się, że w większości wyniki OFE są już pozytywne. Za 12 miesięcy inwestycji tylko dwa OFE mają stratę (Polsat i Pocztylion). A przeciętny wynik wszystkich OFE to 0 proc. Za dwa i więcej lat wyniki są już dwucyfrowe.

Zarządzający funduszami emerytalnymi pozytywnie oceniają sytuację na rynku kapitałowym w tym roku. Spodziewają się także, że pozytywny wynik z inwestycji uda się utrzymać i ich stopa zwrotu za ten rok wyniesienie od kilku do nawet 10 proc. Przypomnijmy, że w 2011 r. miały stratę.

W lutym ponownie wzrosły tez aktywa OFE. Zwiększyły swoją wartość o 1,7 mld zł (0,7 proc.) do poziomu 234,8 mld zł. A od początku tego roku wartość pieniędzy zgromadzonych na kontach emerytalnych wzrosła o nieco ponad 10 mld zł (4,5 proc.). Jak podkreślają Analizy Online, aby aktywa OFE osiągnęły rekordowy poziom z czerwca 2011 r. - 236,8 mld zł, musiałyby zyskać na wartości jeszcze 0,9 proc., czyli 2 mld zł.

Na wzrost aktywów miał wpływ przede wszystkim dodatni wynik z zarządzania, który wyniósł 2,9 mld zł (w styczniu 8 mld zł). Drugim z pozytywnych czynników był przelew bieżących składek z ZUS. OFE dostały aż 1,09 mld zł. Ostatni przelew nastąpił jednak ostatniego dnia lutego i ostatecznie został zarejestrowany na kontach OFE dopiero na początku marca. Realnie otrzymały zatem 603,7 mln zł (w styczniu była to kwota 385,2 mln zł).

Dobra koniunktura giełdowa pozytywnie wpływa na wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych. Drugi miesiąc z rzędu miały dodatni wynik. Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE zwiększyła się 1,3 proc. (w styczniu o 3,5 proc.).

Na ten wynik wpływ miały przede wszystkim wzrost kursów akcji małych spółek giełdowych. sWIG80 wzrósł bowiem aż  o ponad 10 proc. Indeks skupiający średniej wielkości spółki skoczył o 5 proc. Gorzej wypadły największe spółki. Indeks WIG20 nieznacznie, ale spadł o 0,6 proc. OFE pomogły także obligacje, których ceny rosły, choć nie tak dynamicznie jak w styczniu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora