PTE zarobiły ponad 600 mln zł w 2011 r.

Towarzystwa emerytalne zarobiły 612 mln zł w ubiegłym roku – podała Komisja Nadzoru Finansowego

Publikacja: 07.02.2012 14:31

PTE zarobiły ponad 600 mln zł w 2011 r.

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński

Zysk towarzystw emerytalnych, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi był o 3 proc. wyższy niż przed rokiem (598 mln zł). Udało się to mimo że ich przychody się obniżyły. Wyniosły 1,68 mld zł, wobec 1,83 mld zł w 2010 r. (spadek o 8 proc.). Ta sytuacja jednak nie zaskakuje. Od połowy ubiegłego roku fundusze emerytalne otrzymują mniej składek klientów. W maju weszło w życie prawo, które obniżyło wysokość składki przekazywanej OFE z 7,3 do 2,3 proc. Niższa składka oznacza, że towarzystwa uzyskują niższe przychody. I to zarówno z opłaty od składki, ale także za zarządzanie aktywami (aktywa, jeśli rosną, to wolniej).

 

Przychody w dół...

Przychody towarzystw z opłaty pobieranej od składek wpłacanych przez klientów obniżyły się o prawie jedną trzecią, do 553 mln zł. Wynika to właśnie z obniżenia składki przekazywanej przez ZUS funduszom. Z kolei wynagrodzenie towarzystw z tytułu zarządzania aktywami skoczyło o 10 proc., do 981,2 mln zł. Nastąpił wzrost tych przychodów, mimo że aktywa, którymi zarządzają OFE, w ubiegłym roku nie wzrosły w istotny sposób. Ich wartość rosła do lipca, a potem w wyniku spadków nie giełdzie zaczęła się obniżać.  W całym 2011 r. aktywa wzrosły zatem o 1,6 proc., do 224,7 mld zł. W tym czasie ZUS przekazał tym instytucjom ok. 15 mld zł składek klientów.

 

Zobacz wyniki finansowe PTE

 

W obecnym roku efekt obniżenia składki jeszcze mocniej będzie widoczny w wynikach towarzystw, bo przez cały rok będą otrzymywać niższą składkę. Zresztą już drugi rok z rzędu przychody towarzystw spadły. W 2010 r. obniżyły się o ponad 20 proc. Wówczas było to spowodowane decyzją rządu o obniżeniu wysokości opłat pobieranych przez towarzystwa.

 

...i koszty także

Spadek przychodów o 8 proc. w minionym roku, towarzystwa emerytalne rekompensowały jeszcze większym spadkiem kosztów. Obniżyły je o 17 proc., do nieznacznie ponad 1 mld zł. Spadły zarówno koszty obowiązkowe obciążające towarzystwa, jak i pozostałe.

Dwa z 14 działających towarzystw emerytalnych miały stratę w minionym roku. Są to AXA (-24,9 mln zł) oraz Warta (-0,35 mln zł). Pozostałe miały zysk, a najwyższy należy do największych podmiotów. ING zarobił ponad 200 mln zł, Aviva prawie 195 mln zł, a PZU prawie 74 mln zł.  Lepszy wynik niż przed rokiem miały Aviva, Pocztylion oraz Polsat. Stratę zmniejszyły także AXA oraz Warta, a Nordea zamieniła ujemny na dodatni wynik. Zysk brutto towarzystw wyniósł 761,7 mld zł na koniec 2011 r. Wzrósł o 3,2 proc. Kapitały własne towarzystw wyniosły z kolei 3,2 mld zł. Są nieznacznie niższe niż przed rokiem, gdy było to 3,45 mld zł.

 

Strata funduszy

Towarzystwa emerytalne wypracowały w ubiegłym roku zysk, czego nie można powiedzieć o funduszach emerytalnych. Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego strata netto wyniosła nieco ponad 11 mld zł, wobec ponad 21 mld zł zysku w 2010 r. To efekt pogorszenia koniunktury na giełdzie w sierpniu 2011 r. (po I półroczy ich zysk wynosił 5,2 mld zł). Spadek kursów akcji spowodował, że i wyniki OFE były ostatecznie ujemne. To druga roczna strata w historii działalności OFE. W 2008 r. była jednak znacznie wyższa, bo przekroczyła 20 mld zł. W samym tylko styczniu, poprawa sytuacji na giełdzie spowodowała, że OFE zarobiły 8 mld zł (drugi wynik miesięczny w historii, dane Analiz Online).

Jak wynika z naszych wyliczeń, na podstawie danych KNF, od 2002 do 2011 r. OFE zarobiły dla klientów ponad 57 mld zł (uwzględniając dwa lata strat). W tym samym okresie towarzystwa emerytalne zarobiły ponad 5 mld zł, a ich przychody  zbliżyły się do 15 mld zł.

Jeszcze w 2010 r. trwały w rządzie prace nad zmianami w działalności OFE, w tym także nad zmianą sposobu wynagradzania towarzystw, tak by pobierane przez nie opłaty były zależne od osiąganych wyników inwestycyjnych przez OFE. Prace nad tymi zostały jednak przerwane. Rząd zdecydował się na przeprowadzenie w szybkim tempie zmian, które obniżają wysokość składki trafiającej do funduszy emerytalnych (z 7,3 do 2,3 proc.). Z ostatnich zapowiedzi rządu wynika, że  najbliższy przegląd prawa dotyczącego OFE zostanie przeprowadzony za dwa lata. Minister finansów Jacek Rostowski mówił niedawno w Sejmie, że nie jest wykluczone, że pieniądze osób w wieku przedemerytalnym trafią z OFE do ZUS (powrót do pomysłu byłej minister pracy Jolanty Fedak). Wcześniej, bo już w połowie roku resort pracy ma zająć się projektem ustawy, który reguluje sposób wypłaty świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego.

w mln zł

Źródło: KNF, wyliczenia własne

Zysk towarzystw emerytalnych, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi był o 3 proc. wyższy niż przed rokiem (598 mln zł). Udało się to mimo że ich przychody się obniżyły. Wyniosły 1,68 mld zł, wobec 1,83 mld zł w 2010 r. (spadek o 8 proc.). Ta sytuacja jednak nie zaskakuje. Od połowy ubiegłego roku fundusze emerytalne otrzymują mniej składek klientów. W maju weszło w życie prawo, które obniżyło wysokość składki przekazywanej OFE z 7,3 do 2,3 proc. Niższa składka oznacza, że towarzystwa uzyskują niższe przychody. I to zarówno z opłaty od składki, ale także za zarządzanie aktywami (aktywa, jeśli rosną, to wolniej).

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora