Wartość aktywów zagranicznych funduszy spadła do 3,6 mld zł

Wartość aktywów zagranicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku, wyniosła na koniec grudnia 3,6 mld zł, prawie o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie aktywa funduszy oferowanych przez polskie TFI zmalały o niecałe 2 proc. do 114,4 mld zł

Publikacja: 07.02.2012 17:43

W ujęciu dolarowym fundusze straciły znacznie więcej bo blisko 20 proc. Ich aktywa wyrażonej w amerykańskiej walucie – to w niej dokonuje transakcji większość funduszy zagranicznych – wyniosły na koniec roku 1,06 mld dolarów.

Jak podają Analizy Online, wyniki zarządzania, bezpośrednio uzależnione od koniunktury na rynkach, odpowiadają za ponad 0,3 mld zł spadku aktywów.

Najwięcej, bo o jedną trzecią, czyli o 660 mln zł spadły aktywa funduszy akcji. Najbardziej ucierpieli inwestorzy, którzy przed rokiem zdecydowali się na fundusze Azji i Pacyfiku – wartość ich oszczędności spadła o 44 proc. oraz na Europę Środkową i Bliski Wschód – o 38 proc.

W rezultacie na koniec roku w funduszach akcji ulokowane było 1,3 mld zł, a ich udział w rynku spadł do 36 proc. w porównaniu do 51 proc. rok wcześniej.

Ich miejsce w portfelach inwestorów zajęły przede wszystkim fundusze dłużne, których aktywa w skali roku urosły o 57 proc., a udział w całym rynku funduszy zagranicznych wynosi obecnie 34 proc.

W skali całego ubiegłego roku saldo wpłat i wypłat do funduszy oferowanych przez duże międzynarodowe towarzystwa było na niewielkim plusie i wyniosło ponad 50 mln zł, głównie za sprawą wpłat w pierwszej połowie roku. Do polskich funduszy wpłacono w tym czasie o 100 mln zł więcej niż z nich wypłacono.

W ujęciu dolarowym fundusze straciły znacznie więcej bo blisko 20 proc. Ich aktywa wyrażonej w amerykańskiej walucie – to w niej dokonuje transakcji większość funduszy zagranicznych – wyniosły na koniec roku 1,06 mld dolarów.

Jak podają Analizy Online, wyniki zarządzania, bezpośrednio uzależnione od koniunktury na rynkach, odpowiadają za ponad 0,3 mld zł spadku aktywów.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży