Wartość aktywów zagranicznych funduszy spadła do 3,6 mld zł

Wartość aktywów zagranicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku, wyniosła na koniec grudnia 3,6 mld zł, prawie o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie aktywa funduszy oferowanych przez polskie TFI zmalały o niecałe 2 proc. do 114,4 mld zł

Publikacja: 07.02.2012 17:43

W ujęciu dolarowym fundusze straciły znacznie więcej bo blisko 20 proc. Ich aktywa wyrażonej w amerykańskiej walucie – to w niej dokonuje transakcji większość funduszy zagranicznych – wyniosły na koniec roku 1,06 mld dolarów.

Jak podają Analizy Online, wyniki zarządzania, bezpośrednio uzależnione od koniunktury na rynkach, odpowiadają za ponad 0,3 mld zł spadku aktywów.

Najwięcej, bo o jedną trzecią, czyli o 660 mln zł spadły aktywa funduszy akcji. Najbardziej ucierpieli inwestorzy, którzy przed rokiem zdecydowali się na fundusze Azji i Pacyfiku – wartość ich oszczędności spadła o 44 proc. oraz na Europę Środkową i Bliski Wschód – o 38 proc.

W rezultacie na koniec roku w funduszach akcji ulokowane było 1,3 mld zł, a ich udział w rynku spadł do 36 proc. w porównaniu do 51 proc. rok wcześniej.

Ich miejsce w portfelach inwestorów zajęły przede wszystkim fundusze dłużne, których aktywa w skali roku urosły o 57 proc., a udział w całym rynku funduszy zagranicznych wynosi obecnie 34 proc.

W skali całego ubiegłego roku saldo wpłat i wypłat do funduszy oferowanych przez duże międzynarodowe towarzystwa było na niewielkim plusie i wyniosło ponad 50 mln zł, głównie za sprawą wpłat w pierwszej połowie roku. Do polskich funduszy wpłacono w tym czasie o 100 mln zł więcej niż z nich wypłacono.

W ujęciu dolarowym fundusze straciły znacznie więcej bo blisko 20 proc. Ich aktywa wyrażonej w amerykańskiej walucie – to w niej dokonuje transakcji większość funduszy zagranicznych – wyniosły na koniec roku 1,06 mld dolarów.

Jak podają Analizy Online, wyniki zarządzania, bezpośrednio uzależnione od koniunktury na rynkach, odpowiadają za ponad 0,3 mld zł spadku aktywów.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości